Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Albumas "Lietuvių tautinis kostiumas"
                 Šiame albume pristatomi penkių etnografinių Lietuvos regionų tautiniai kostiumai, sukurti pagal išeiginę lietuvių valstiečių aprangą, vilkėtą XIX amžiuje.
                   Istoriniai kostiumai buvo rekonstruoti kopijuojant išlikusius autentiškus liaudies drabužius, remiantis įvairiais ikonografiniais bei rašytiniais šaltiniais šaltiniais ir naujausiais liaudies kostiumo tyrinėtojų darbais. Atkurtos ir kai kurios neišlikusios, bet iš aprašymų ir piešinių žinomos kostiumų dalys.
                    Lietuvos liaudies kultūros centras taip pat išleido šį albumą papildantį elektroninį leidinį, kuriame pateikiami drabužių brėžiniai, iškarpos, puošybos pavyzdžiai ir praktiniai patarimai norintiems pasisūdinti sąvąjį tautinį kostumą.
                     Leidinį, kurį išleido Lietuvos liaudies kultūros centras ir  "Baltos lankos"  galima įsigyti visuose knygynuose.