Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Šoks broliukai šokinį CD 2003

CD ŠOKS BROLIUKAI ŠOKINĮ
Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos bei Žemaitijos šokių muzika

3 CD. Metodinio žaidimų, ratelių ir šokių rinkinio Šoks broliukai šokinį (Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2001) priedas


Šios kompaktinės plokštelės – tai metodinio žaidimų, ratelių ir šokių rinkinio Šoks broliukai šokinį, išleisto 2001 metais, priedas. Jos ne tik iliustruoja minėto rinkinio šokių melodijas, bet ir sudaro galimybes taikyti įrašus šokiams nesant muzikanto. Manome, kad jais naudosis folkloro ansamblių, šokių kolektyvų vadovai, mokytojai ir visi tradicinių šokių mėgėjai. Kaip rinkinyje, taip ir šiose plokštelėse šokiai grupuojami etnografiniais regionais, siekiant atkreipti dėmesį į atskirų kraštų choreografinės medžiagos savitumą, tam tikrą lokalinį stilių, repertuaro ir instrumentinio pritarimo specifiką, šokimo būdą. Tuo pačiu norėtume paskatinti folkloro ansamblių vadovus bei pedagogus papildyti ansamblių repertuarą savo krašto šokiais, pasinaudojus rinkiniu ir kompaktinėmis plokštelėmis kaip “sufleriu”savo gyvenamojoje vietovėje paieškoti savito, kito varianto, čia pat vietoje išsiaiškinant subtilias paties šokio ir jo šokimo būdo ypatybes.
Šokiai grojami po 5-8 kartus. Maždaug  tiek kartų prireikia, kad išmoktum šokį ar išmokęs su malonumu pasišoktum. Tiek kartų paprastai groja ir muzikantai gyvai. Išimtį sudaro keli šokiai (Šerelė, Kurpių šokis, Skruzdėlė, Vagis), kurių trukmė nėra fiksuota tam tikru taktų ar kartų skaičiumi ir priklauso nuo šokėjų skaičiaus, temperamento, vikrumo ar  žaidybinės improvizacijos. Tokie šokiai įgroti, derinantis prie tam tikro numanomo figūrų atlikimo tempo bei šokėjų skaičiaus (dažniausiai 4 porų), tad ne visiems ir ne visada pavyks šokti pagal tokį įrašą. Šokiai, kuriuose pagal muzikanto valią melodija gali būti nutraukta bet kurioje vietoje (pvz., Vagis), įgroti atsisakant šio žaidybinio elemento.
Tikimės, jog plokštelės bus naudingos ir muzikantams, nes mokytis šokių melodijų, pajusti kiekvienos jų savitą charakterį, tempą lengviau klausant  skambančios muzikos, nei iš natų. Juolab kad įgrojant šokius ypatingas dėmesys kreiptas į regionines instrumentinio muzikavimo tradicijas, stengtasi šokius atlikti tokiais instrumentais ir tokia kapelos sudėtimi, kokia būdinga atskiroms etnografinėms sritims.
Įgrotas leidinio Šoks broliukai šokinį melodijas vos pavyko sutalpinti į tris kompaktines plokšteles, tad nejučiomis šis komplektas tapo pirma tokios didelės apimties lietuvių tradicinio šokio publikacija, savotiška lietuviško šokio antologija.

Audronė Vakarinienė


These compact discs are a supplement to the collection of games, roundels and dances Šoks broliukai šokinį released in 2001. Not only do they illustrate the melodies in the collection of dances, but they also permit the use of discs when there are no musicians. We believe they will come in handy to the leaders of dance bands, teachers and all lovers of traditional dance. As in the collection, the dances in this CD are also grouped according to ethnographic regions, in order to retain the features of choreographic material from different regions, a certain local style, the specific character of the repertoire and instrumental backing, as well as the manner of dancing.
Each dance is played from five to eight times. This is about the time you need to learn a dance or to enjoy dancing once you know how to do it. It is also the number of times the musicians play dances live.
We hope the discs will be useful to players as well, because it is easier to learn the melodies of dances and to feel the particular character and tempo of each one of them while listening to the music being played, rather than reading the score. The more so that while recording, special attention was paid to the regional traditions of instrumental performance, and attempts were made to play the dances with the instruments and band members that are characteristic of different ethnographic regions.
We could hardly fit the recorded melodies of  Šoks broliukai šokinį into three compact discs, and therefore this collection is the first publication of traditional Lithuanian dances in such a number and serves as a special anthology of them.

