Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Respublikinė liaudies meno paroda

Respublikinė liaudies meno paroda

Respublikinė liaudies meno paroda yra vienas iš dainų šventės renginių. Parodą rengia Lietuvos nacionalinis kultūros centras drauge su partneriais, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, rajonų kultūros institucijomis. Liaudies meno parodos tikslas – parodyti per pasirengimo respublikinei dainų šventei laiką (paprastai keturis metus) sukurtus geriausius liaudies meistrų darbus, atspindinčius minėto laikotarpio liaudies meno raidos etapą, ypač tradicijos tąsą bei jos kaitos tendencijas. Kūriniai parodai atrenkami vietinėse, vėliau regioninėse parodose arba atrankose, prasidedančiose beveik pusė metų iki respublikinės dainų šventės. Pradiniame ciklo etape paprastai dalyvauja per 2000 meistrų, paprastai pristatančių nuo kelių iki keliolikos kūrinių. Į respublikinį, baigiamąjį etapą įprastai atrenkami maždaug penkių šimtų meistrų kūriniai. Sudaromas jų katalogas, trumpai pristatantis parodos dalyvių biografijas, atrinktų kūrinių metrikas, dalies jų fotografijas. Respublikinė paroda atidaroma Vilniuje dainų šventės dienomis. Vyksta nuo mėnesio iki kelių mėnesių, priklausomai nuo tais metais turimų parodos erdvių, kitų galimybių. Dalyvavimas respublikinėje parodoje, patekimas į jos baigiamąjį etapą ir į parodos katalogą yra daugumos liaudies meistrų siekis, liudijantis kūrybinę brandą, reikšmingą jų kūrybos įvertinimą.

 
Nuostatai  
Grįžti atgal...