Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Priedai - Folkloro ansamblių garso publikacijų abėcėlinė rodyklė

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija

Priedai

Folkloro ansamblių garso publikacijų abėcėlinė rodyklė

Ansamblio pavadinimas Plokštelės Garsajuostės Kompaktinės plokštelės
  ansamblio bendri projektai ansamblio bendri projektai ansamblio bendri projektai
Aitvarai       108    
Atalyja           27
Alka     9      
Alna     10   3  
Apynys           25
Auda     11      
Baisiogalos f.a.   23        
Blezdinga     12,13 152,153   31,32,

33

Čirulis       108,109   20
Čiučiuruks     14 109   20
Čiurlionio m.m.f.a. 16          
Dagilėlis     15      
Dijuta     16,17   4 25
Duja     18,19,119 111,122   25
Eržvilko bandonija.   26 20      
Gadula     21      
Garliavos f.a.     22      
Gastauta     23      
Gimtinė     24      
Gondinga     25 112    
Griežikai     26 113,125 5  
Inkaklių f.a.   23        
Insula     27,28 109    
Intakas     29 109,111, 115,116,

118

  25
Jievaras 12   30,31   6 22,25
Joniškio .k.n.f.a.     32      
Jorė     33 112,115   25
Jovarėlis       123,124    
Kanklės     34      
Kauno I - oji muz. m-la     35      
Karunka     36      
Keisto folk. gr.     143,144, 145   28, 29  
Kodravas       108,109, 115,116    
Krivulė     37,38 113   25
Kukutis       109   20
Kupiškėnų vest. 9   39      
Kupolė     40,41      
Kuršių ainiai     42      
Kuršiukai     43      
Kulgrinda     44 115   25
Lazdinių f.a.   23        
Liktužė     45   8  
Liaudies. Muzikos teatro trupė 13,14,15          
Linkava   23 46,47     25
Lokysta     48      
Marcinkonių f.a.     49      
Mėguva       111    
Nalšia     50   9 25
Naujos muzikos ans.     51      
Nykštuko l.d.f.a.       108    
Nedzingės f.a.   23        
Obelėlė     52      
Palangos St.Vainiūno muz. m-los f.a.       109   20
Platelee     53      
Pliauškutis       108,109    
Poringė 17     113   25
Pucinėlis       108    
Punsko f.a.   25        
Puntukis     54      
Radasta     55      
Ratilėlis     56   10  
Ratilio 18,19   57     24,25
Ratuto     58      
Remolee     59      
Ringužis     60      
Sadauja 20   61,62     25
Salduvė     63      
Saulala     64      
Sedula     65 113   25,27
Senoliai     66      
Sietynėlis       108,109   20
Skalsa     67,151      
Slauni kompanija     68      
Stadalėlė     69      
Strazdelis     70 108,109   20
Sutaras 21   71 111,120 11,12,

13, 14

25
Svedasų etn. a.     72      
Šalcinėlis     73      
Šatrija (Luokės) 10   74     24
Šeduva   24        
             
Taduja     75      
Trivainėlis           20
Trys keturiuose     76   23 25
Utenos gėrimai     77,78      
Ūla     79-92 111,116,123,124 15,16 25
Upynos v.f.a.   23        
Vaiguva     93      
Verdainė     94      
Verdingis     95 112,122   25
Verpeta     96      
Verpetukai     97      
Versmė           25
VISI   26 98 112,115,116,121,122 17 22,25
Vydraga 22   99,100, 101, 102 111,116,146 18,19  
Vorusnė     103      
Vorusnėlė     104      
Žaisa     105      
Žemaitoks       109   20
Žiūrai 11   106,107