Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Susikalbėjo sausa nendralė 2007

Susikalbėjo sausa nendralė

Dzūkų krašto dainos, pasakojimai, smulkioji tautosaka / Folk songs, stories and short forms of folklore from Dzūkija region
(Serija Dainos iš visos Lietuvos)

Druskininkų kultūros centro Ricielių laisvalaikio salės folkloro ansamblis „NENDRELĖ"


Druskininkų kultūros centro Ricielių laisvalaikio salės folkloro ansamblio „Nendrelė" veiklos metai - ilgi ir prasmingi. Tai kasdienis gyvenimas, kurį palydi dzūkiška daina, papročiai ir tradicijos. Per 45 gyvavimo metus kolektyvas nusipelnė pagarbos kaip vienas tipiškiausių tradicinį dainavimą, ratavimą, šokimą puoselėjančių ansamblių.

1962 m. kolektyvą subūrė mokytoja Marija Grėbliūnienė, kilusi iš gretimo Veršių kaimo. Tuo metu dvidešimt šešių narių kolektyvo repertuarą sudarė išskirtinai tik Ricielių apylinkių dainos, šokiai, rateliai bei smulkioji tautosaka. Visa tai vadovė M.Grėbliūnienė užrašinėjo iš vietinių žmonių. Taip 1976 m. gimė programa „Dzūkiška veseilia", kurioje buvo parodyti XX amžiaus pradžios Ricielių kaimo vestuvių papročiai.

Nuo 1980 m. ansambliui vadovauja Julija Čiurlionienė. Nors moteris yra kilusi iš Guobinių kaimo, Ricieliuose ji baigė mokyklą ir, bėgant laikui, gerai pažino vietos žmones bei jų tradicijas. 1996 m. ansamblis pasivadino „Nendrelės" vardu.

Šiuo metu dešimt vyresniojo amžiaus ansamblio dalyvių nuolat rengia įvairias edukacines ir koncertines programas. Jų repertuare vyrauja Ricielių krašto darbo, kalendorinės, šeimos dainos, smulkioji tautosaka. Daugiausia ansamblietės moka vestuvių, jaunimo-meilės dainų, mielai atlieka tremtinių dainas.

Ansamblis „Nendrelė" koncertavo įvairiuose respublikiniuose, apskrities, savivaldybės renginiuose ir šventėse. Jų paruoštą edukacinę programą „Lineli mėlynžiedi" stebėjo daugelis moksleivių, turistų.

Ansamblio dalyvių pateikta tautosakinė medžiaga saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos kraštotyros draugijos, Lietuvos liaudies kultūros centro Liaudies kūrybos garso, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus archyvuose.

Šioje kompaktinėje plokštelėje skamba ansamblyje dainuojančių vyresnio amžiaus moterų atliekamos advento-Kalėdų, darbo, vestuvių, jaunimo meilės, šeimos, vaikų dainos. Dainuojamąjį folklorą paįvairina pasakojimai, paukščių mėgdžiojimai. Dalis „Nendrelės" atliekamų dainų atspindi vėlyvesnę dzūkiško lyrinio daugiabalsio dainavimo tradiciją, tačiau advento-Kalėdų dainos pasižymi kalendoriniam žanrui būdingomis senosiomis intonacijomis, archajinėmis ritmo formulėmis, monofoniniu atlikimo stiliumi. Visos ansamblietės yra išlaikiusios "ricielišką" tarmę, kuri gražiai dera prie vingrios ir subtiliai moteriškai atliekamos melodijos. „Nendrelės" dainininkėms būdingas santūrus, tačiau tvirtas ir aiškus dainavimas. Nešauksminga atlikimo maniera padeda susiklausyti, prisitaikyti prie dainos vedimo, pajausti dainos charakterį. Darniai skamba ir apeiginės, ir lyrinės, ir vėlyvesnės kilmės dainos.

Ši kompaktinė plokštelė įrašyta kolektyvo kūrybinės veiklos 45 metų jubiliejaus proga. Tai dovana ne tik ansambliečiams, bet ir visiems Ricielių kaimo dainininkams, šokėjams, tautosakos ir papročių pateikėjams, iš kurių mokėsi ir gyvosios tradicijos turtų sėmėsi „Nendrelė".


