Dainų diena 2018
Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos politiką Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavaldžiose įstaigose vykdo, plėtoja bei kontroliuoja - Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Korupcijos prevencijos komisija.

Praneškite apie pastebėtą korupciją STT

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa
3. Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės

Gauta finansinė parama 2021 m.