Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Šokių diena

Pasirengimo 2024 m. Dainų šventei programa


 

ŠOKIŲ DIENA

2024 m. Lietuvos dainų šventės
Šokių diena „AMŽIŲ TILTAIS“

 

AMŽIŲ TILTAIS

Amžių tėkmę lemčiai patikėjęs,
praeitį su ateitim suliejęs,
ir akimirksny dabartį sulaikęs
amžių tiltais žmogų veda Laikas,
kad savim apjungtų pats žmogus
du būties krantus: jei BUVO – BUS...

Aušrinė Zulumskytė

 

Lietuvių tautosakoje Gyvybės medis dažnai lyginamas su tiltu: jo šaknys – praeitis, užuomazga, iš kurios jis sudygo, drūtas kamienas ir vešli laja – dabartis, tvirtybė ir atkaklumas, vedantis į tikslą, o viršūnė – visada prieš akis rusenanti, liepsnojanti viltis, ateities vizija. Tautosakoje tiltas suprantamas kaip visa apimanti, daugiaprasmė jungtis tarp žemės ir dangaus, tarp žmonių ir dievų pasaulių, tarp būties ir nebūties, tarp pradžios ir pabaigos, tarp tikro ir menamo, tarp jaunystės ir senatvės, tarp savos ir kitos kultūros etc.

Šokių dienos šventei pasirinktas tilto simbolis prasmingai atlieps Dainų šventės pavadinime užkoduotus laiko tėkmės ir kaitos, būties prasmės suvokimo bei geriausių tautos ir Dainų švenčių tradicijų tęstinumo akcentus.

Šokių dienos koncertas „Amžių tiltais“ – tai keturių dalių visų amžiaus šokių grupių meniniai pasirodymai, kuriais tiesiami tiltai tarp širdžių, kartų, kultūrų, tikrųjų namų ir Tėvynės. Svarbiausia Šokių dienos programos idėja – amžinas savųjų tiltų ieškojimas, vedantis į žmogaus, gamtos, tautos ir valstybės darną. Tik tiesdami tiltus, tik semdamiesi išminties ir patirties iš to, kas BUVO, galime ramiai, užtikrintai žengti į ateitį – į Lietuvos antrojo tūkstantmečio tolius, į antrojo šimtmečio vartus pravėrusią Lietuvos valstyvę ir mūsų Dainų švenčių tradiciją – į tai, kas BUS...


 
Šokių dienos
PROGRAMA


(darbinis variantas, gali keistis)


 
PROLOGAS

   
JIEVARO TILTAS  
Zitos Bružaitės muzika
 
I DALIS  


PER UPELĮ, PER LIEPTELĮ 
ŠIRDŽIŲ TILTAS  
 
UPELĖ TEKA
Edmundo Žičkos choreografija
Nijolės Sinkevičiūtės  muzika
Vaizdo įrašas (jaunuolių grupei)
Vaizdo įrašas (merginų grupei)
 
BALKIT, DROBELĖS, SAULĖS PAMYLUOTOS
Dianos Ušinskytės-Pocės choreografija
Žemynos Trinkūnaitės muzika
Vaizdo įrašas
 
TAUKAČIKAS
Vladimiro Ūsovo choreografija
Jūratės Baltramiejūnaitės muzika
Vaizdo įrašas

ANT LIEPTELIO 
Šokis kuriamas
 
GEGUTĖLĖ TUPI

Vidmanto Mačiulskio choreografija 
Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai
Vaizdo įrašas

KUMBURYS
Ričardo Tamučio choreografija
Antano Jonušo muzika

UOLINDERIS
Juozo Lingio choreografija
Eduardo Pilypaičio muzika
 
LAIMINGUO, LAIMINTUO 
Vidmanto Mačiulskio choreografija
Sauliaus ir Donato Petreikių muzika
Vaizdo įrašas
 
II DALIS

 
AUKSO TILTELIU ŠEIMYNĖLĖ SUĖJO  
KARTŲ TILTAS
 
EI, VAKA!
Živilės Adomaitienės choreografija
Sauliaus Petreikio muzika, lietuvių liaudies žodžiai