 

Įrašai LLKC mediatekoje.
Trukmė: 00:43:39

Total tracks size: 54,75 MB

Turinys

1.                   Susikalbėjo sausa nendralė                     šienapjūtės   1:52

2.                   Vai, tu mergela                  advento-Kalėdų                  1:33

3.                   Linko palinko,                     advento-Kalėdų                  1:05

4.                   Bėginėjo povelė                 advento-Kalėdų                  2:31

5.                   Jau aušrelė aušta               arimo            1:44

6.                   Kai bernas darbščios mergos ieškojo pasakojimas      2:14

7.                   Apie audėją  patarlė          0:08

8.                   Verpė mergelė                   lino darbų     1:44

9.                   Tėvuli mano  lino darbų     3:01

10.                 Kaip mergą išsirinkti          pasakojimas  0:51

11.                 Vai, ciktai nelaisk               vestuvių        2:42

12.                 Apie Marės akainumą pasakojimas        2:26

13.                 Per pucino šakelį                vestuvių        3:09

14.                 Vai, cylėk, neverk               šeimos 1:34

15.                 Mikie, mikie, Pranulia       lopšinė          0:36

16.                 Vai, čiūči liūliai                  lopšinė          0:33

17.                 Kad aš turėtau                    šeimos          2:20

18.                 Teka upė žvyrynais             šeimos          2:20

19.                 Kacūtė, ladūtė                    žaidinimas    0:29

20.                 Kėku, kėku, varnalėku        žaidinimas    0:27

21.                 Kėku, kėku, kėku                žaidinimas    0:23

22.                 Grudų, grūdu grucukį         žaidinimas    0:28

23.                 Kielukė an kraigo               apie gamtą   1:14

24.                 Vyt vyt, vyt vyt kregždės mėgdžiojimas 0:08

25.                 Knyvi, knyvi   pempes mėgdžiojimas       0:17

26.                 Jurgut, Jurgut                     lakštingalos mėgdžiojimas 0:12

27.                 Išjoj bernelis in kelionėlį    jaunimo-meilės                  2:13

28.                 Balci beržynai                    meilės           2:03

29.                 Ajo bernas per rugienų      humoristinė  2:40

 

Įdainavo ir papasakojo:

Julija Čiurlionienė (veda: 1, 8-9, 13-14, 29)

Marija Grėbliūnienė (veda: 2, 4-5. 11. 18; atlieka solo: 15 16, 23, 25; pasakoja: 10, 12)

Monika Žėkienė (veda: 3, 27 28; atlieka solo: 19-20, 22, 24, 26; pasakoja: 6)

Ona Miklaševičienė (veda: 17; atlieka: 21)

Marija Stasė Zdančienė (taria: 17; atlieka: 21)

Ona Kalėdienė (pasakoja: 7)

Ona Albina Lukaševičienė


 Folklore ensemble "Nendrelė“ of Ricieliai village (Culture Centre of Druskininkai municipality) was founded in 1962. During 45 years of its existence it became famous for cherishing its typical traditional singing and dancing. The first leadcr was Marija Grėbliūnienė. Julija Čiurlionienė has been in charge of it since 1980.

Folklore ensemble "Nendrelė’ had performances in various republican, regionai and municipality events and festivals. Many students and tourists had a chance to watch their educational programme "Lineli mėlynžiedi".

In this CD you can listen to the elderly women from the folk ensemble singing Dzūkija region Ricieliai village songs. Folk songs are varied with stories and imitation of birds' singing.


SUSIKALBĖJO SAUSA NENDRALĖ

Dzūkų krašto dainos, pasakojimai, smulkioji tautosaka
Folk songs, stories and short forms of folklore from Dzūkija region

Druskininkų kultūros centro Ricielių laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Nendrelė"
Vadovė Julija Čiurlionienė

The folklore ensemble „Nendrelė” of Ricieliai, Druskininkai municipality
The leader Julija Čiurlionienė

Sudarytojos:  Loreta Sungailienė, Lina Balčiūnienė
Garso režisierius Rimantas Motiejūnas
Dailininkė     Rasa Jurevičienė
Prodiuserė    Lina Balčiūnienė
Parengta 2007 m. Lietuvos liaudies kultūros centro garso įrašų studijoje

Rėmėjai:
Alytaus apskrities viršininko administracija, Druskininkų savivaldybė

© Loreta Sungailienė, Ura Balčiūnienė
© Lietuvos liaudies kultūros centras
© Folkloro ansamblis "Nendrelė"
© Druskininkų sav. Ricielių bendruomenė

Gamintojų teises saugo įstatymas. Viešai klausyti, naudoti, nuomoti, dauginti ir transliuoti be gamintojų ir atlikėjų sutikimo draudžiama.