Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kūrybos metraštis, 1998-2008 metų leidiniai

"KŪRYBOS METRAŠTIS"

Lietuvos liaudies kultūros centras 1998 – 2008 metais leido metinį informacinį leidinį „Kūrybos metraštis“, kurio tikslas – atspindėti ryškiausius, brandžiausius, išliekamąją vertę turinčius kultūros reiškinius, įvykius savivaldybėse.

Šis leidinys buvo bendras Lietuvos liaudies kultūros centro, savivaldybių kultūros vadovų, specialistų projektas, bylojantis apie tų dienų kultūros aktualijas, renginius, jų brandą, pačios kultūros sklaidos būdus ir raiškos tendencijas. Kartu tai ir rašytinės informacijos kaupimo, sisteminimo būdas, indėlis į kultūros istorijos aruodą.

1998 m. "KŪRYBOS METRAŠTIS"

Sudarė Aleksandras Šidlauskas
Redagavo Danutė Skersytė
Viršelio dailininkė Audronė Lasinskienė

1999 m. "KŪRYBOS METRAŠTIS"

Sudarė Aleksandras Šidlauskas
Redagavo Danutė Skersytė
Viršelio dailininkė  Audronė Lasinskienė

2000 m. "KŪRYBOS METRAŠTIS"

Sudarė Aleksandras Šidlauskas
Redagavo Danutė Skersytė
Viršelio dailininkė Audronė Lasinskienė
Maketavo Agnė Beinaravičiūtė
Tekstus rinko: Audronė Rakštelienė ir Enrika Stanevičienė

2001 m. "KŪRYBOS METRAŠTIS"

Sudarė Aleksandras Šidlauskas
Redagavo Danutė Skersytė
Viršelio dailininkė Audronė Lasinskienė
Tekstus rinko: Audronė Rakštelienė ir Enrika Stanevičienė

2002 m. "KŪRYBOS METRAŠTIS"

Sudarė Aleksandras Šidlauskas
Redagavo Danutė Skersytė
Viršelio dailininkė Audronė Lasinskienė
Tekstus rinko: Audronė Rakštelienė ir Enrika Stanevičienė

2003 m. "KŪRYBOS METRAŠTIS"

Sudarė Aleksandras Šidlauskas
Redagavo Danutė Skersytė
Viršelio dailininkė Audronė Lasinskienė
Tekstus rinko: Audronė Rakštelienė ir Enrika Stanevičienė

2004 m. "KŪRYBOS METRAŠTIS"

Sudarė Aleksandras Šidlauskas
Redagavo Danutė Skersytė
Viršelio dailininkė Audronė Lasinskienė
Tekstus rinko: Audronė Rakštelienė ir Enrika Stanevičienė

2005 m. "KŪRYBOS METRAŠTIS"

Redagavo Danutė Skersytė
Viršelio dailininkė Audronė Lasinskienė
Tekstus rinko: Audronė Rakštelienė ir Enrika Stanevičienė

 2006 m. "KŪRYBOS METRAŠTIS"

Redakcinė grupė:
Vadovas Juozas Mikutavičius
Koordinatorė Inga Gučienė
Redaktorė Danutė Skersytė
Dailininkė Audronė Lasinskienė

 

 

2007 m. "KŪRYBOS METRAŠTIS"

Redakcinė grupė:
Vadovas Juozas Mikutavičius
Koordinatorė Inga Gučienė
Aleksandras Šidlauskas
Redaktorė Danutė Skersytė
Dailininkė Audronė Lasinskienė

 

2008 m. "KŪRYBOS METRAŠTIS"

Redakcinė grupė:
Vadovas Juozas Mikutavičius
Koordinatorė Inga Gučienė
Aleksandras Šidlauskas
Redaktorė Danutė Skersytė
Dailininkė Audronė Lasinskienė

 

„Kūrybos metraščiui“ pateiktoje medžiagoje atsispindėjo:

  • Programos (projektai) ir jų rezultatai (ilgalaikė tikslinė veikla, naujai parengti ir įgyvendinti projektai, kultūros šakai aktualūs tarybos sprendimai).
  • Leidiniai – knygos, vaizdo, garso, elektroninės publikacijos, periodinė kultūros spauda. Aprašyta enciklopediškai.
  • Mokomoji metodinė veikla – įvairių kultūros ir meno šakų bei žanrų kursai, seminarai, parodos, plenerai, kūrybinės stovyklos, konferencijos ir pan. – enciklopedinio pobūdžio informacija.
  • Renginiai – svarbiausi tarptautiniai, šalies, regiono ar savivaldybės masto konkursai, apžiūros, festivaliai, turintys įtakos kultūros ir meno šakų raidai, meno ir kalendorinės šventės ir pan. (išskyrus tuos, kuriuos inicijuoja Lietuvos liaudies kultūros centras); siūlytina pateikti chronologine tvarka (pagal įvykimo laiką), labai trumpai charakterizuojant.
  • Bendruomenių, kaimų kultūros centrų ar KC filialų, nevyriausybinių darinių veikla – svarbiausi kultūros įvykiai – trumpas kronikinio pobūdžio aprašymas.
  • Kita, savo nuožiūra parinkta, išliekamąją vertę turinti informacija – asmenų, kolektyvų, kultūros įstaigų, miestų ir miestelių jubiliejai, nominacijos, premijos, kultūros paminklų rekonstrukcijos, nematerialaus paveldo fiksavimas ir pan. – trumpa kronika.