Audronė Vakarinienė
Translated by Ieva Šidlauskienė


Įrašyta 2002 – 2003 m. Vilniaus plokštelių įrašų studijoje
Garso režisierius Rimantas Motiejūnas
Sudarytoja Audronė Vakarinienė
Dailininkė Audronė Lasinskienė
Išleido Lietuvos liaudies kultūros centras


Atlikėjai :

Arūnas Lunys – bandonija, rusiška dvieilė armonika, dūdmaišis, lamzdelis, birbynė, būgnas
Audronė Vakarinienė – smuikas, kanklės, balsas
Kazimieras Šermukšnis – vokiška armonika Hohner, Peterburgo armonika, lūpinė armonikėlė, būgnas, būgnelis, skrabalas, terkšlė, trikampis, žvanguliai, lėkštės, barškutis, bandūrėlis, šukos, balsas
Raimundas Gužauskas – basetlė
Egidijus Jasinskis – cimbolai
Vida Palubinskienė – kanklės
Laimutis Žemaitis – balsas
Gintautas Paukštis – balsas
Vida Šatkauskienė – balsas
Jūratė Šemetaitė – balsas
Loreta Mukaitė – balsas


1CD

Aukštaitija
1. Didysis (Švenčionių r., Šventos apyl.)                        3:13
2. Dūda (Ukmergės apskr., Bagaslaviškio par., Sedūnų k.)            1:36
3. Giružė (Zarasų r., Dusetų mstl.)                        1:33
4. Kačerga (Zarasų r., Antazavės apyl., Paliūnų k.)                1:54
5. Ką tu Teci (Biržų r., Papilio apyl., Eiskudžių k.)                1:50
6. Krakoviakas (Krakuviakas) (Biržų r., Papilio apyl., Eiskudžių k.)        1:37
7. Kryžiavonė (Ignalinos r., Ceikinių apyl., Mėšlių k.)                2:38
8. Kuchanuška (Rokiškio r., Panemunėlio apyl., Šetekšnos k.)            2:05
9. Lezginka (Zarasų r., Antazavės apyl., Paliūnų k.)                1:55
10. Matrioškos (Makliokas, Makliuotas) (Zarasų r., Antazavės apyl., Salinių k.)    1:51
11. Mėnesėlis (Švenčionių r., Šventos apyl.)                    1:39
12. Oželis (Zarasų apyl., Salako vlsč., Vyželių k.)                1:31
13. Padichataras (Zarasų r., Antazavės apyl., Salinių k.)                2:10
14. Fudikatas (Apidikateris) (Biržų r., Papilio apyl., Eiskudžių k.)        2:43
15. Papiljonas (Biržų r., Madeikų k.)                        1:23
16. Pjaunikėlis (Švenčionių r., Šventos apyl.)                    1:37
17. Vengierka (Biržų r., Vabalninko mstl.)                    1:51

Suvalkija
1. Marčpiečio aplinkinis (Vilkaviškio r., Barzdų mstl.)                1:32
2. Saldinukas (Vilkaviškio r., Barzdų mstl.)                    2:22
3. Šyvis (Vilkaviškio r., Paežerių apyl., Gudelių k.)                1:42
4. Šocas (Šucas) (Vilkaviškio r., Barzdų mstl.)                    1:58
5. Šocas (Vilkaviškio r., Pilviškių mstl.)                        3:00
6. Aleksandras (Šakių r., Griškabūdžio mstl.)                    2:44
7. Antanas (Vilkaviškio r., Pilviškių mstl.)                    1:54
8. Ciceliukė Marceliukė (Vilkaviškio r., Lankupėnų k.)                1:15
9. Dribkus (Šakių r., Barzdų mstl.)                        1:36
10. Ėjo gudas per kiemaitį (Šakių r., Plokščių mstl.)                2:03
11. Kubilas (Kauno r., Panemunės vlsč., Stanaičių k.)                1:48
12. Lelinderis (Vilkaviškio r.)                            2:01
13. Pabėgėlis (Prienų r., Mackių k.)                        3:09
14. Pakrėstinis (Šakių r., Barzdų mstl.)                        2:05
15. Pipiras (Marijampolės r., Bagotosios apyl., Antanavo k.)            1:39
16. Polka (Lukšių) (Šakių r., Lukšių mstl.)                    1:37
17. Šleiva kreiva karvė (Lezginka) (Vilkaviškio r.)                1:57
18. Taukačikas (Kauno r., Vandžiogalos apyl., Geranonių k.)            1:55


