Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos politiką Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavaldžiose įstaigose vykdo, plėtoja bei kontroliuoja - Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Korupcijos prevencijos komisija.

Praneškite apie pastebėtą korupciją STT

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa
3. Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės

Gauta finansinė parama 2021 m.