Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Priedai - Autorinių garso publikacijų solistų abėcėlinė rodyklė

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija

Priedai

Autorinių garso publikacijų solistų abėcėlinė rodyklė

 

Solisto pavardė

Plokštelė Garsajuostė Kompaktinė plokštelė
Batavičius Albinas   141  
Bukantaitė Janina,Truncienė Roma, Lukoševičiūtė Rūta 30    
Čepaitytė - Žalėnienė Rūta 29    
Jakubauskas Jonas   1  
Kubilius Augustas   126-134  
Kuodžiūtė - Navickienė Marė 5    
Mankauskaitės Žydruolė ir Džiuljeta   137,138  
Mieliauskas Algimantas   135  
Morkūnas V., Luščianskas K.   140  
Povilionienė Veronika 27,28 142  
Samulionis Algis   139  
Urbanavičiūtė Daiva (Rugiaveidė)   148,149,

150

30
Zalanskaitė Birutė, Guliokas Dormantas   147  
Zalanskas Petras 3 136  

Pst. Dėl informacijos gausumo nenurodomas solistų dalyvavimas bendruose projektuose