2CD

Dzūkija
1. Čerkesas (Varėnos r., Kibyšių apyl., Panaros k.)                1:41
2. Delnų polka (Kaišiadorių r., Žaslių apyl., Slabados k.)                1:45
3. Grūstas (Trakų apskr., Žaslių vlsč., Ilgakiemio k.)                1:43
4. Karobuška (Varėnos r., Kaniūkų k.)                        2:32
5. Lazdinka (Lazdijų r., Palačionių k.)                        2:01
6. Marcinkauskas (Trakų apskr., Nedzingės vlsč., Mikniūnų k.)            1:43
7. Melnykas I (Lazdijų r., Krosnos apyl., Naujavalakių k.)            2:51
8. Melnykas II (Trakų apskr., Nedzingės vlsč., Mikniūnų k.)            1:35
9. Mikita I (Šalčininkų r., Pabarės apyl., Mištūnų k.)                1:39
10. Mikita II (Kaišiadorių r., Žaslių vlsč., Slabados k.)                2:10
11. Motinėlė Jūrė (Suvalkų vaiv., Seinų vlsč., Žagarių k.)            2:44
12. Olimpa (Olimpija) (Alytaus r., Gudakiemio k.)                3:18
13. Polka dribsiukas (Alytaus r., Simno mstl.)                    1:47
14. Rezginka (Alytaus r., Kružiūnų k.)                        2:22
15. Suktinukas (Alytaus r., Simno mstl.)                        2:13
16. Šerelė (Lazdijų r., Noragėlių apyl., Krikštonių k.)                2:43
17. Šuldi ruldi (Trakų r., Vievio apyl., Kazokiškių k.)                1:38
18. Tai miežiai, tai grikiai (Mazurpolkė) (Lazdijų r., Kapčiamiestis)        1:56
19. Tancius (Prienų r., Birštono vlsč., Jundeliškių k.)                1:32
20. Vietinukas (Ant vietos, Suktinis ant vieno daikto) (Alovės apyl., Alytaus vlsč.)1:40        

Žemaitija
1. Anės polka (Tauragės r., Skaudvilės mstl.)                    2:58
2. Blezdingelė (Lestingis) (Plungės r., Stalgėnų – Milašaičių k.)            2:22
3. Čitijanka (Kitajanka) (Plungės r., Šateikių apyl., Norvaišių k.)        3:02
4. Dujalis (Šilalės r., Kvėdarnos mstl.)                        1:39
5. Duje (Raseinių r., Guodlaukio k.)                        1:56
6. Dustepas (Tauragės r., Skaudvilės mstl.)                    3:04
7. Galiops (Šilalės r., Kvėdarnos mstl.)                        1:41
8. Gyvatas (Tauragės r., Skaudvilės mstl.)                    3:01
9. Kalvelis (Kuchanuška) (Šilalės r., Kvėdarnos mstl.)                2:44
10. Karobuška (Skuodo r., Ylakių mstl.)                    2:47
11. Krakoviakas (Grikuviaku) (Skuodo r., Ylakių mstl.)                1:37
12. Kristijaniuška (Plungės r., Šateikių apyl., Norvaišių k.)            1:49
13. Kurpių šokis (Plungės r., Nausodžio apyl., Varkalių k.)            1:58


3CD

14. Labryt labryt, panyte (Tauragės apskr.)                    1:51
15. Latiša (Skuodo r., Ylakių mstl.)                        1.57
16. Lelinderis                                      3:04
17. Marcelės valsas (Skuodo r., Ylakių apyl., Milvydžių k.)            3:04
18. Meška (Skuodo r., Mosėdžio apyl., Igarių k.)                    1:59
19. Muštinis–priemuštinis (Tauragės r., Skaudvilės mstl.)            1:35
20. Olinderis (Skuodo r., Ylakių apyl., Šulpetrių k.)                3:22
21. Padiržadas (Raseinių r., Nemakščių apyl.)                    3:00
22. Patrepsienis (Plungės r., Tverų mstl.)                    2:19
23. Počtaljonas (Telšių r., Gadunavo k.)                        1:38
24. Pukietka (Jurbarko r., Eržvilko apyl., Sarapiniškių k.)            1:51
25. Siuntė Marę į Žagarę (Skuodo r., Mosėdžio apyl., Igarių k.)            2:17
26. Skrodelis (Plungės r., Kalvarijos apyl., Šarnelės k.)                1:22
27. Skruzdėlė (Skuodo r., Ylakių mstl.)                        1:57
28. Subota (Skuodo r., Barstyčių mstl.)                        4:01
29. Subota (Mažeikių r., Balėnų k.)                        2:24
30. Šeinis (Šiaulių r., Gruzdžių mstl.)                        1:36
31. Šiaučiukas (Jurbarko r., Kuturių k.)                        1:40
32. Šliapoks (Skuodo r., Mosėdžio apyl., Igarių k.)                1:39
33. Šok, mergeli (Greičpolkis)                              2:33
34. Ulanas (Šilalės r., Kvėdarnos mstl.)                        3:15
35. Vagis (Marcelė pana)  (Raseinių r., Nemakščių apyl.)            4:05
36. Vengierka (Šilalės r., Kvėdarnos mstl.)                    2:58
37. Vilties valsas (Skuodo r., Aleksandrijos apyl., Kaukolikų k.)            4:08
38. Žydas (Plungės r., Tverų apyl., Skaborų k.)                    1:59

© Audronė Vakarinienė (sudarytoja), 2003
© Lietuvos liaudies kultūros centras, 2003

Gamintojų teises saugo įstatymai. Viešas klausymas, naudojimas, nuomojimas, dauginimas ir transliavimas be gamintojų ir atlikėjų sutikimo draudžiamas.