Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kupole rože CD 2004

Kupole rože

Sekminių-Joninių dainuojamoji tautosaka

Whitsunday and St. John's Day singing folklore

Serija Gyvoji tradicija

Ši kompaktinė plokštelė skiria vaikams, jaunimui, mokytojams, folkloro mėgėjams, ansambliu vadovams, norintiems praturtinti pavasario-vasaros švenčių tradicijas įvairiomis piemenų dainelėmis, instrumentinėmis melodijomis, javų lankymo ir kupolinių dainomis bei sutartinėmis. Kartu su knyga „Kupole rože" (išleista 2003 m.) plokštelė priklauso taikomųjų publikacijų serijai „Gyvoji tradicija". Kompaktinę plokštelę įrašė Sekmines ir Rasas Švęsti mėgstantys, smagiai dainuojantys ir muzikuojantys Lietuvos vaikų ir suaugusiųjų folkloro ansambliai bei solistai.

Plokštelės pradžioje skambančios Rytelio sutartinės (1-3) tarsi simboliškai pradeda didžiųjų vasaros švenčių laikotarpį. Rytelio apeigų, kurių metu vietoj piemenukų gindavusios ir sutartines giedodavusios mergos, būta Aukštaitijoje. Rytelio sutartinių motyvai primena instrumentinę muziką, tad visai smagu jas giedoti atliepiant daudyčių sąskambiams. Seniausiam piemenų folklorui priklauso šūksniai (12-14), signalai (11), raliavimai (16-17), dainelės kreipiniai kviečiant saulę, lietu (18), dainelės genant gyvulius namo (20-22), erzinimai (24-25) ir kt. Sekminių ir Devintinių papročiuose išsiskiria oliavimai (5-9). Tai melodijos, kurios pasižymi garsažodiniais šūksniais ola, olia, olio, olo, vai ola, vali vola, vati volia ir kt. Oliavimai skirti paerzinti pavėlavusius išginti piemenis, todėl vaikams, moksleiviams oliuoti ypač smagu. O jei dar balso stygas pirštais „padrebini", išgaunamas ypač savitas tembras. Piemenų daineles, surinktas iš įvairių Lietuvos regionų, paįvairina instrumentinės Sekminių ragelio (23), diatoninės birbynės (4,15), ožragio (10, 19), lamzdelio (26) melodijos.

Paruginės giesmės - ištisinės (27, 33, 35, 38, 41), pakaitinės (29, 32, 47) dainos, trejinės (31, 37, 40), keturinės (28, 30, 34, 36, 39) sutarti-nės - susijusios su pavasariniu laukų, pasėlių lankymu, dainavimu prie rugių, skatinant jų augimą ir stambų grūdą. Šių dainų poetikoje vyrauja augalinė tematika - apynys, žilvitis, dobilas, miežis ir kt. Pakaitinėms giesmėms ir sutartinėms būdingi priegiesmiai - dobilio, ciutele, tilia, galylia.

Javų laukus apeidavo daugiausia moterys, tad jos ir buvo pagrindinės folkloro, susijusio su minėtomis apeigomis, saugotojos. Paruginės dainos ir sutartinės išlikusios tik nedidelėje Rylų Lietuvos teritorijoje, tačiau jų muzikinė stilistika labai įvairi ir archajiška. Siekiant atskleisti šių giesmių įvairovę, kompaktinėje plokštelėje įrašyta įvairiais būdais atliekamų dainuojamosios tautosakos pavyzdžių. Kai kurių folkloro ansamblių dainininkai bandė perimti ir rytinių dzūkų (švenčioniškių, ignaliniečių) dainavimo stilių, kuris lyginant su pietų dzūkais, išoriškai mažiau puošnus, tačiau su nedideliu vibrato heterofoniškai atliekamos vienbalsės melodijos ar unisoninės sutartinės suteikia šio krašto dainuojamajai tautosakai ypatingo žavesio ir išskirtinumo.

Kupolinių dainų ir sutartinių tekstuose kalbama ir apie rugių lankymą, ir apie Joninių apeigų objektus bei veiksmus - kupolių rovimą, skynimą, vainiko pynimą, degutą, laužą; minimi vestuvių inscenizavimo ir vedybinių burtų momentai. Sutartinės (42, 46) išsiskiria savitais priegiesmiais kupolio rože, kukol (kopai) rože, ratilio. Apeigiškumu ir sakralumu dvelkia daugelio folkloro ansamblių pamėgtos dainos, atliekamos palydint ir pasitinkant saulę (53, 55), Joninių neįsivaizduojame ir be „Švinta Joną vakaralia" (54), kurį bene kiekvienas Aukštaitijos regiono folkloro ansamblis kiek kitaip ir savo tarme išlinguoja.

