Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Nominacija „Už nuopelnus tautinei kultūrai" - Aukso paukštė 2021

 

Asmenybės nominacija „Už nuopelnus tautinei kultūrai“

LAUREATĖ

Kanklininkė, Lietuvos dainų šventės kanklių koncerto „Skambėkite, kanklės“ sumanytoja ir meno vadovė, profesorė Lina Naikelienė

 

 

Lina Naikelienė gimė  1950 m. rugpjūčio 22 d. Ukmergės r., Vepriuose. 1956–1964 m. mokėsi Veprių vidurinėje mokykloje, 1964–1968 m. – tuomečiame Kauno Juozo Gruodžio muzikos technikume (dabar J. Gruodžio konservatorija) dėstytojų Irenos Mintaučkienės kanklių, Liongino Gadliausko dirigavimo klasėse. 1968–1973 m. studijavo tuometėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) prof. Prano Stepulio kanklių ir doc. Jono Vadausko dirigavimo klasėse. Įgijo solistės, dėstytojos ir liaudies instrumentų orkestro dirigentės kvalifikacijas.

Pedagoginę veiklą pradėjo dar bestudijuodama. Nuo 1971 m. metus dirbo kanklių mokytoja Kaišiadorių muzikos mokykloje, 1972–1977 m. – Respublikinių moksleivių rūmų dainų ir šokių ansamblio „Ugnelė“ orkestro vadove, 1977–1978 m. – Vilniaus 2-osios muzikos mokyklos kanklių mokytoja. 1978 m. pakviesta dėstyti į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (LMTA). 1983–1986 m. studijavo Sankt Peterburgo Nikolajaus Rimskio-Korsakovo konservatorijos asistentūroje-stažuotėje prof. Aleksandro Šalovo klasėje. 1999–2017 m. – LMTA Liaudies instrumentų katedros vedėja. 2004–2011 m. – lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ pirmininkė.

1992 m. L. Naikelienei suteiktas docentės, 1998 m. – profesorės mokslinis vardas.

L. |Naikelienė dar bestudijuodama LMTA pradėjo aktyvią koncertinę veiklą. 1969–1975 m. kankliavo liaudies instrumentų ansamblyje „Sutartinė“. 1973 m. surengė pirmąjį kanklių muzikos rečitalį, vėliau paruošė septynias solines kanklių muzikos programas ir daugiau nei 40 rečitalių Lietuvos ir užsienio klausytojams. Nuo 1975 m. pakviesta groti Lietuvos dailės muziejaus kanklių trio. Su šiuo kolektyvu Lietuvos ir užsienio klausytojams surengta per 600 koncertų.

1992 m. įkūrė ir iki 2014 m. vadovavo liaudies instrumentų ansambliui „Vaivora“ (iki 2003 m. – „Kanklės“), su kuriuo, populiarinant lietuvių kompozitorių kūrybą šalyje ir svetur, surengta per 800 koncertų Lietuvoje ir užsienyje, padaryta įrašų Lietuvos, Vokietijos, JAV radijo stotims, išleista garsajuosčių, kompaktinių plokštelių. Šis ansamblis yra 2007 m. „Auksinio disko“ laureatas, tarptautinio konkurso Maskvoje II premijos laureatas (2008), tarptautinio konkurso „Baltija“ Sankt Peterburge Didžiojo prizo laimėtojas (2009), tarptautinių festivalių Vokietijoje (1994, 1996, 1998, 2000), Latvijoje (2002), Rusijoje (2000, 2003), Lietuvoje (2004, 2005, 2006, 2008), Turkijoje (2007) dalyvis, VII tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse Osakoje, Japonijoje, įvertintas ketvirta vieta ir specialiu geriausio liaudies muzikos atlikėjų kolektyvo prizu – premija už lietuvių kompozitorių kūrinių programos atlikimą (2011).

Solo ir su kameriniais ansambliais L. Naikelienė į Lietuvos radijo ir televizijos fondus įrašė per 200 kūrinių, koncertavo daugiau kaip 30-yje užsienio šalių. Dalyvauta koncertinėse programose su žymiais Lietuvos dainininkais ir aktoriais.

Lietuvos kultūrai reikšminga prof. L. Naikelienės visuomeninė ir organizacinė veikla. Nuo 1999 m. ji organizuoja kasmečius Liaudies instrumentų pedagogų vasaros seminarus. L. Naikelienės iniciatyva nuo 1998 m. į Lietuvos dainų švenčių programą įtraukti kanklių muzikos koncertai „Skambėkite, kanklės“ (1998, 2003, 2007, 2009, 2014, 2018), 2000–2013 m. Lietuvoje rengti tarptautiniai Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkursai, 2004–2013 m. – tarptautiniai liaudies instrumentinės muzikos festivaliai „Rido“.

Didelę savo kūrybinės veiklos dalį profesorė paskyrė pedagoginiam darbui. Per 43 darbo LMTA metus ji išleido daugiau kaip 50 absolvenčių, tarp jų – respublikinių ir tarptautinių konkursų laureačių, sėkmingai tęsiančių savo koncertinę ir pedagoginę veiklą. Savo metodine patirtimi pedagogė nuolat dalijasi su muzikos mokyklų ir konservatorijų kanklių pedagogais: veda seminarus, atviras pamokas, skaito pranešimus metodinėse konferencijose, dalyvauja (neretai – pirmininkauja) respublikinių ir tarptautinių liaudies instrumentų atlikėjų konkursų žiuri Lietuvoje ir užsienyje.

L. Naikelienės mokslinė tiriamoji veikla siejasi su kanklių ir kankliavimo ugdymu. Skaityta per 20 mokslinių pranešimų konferencijose Lietuvoje, Rusijoje, Latvijoje, Suomijoje, Armėnijoje ir kitur, publikuota straipsnių.

Savo pedagoginę, metodinę patirtį profesorė apibendrino publikuotuose leidiniuose. Pedagogė papildė ir išleido Prano Stepulio vadovėlį „Kanklės“ (2003). Draugijos „Kanklės“ 80-mečiui (2005), kompozitoriaus J. Švedo 100-mečiui (2008) paminėti sudarė ir parengė straipsnių rinkinius „Tautos skambesiai“. Gaidų rinkinio „Mane motulė barė“ (1991), leidinių „Kanklės ir lietuvių liaudies instrumentai“ (1993), „Koncertinės kanklės ir jų muzika“ (1996), „Valentinas Bagdonas. Vaivorykštė“ (1998) sudarytoja ir redaktorė, leidinio „Pranui Servai – 100“ (2007) sudarytoja, Kankliavimo studijų programos (1998) autorė. Prof. L. Naikelienės iniciatyva pirmą kartą publikuotas J. Švedo koncerto kanklėms ir liaudies instrumentų orkestrui klavyras ir solo kanklių partija (1998).

Prof. L. Naikelienės kultūrinė ir pedagoginė veikla įvertinta LR Prezidento Valdo Adamkaus, Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Seimo pirmininko Artūro Paulausko, Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko, Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus padėkos raštais, tarptautinių konkursų garbės diplomais.  2009 m. apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2010 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Garbės medaliu.