Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Lietuvio namai 2010

DVD Lietuvio namai

Namai tradicinėje sampratoje yra esminė, pamatinė vertybė, tolygi šeimai, tėvams. Ne veltui vieta, kurioje pasirodome pasauliui, vadinama gimtine, tėviške. Dainose minimas tėvo ar močiutės dvarelis yra ne kas kita, kaip pasaulio modelis, idealus vaizdinys. Namus globojo sodybos dievybės, šventieji, protėviai, o kiek toliau veikė nepažįstamos, dažniausiai priešiškos jėgos. Ribos tarp „sava" ir „svetima" nubrėžiamos slenksčiu, durimis, langais, lubomis, tvora, vartais. Atskiri sodybos elementai tebesaugo ne tik praktinę, bet ir apeiginę paskirtį.

Filme„Lietuvio namai" ne tik parodomi senųjų kaimų, sodybų vaizdai, stabtelėjama prie atskirų sodybos ir namų vidaus elementų, bet ir siekiama atskleisti vidinę jų tvarką ir darną, nenusileidžiančią šiuolaikinį žmogų viliojantiems (dažnai komerciniais tikslais peršamiems) kitų kultūrų modeliams, užčiuopti jaukią lietuvio prigimtin giliai įsismelkusią gimtųjų namų dvasią.

Filmo kūrybinė grupė: scenarijaus autorės Nijolė Marcinkevičienė ir Vida Šatkauskienė, režisierius Juozas Javaitis.


 

Lithuanian Home

Home in the traditional sense is a fundamental value, on a par with family, parents. That's why the place where we are born is called homeland or fatherland. Father's or mother's manor, sung about is songs, is nothing less than a model of the world, an ideal image. Homestead deities, saints and ancestors watched over the homes and further away unknown, often hostile forces, were at work. The borders between "mine" and "alien" are drawn with threshold, door, windows, ceilings, fences, and gates. Some homestead elements still serve not only practical but also ritual purpose.

The film "Lithuanian House" not only shows images of the old villages and farmsteads, and describes the separate elements of homesteads and houses, but also tries to uncover their inner order and harmony. This traditional Lithuanian model rivals models from other cultures, which are often introduced to modern Lithuanians for commercial purposes, in capturing the spirit of the native home.


 

KŪRYBINĖ GRUPĖ / Crew
SCENARIJAUS AUTORĖS / Written by NIJOLĖ MARCINKEVIČIENĖ, Vida Šatkauskienė
REŽISIERIUS / Directed by  JUOZAS JAVAITIS
OPERATORIAI / Cinematography by DONATAS BUKLYS NERIJUS DIDVALIS
MUZIKOS AUTORIUS / Music by VLADIMIRAS NOVIKOVAS
GARSO REŽISIERIUS / Sound by ALGIMANTAS A. APANAVIČIUS
MONTAŽO REŽISIERIUS / Edited by VLADIMIRAS NOVIKOVAS
DAILININKĖ / Designed by RASA SPOKAUSKAITĖ
TEKSTĄ SKAITĖ / Narrated by GIEDRIUS ARBAČIAUSKAS, LIONGINAS PAŽŪSIS
REDAKTORĖ LINA SMOLSKIENĖ
VERTĖJA / Translated by SIMONA VAITKUTĖ
VYKDOMASIS PRODIUSERIS / Executive producer JUOZAS JAVAITIS
PRODIUSERIS / Producer SAULIUS LIAUSA

TRUKMĖ / Runtime: 50 min

© Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010
© Lithuanian Folk Culture Center, 2010