Loreta MUKAITĖ-SUNGAILIENĖ

Whitsunday, Corpus Christi Day and St. John's Day were the most important Lithuanian summer celebrations rich in archaic rites and folklore. This CD is a collection of songs, sutartinės (glees) and instrumental tunes that traditionally were performed between Whitsunday and St. John's Day. Works presented in the first part of the CD are children songs. They were sung by shepherds while in the fields. The second part introduces songs and sutartinės usually sung by adults, primarily women. In the eastern part of Lithuania it was customary to sing certain ritual chants (songs and sutartinės) in the corn fields during the aforementioned period. These archaic songs were performed in antiphonic and heterophonic manner.

The CD features performances of singers and soloists of various Lithuanian children and adult folklore ensembles.

This recording and a book Kupole rože are part of an applied publication series Gyvoji tradicija (Live tradition).

Vertė/Translated by Sonata ZUBOVIENĖ

 

Įrašai LNKC mediatekoje.

Trukmė 1:11:37

Dydis: 98 MB

 

SEKMINĖS, DEVINTINĖS

1. Ryto rytelio (Papilio apyl., Biržų r.; 9) (01:23)

2. Augo putins su šermukšniu (Kupiškis; 7) (01:07)

3. Mano vainikas, judabra (Papilio apyl., Biržų r.; 8) (00:32)

4. Rytmečio skerdžiaus trimitas (Lukšių k., Šakių r.; 50) (00:38)

5. Ei, kaimynų piemenukai (Keturvalakių apyl., Vilkaviškio r.; 12) (00:21)

6. Oola oola, Baltrušių piemenė (Alvito apyl., Vilkaviškio r.; 13) (00:10)

7. Vativolia valio olia! (Liubavo apyl., Kalvarijos sav.; 16) (00:24)

8. Vai olio olio, Motiejus molio (Ožkabaliai, Vilkaviškio r.; 14) (00:18)

9. O ginali ginali (Tirkšlių apyl., Mažeikių r.; 17) (00:30)

10. Melodija moterims prikelti (Vidiškių k., Ukmergės r.; 52) (00:28)

11. Oooo, Adoli, Adoli (Žagarės apyl., Joniškio r.; 21) (00:26)

12. Ei, kiauts laukan varykit (Pušaloto apyl., Pasvalio r.; 22) (00:34)

13. Olia olia, tpru namo (Luokės apyl., Telšių r.; 25) (00:26)

14. Us birrr leketai leketai (Ragelių k., Rokiškio r.; 26) (00:12)

15. Ganymo trimitas (Butkaičių k., Jurbarko r.; 51) (00:41)

16. Ralia rolia, karvetė rūta (Ceikinių apyl., Ignalinos r.; 28) (00:55)

17. Genarolia, vienutė ganau (Dietkauščiznos apyl., Ignalinos r.; 29) (01:04)

18. Saulute motinėle (Šilavoto apyl., Marijampolės apskr.; 34) (00:17)

19. Melodija karvėms iš girios sušaukti (Vidiškių k., Ukmergės r.; 53) (00:46)

20. Šiu namo, šiu namo (Dietkauščiznos apyl., Ignalinos r.; 42) (01:05)

21. Ginme, sesės, namulio (Adutiškio apyl., Švenčionių r.; 41) (00:31)

22. Uo kon mes čia dėrbsem (Skaudalių k., Kretingos r.; 44) (00:50)

23. Šeimininkės aplojojimas (Vidiškių k., Ukmergės r.; 54) (00:28)

24. Tu Juozy juodbruvy (Gižų apyl., Vilkaviškio r.; 46) (00:23)

25. Kai aš jaunas buvau (Obelių apyl., Rokiškio r.; 28) (00:42)

26. Tirliavimas (Pavidaujo k., Raseinių r.; 55) (01:04)

JAVŲ LANKYMAS

27. Aplink žilvitėlį, dobile (Tverečius, Ignalinos r.; 67) (01:02)

28. Aisim, sesutelas (Tverečiaus apyl., Ignalinos r.; 84) (01:01)

29. Lylia lyliutė, aime, sesutėla (Adutiškio apyl., Švenčionių r.; 63) (01:57)

30. Tu žilvitėli (Rimšės apyl., Ignalinos r.; 94) (01:45)

31. Žalias žalias žalynelis (Motiškių k., Švenčionių r.; 87) (00:53)

32. Žibinkštetė tekėjo (Adutiškio apyl., Švenčionių r.; 83) (01:05)

33. Kas keliu aina (Adutiškis, Švenčionių r.; 69) (01:12)

34. Kas ti važiuoja, dabile (Mielagėnų apyl., Švenčionių r.; 97) (01:57)

35. Oi tu, mano eglute (Čiobiškio k., Širvintų r.; 79) (01:28)

36. Mart martela (Adutiškio apyl., Švenčionių r.; 100) (01:26)

37. Mieželis karštas (Adutiškio apyl., Švenčionių r.; 91) (03:18)

38. Ta ta ta, oi tu pušela (Daumilų k., Švenčionių r.; 78) (03:08)

39. Dobile dobiliuci (Adutiškis, Švenčionių r.; 107) (01:46)

40. Dai kas gražiai žydiejo (Adutiškis, Švenčionių r.; 93) (02:38)

41. Oi tu salaviejau (Adutiškio apyl., Švenčionių r.; 82) (01:17)

 

