Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Liaudies magija 2004 CD

Liaudies magija: užkalbėjimai, maldelės, pasakojimai, XXa. pab. – XXI a. pr. Lietuvoje

Liaudies magija: užkalbėjimai, maldelės, pasakojimai, XXa. pab. – XXI a. pr. Lietuvoje / Lietuvos liaudies kultūros centras. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su Rusijos mokslų akademijos Pasaulinės literatūros instituto Šaltinių tyrinėjimo ir informacinių technologijų skyriumi; parengė Rita Balkutė.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras.- 1 el. kn.- (Gyvoji tradicija)

Elektroninis leidinys „„Liaudies magija: užkalbėjimai, maldelės, pasakojimai XX a. pab. - XXI a. pr. Lietuvoje“ pateikia tą liaudies kultūros dalį, kuri atspindi paslaptingiausią žmogaus sąveikos su pasauliu pusę - magiją. Dešimtmetį medžiaga buvo fiksuojama įvairiose Lietuvos vietose, tačiau daugiausia jos surinkta pietinėje ir rytinėje Lietuvoje. Kiekvienas užrašinėtojas patyrė, kaip sudėtinga išgauti informaciją, nes visa, kas susiję su slėpiningomis žiniomis, nebuvo perduodama bet kam, o tik pašvęstiems asmenims, kurie privalėjo šias žinias akylai saugoti, idant jos neprarastų veiksmingumo.Leidinyje daugiausia dėmesio skiriama gydomosios paskirties magijai, o iš jos- užkalbėjimams. Tačiau kaip kontekstą papildančių elementų čia rasite ir maldų, tikėjimų bei draudimų, pasakojimų apie ligų gydymą, sakmių apie burtininkus ir gydytojus, taip pat kitos paskirties magijos (apsauginės, veikiančios žmogaus likimą, gamtos jėgas ir pan.) pavyzdžių. Medžiaga skelbiama lietuvių, gudų, Lietuvos lenkų, latvių ir rusų kalbomis.

Ši publikacija unikali tuo, kad joje pirmą kartą Lietuvoje šalia sakytinės informacijos, žodinio veiksmų aprašymo (374 vnt.), fotodokumentų (48 vnt.), garso įrašų (69 vnt., per 1.5 valandos) pateikiami 85 fragmentai (daugiau kaip 3 valandos) filmuotos medžiagos, be jokios abejonės, įvairiapusiškiausiai užfiksuojančios reiškinį ir suteikiančios galimybę tapti maginių apeigų liudininku.Leidinys skirtas etnologams, tautosakininkams, kalbininkams, kitų etninės kultūros sričių tyrinėtojams, pedagogams, visiems, besidomintiems liaudies magija, medicinos žiniomis, folkloru, tradicine pasaulėžiūra, apskritai žmonijos sąryšiu su visata.


Rita Balkutė