BĖK, BĖK, BITELA
Laimutės Kisielienės choreografija
Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai

SEKU, SEKU PASAKĄ
Henriko Uznio choreografija
Giedriaus Svilainio muzika, lietuvių liaudies žodžiai

PUPOS
Henriko Uznio choreografija
Giedriaus Svilainio muzika, Kajetono Aleknavičiaus žodžiai
 
DVARPOLKĖ
Kazio Motuzos choreografija
Antano Sperausko muzika
Vaizdo įrašas
 
PRIEGALVĖLIS
Juozo Gudavičiaus choreografija
Algimanto Raudonikio muzika
Vaizdo įrašas
Vaizdo įrašas (merginos)
 
KAČIUKAI
Živilės Adomaitienės choreografija
Aloyzo Žilio muzika, lietuvių liaudies žodžiai
 
SĖJAU RŪTĄ
Juozo Gudavičiaus choreografija
Algimanto Bražinsko harmonizuota lietuvių liaudies muzika
 
APSUKINIS
Stanislovo Vaitkevičiaus choreografija
Lietuvių liaudies muzika
Vaizdo įrašas   

III DALIS


RIEDA BRIČKELĖ, DUNDA TILTELIS  
KULTŪRŲ TILTAS

Į KERMOŠIŲ
Vidmanto Mačiulskio choreografija
Vidmanto Virbicko muzika
Vaizdo įrašas

STINTA-PŪKIS
Rasos Norvilienės choreografija
Lietuvių liaudies muzika ir žodžiai
 
KALVIAI
Raimundo Markūno choreografija
Kęstučio Lipeikos muzika
Vaizdo įrašas

KEPĖJOS
Rimutės Zaleckaitės choreografija
Kęstučio Lipeikos muzika
Vaizdo įrašas

VYŽELĖ
Elenos Morkūnienės choreografija
Leono Povilaičio muzika, lietuvių liaudies žodžiai

ŠIAUČIUKAS-KRIAUČIUKAS
Henriko Uznio folklorinių šokių kompozicija
Lietuvių liaudies muzika
Vaizdo įrašas

BATŲ BATAI
Ričardo Bakanausko choreografija
Eugenijaus Čiplio muzika, lietuvių liaudies žodžiai


KRIKONIŠKIŲ KADRILIS
Ričardo Tamučio choreografija ir muzika
Vaizdo įrašas
 
LETUKAS
Vidmanto Mačiulskio choreografija
Lietuvių liaudies muzika
Vaizdo įrašas
 
IV DALIS


LEISKIT, PARLEISKIT JIEVARO ŽMONES
TILTAS NAMO

SIDABRO LAKIUTĖ
Vidmanto Mačiulskio choreografija
Sauliaus Petreikio muzika, lietuvių liaudies žodžiai
Vaizdo įrašas

TANCIUS
Vidmanto Mačiulskio choreografija
Anatolijaus Lapinsko  muzika
Vaizdo įrašas

KUPON EINAM
Edmundo Žičkos choreografija
Dariaus Daknio muzika
Vaizdo įrašas

JIEVARO JUOSTA
Vidmanto Mačiulskio choreografija
Nijolės Sinkevičiūtės muzika
Vaizdo įrašas
 
PASKUTINĖ POLKA
Elenos Morkūnienės choreografija
Jurgio Gaižausko muzika
Vaizdo įrašas
Vaizdo įrašas  
 
FINALAS 


AMŽIŲ TILTAIS
Vidmanto Mačiulskio choreografija
Zitos Bružaitės muzika
 
PASODINOM ĄŽUOLĄ
Juozo Gudavičiaus choreografija
Rimvydo Žigaičio harmonizuota lietuvių liaudies muzika
Lietuvių liaudies žodžiai


Šokių dienos dalyviai ir kūrybinė grupė

Šokių dienos programos repertuaro paskirstymas

Šokių dienos dalyvių apranga

Mokomųjų vaizdo įrašų grojaraštis


Grįžti