JONINĖS

42. Kupolio rože, kupolijyte (Papilio apyl., Biržų r.; 122) (02:05)

43. Kupolio rožė, su degutu košė (Dysnos apyl., Ignalinos r.; 111) (00:24)

44. Kupolio rožė, su sviestu košė (Cirkliškio apyl., Švenčionių r.; 112) (00:27)

45. Oi ta ta, kupalia graži (Tverečiaus apyl., Ignalinos r.; 114) (01:30)

46. Kupol rože, ratilio (Papilio apyl., Biržų r.; 123) (02:57)

47. Oi tu vosilka (Adutiškis, Švenčionių r.; 115) (01:36)

48. Kupolėle, kas tave skynė (Kudirkos Naumiestis, Šakių r.; 113) (02:28)

49. Trys, trys, trys ratitėliu (Vabalninko apyl., Biržų r.; 125) (00:48)

50. Kupolio rože (126) (02:39)

51. An tėvulio dvaro (Merkinės apyl., Varėnos r.; 117) (01:47)

52. Pijolka rūta, čiūta (Obelių apyl., Rokiškio r; 124) (01:09)

53. Eina saulelė aplinkui dangų (tekstas - Šventežeris, Lazdijų r.; mel. - Kudirkos Naumiestis, Šakių r.; 118) (04:30)

54. Švinta Joną vakaralia (Rytų Aukštaitija; 120) (02:52)

55. Užteka saulužė (Klangiai, Jurbarko r.; 119) (04:07)

Kūrinėlių užrašymo vietos nurodytos pagal dabartinį Lietuvos administracinį suskirstymą. Skaičiai šalia metrikų reiškia kūrinio eilės numerį knygoje „Kupole rože".

Atlikėjai:

Vilniaus folkloro grupė GRIEŽIKAI, vadovė Gaila Kirdienė (1, 42);

Pilių tyrimo centro Lietuvos pilys kūrybinio folkloro grupė SEDULA, vadovė Daiva Steponavičienė (2, 34, 46, 49);

Vilniaus etninės veiklos centro vaikų folkloro ansamblis REKETUKAS, vadovė Irena Strazdienė (5, 6, 21,44); solistės - Morta Strazdaitė (8), Dominyka Kriščiūnaitė (16, 43), Rūta Poniškaitytė (17), Eglė Česnakavičiūtė (20);

Telšių kultūros rūmų vaikų folkloro ansamblio ČIUČIURUKS, vadovė Rita Macijauskienė, solistai - Edmundas Ročius (9), Monika Šačkutė (22);

Kauno r. Domeikavos vid. m-klos vaikų folkloro ansamblis SERBENTĖLĖ, vadovė Daiva Bradauskienė (12, 25); solistai - Paulius Kovalenko, Mantas Lukošius (11);

Vilniaus jaunimo veiklos ir meno centro folkloro ansamblis LINKSMINĘ, vadovė Džiuljeta Pivorienė (14, 18, 24); solistas Ernestas Liubarskij (13);

Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblis NALŠIA, vadovė Audronė Vakarinienė (27, 32, 45, 50, 54);

Vilniaus Taurakalnio kultūros centro folkloro ansamblis JORĖ, vadovai Rūta ir Gintaras Aleksiūnai (28, 31, 35, 51);

Švenčionių r. Lazdinių-Adutiškio folkloro ansamblis, vadovė Palmira Krivickienė (39, 47);

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis VILNELĖ, vadovė Laima Purlienė (53, 55);

Loreta Mukaitė-Sungailienė, Vida Šatkauskienė, Jūratė Šemetaitė, Audronė Vakarinienė (3, 30, 36, 38, 40, 41, 48, 52);

Margarita Gaubytė, Lionginą Gudelienė, Rasa Kauzonaitė, Milda Staliūnienė, Loreta Mukaitė-Sungailienė (29, 33, 37);

Audronė Vakarinienė (7);

Arūnas Lunys (4, 10, 15, 19, 23, 26).

 

Lietuvos liaudies kultūros centras

Sudarytoja Loreta Mukaitė-Sungailienė

Garso režisierius Rimantas Motiejūnas

Dailininkė Audronė Lasinskienė

Įrašyta 2002-2003 m. Vilniaus plokštelių studijoje

 

© Loreta Mukaitė-Sungailienė

© ℗ Lietuvos liaudies kultūros centras

LLKC-001

2004

Gamintojų teises saugo įstatymas. Viešai klausyti, nuomoti, dauginti ir transliuoti be gamintojų ir atlikėjų sutikimo draudžiama.