Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Šokinėkit, berniukai 1999

Šokinėkit, berniukai: lietuvių liaudies šokiai (akompanimentas)

Lithuanian Folk Dances

Sudarytoja Eugenija Venskauskaitė. – Vilnius: LLKC, 1999 – Metodinės priemonės pradinių klasų mokytojams “Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai” (Kaunas,1992 ; Radviliškis, 1995 ; Vilnius, 1998) priedas. – 1 garsajuostė.

Atlieka folkloro grupė „Duja“ – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1999. – 1 g.j. Atlikėjai: Alfredas Mickus, Arūnas Lunys, Ramūnas Čičinskas, Vaidas Mikutavičius.

Turinys:
A pusė (mp3): 1. Oželis; 2. Šokinėkit, berniukai; 3. Kiškelis; 4. Čeverykai; 5. Duja; 6. Sėjau rūtą; 7. Bitelė – grikis; 8. Petkevičiaus polka; 9. Čigonėlis; 10. Papiljonas – šiaučius; 11. Pleškutis; 12. Malūnėlis; 13. Gyvataras; 14. Lelingeris – vengierka; 15. Delnų polka; 16. Grečinikė.
Trukmė 30:21

B pusė (mp3): 17. Pjoviau šieną; 18. Našliukas vagis; 19. Polka keturinė; 20. Joniškėlio pliauškutis; 21. Joniškėlio trepsiukas; 22. Gudo dūda; 23. Drailinas; 24. Kalvelis; 25. Katens jouds; 26. Latrišas; 27.Oira; 28. Pliauškutis; 29. Striuks buks vokietuks; 30. Trepsiukas; 31. Vėdaras.
Trukmė 28:57

 Įrašai LLKC mediatekoje.


 

Dar 1991 metais pradinių klasių mokytojai, choreografai ėmė naudotis A.Kirvaitienės sudaryta garsajuoste. 1992 metais “Šviesos” leidykla išleido jos parengtus lietuvių liaudies ratelių, žaidinų, šokių aprašymus. Minėtoji garsajuostė buvo skirta pedagogui bei iš dalies vaikams, kad būtų lengviau išmokti žaidimų, ratelių dainelių melodijas, pajusti nuotaiką, tempą. Šokiai joje buvo įgroti tik po porą kartų, netinkami panaudoti akompanimentui, kai choreografijos pamokoje ar vakaronėje nėra muzikanto.

Lietuvos liaudies kultūros centrui leidžiant naują pataisytą knygelės mokytojams “Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai” leidimą, sumanėme padėti švietimo ir kultūros darbuotojams, parengdami naują garsajuostę, skirtą naudotis nesant muzikanto.

Be A.Kirvaitienės sudarytoje knygelėje aprašytų šokių, įrašėme ir S.Kazlausko parengtos knygelės “Šoka ir žaidžia mažieji” folklorinių šokių melodijas. Į numatytą garsajuostės apimtį netilpo (bus galima užsisakyti atskirai LLKC fonotekoje) tik polkų vėrinys, pagal kurį galima būtų šokti “Polką su ragučiais”.

Kadangi dauguma čia įgrotų šokių yra aprašyti ir kituose liaudies šokių rinkiniuose, tikimės, kad šios melodijos padės visiems norintiems šokti (amžius - nesvarbu), bet neturintiems muzikanto. Linkime smagiai pasišokti.

Eugenija Venskauskaitė


Įrašyta 1999 m. Vilniaus plokštelių įrašų studijoje
Garso režisierius Rimantas Motiejūnas
Sudarytoja Eugenija Venskauskaitė
Dailininkė Lena Ausiejūtė
Išleido Lietuvos liaudies kultūros centras