Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kiti

 Programos | Įstatymai | Nuostatai | Kiti


Viešieji pirkimai

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose taisyklės


STRATEGIJOS

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030"

Lietuvos kultūros politikos strategija

Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija


KONVENCIJOS

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (UNESCO)

Unesco konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo


PRORITETINIAI RENGINIAI

Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas 2022–2024

2023 2022


KULTŪROS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Lietuvos kultūros centrų vadovų kompetencijų aprašas (2022-12-06)

Kultūros sektoriaus darbuotojų 2020–2022 m. kvalifikacijos tobulinimo progrma (e-seimas.lrs.lt, 2020-04-03 ĮV-284)

Kvalifikacinių reikalavimų valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovams aprašas (LR Kultūros ministro 2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. ĮV-1035 redakcija)

Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas


 TEISMO  NUTARTYS

Lietuvos apeliacinio teismo nutartis c. b. Nr. e2A-18-934/2023


 TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI