Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Tai Mištūnų gražus kaimas 1999

Tai Mištūnų gražus kaimas. Dzūkijos dainos

Lietuvos liaudies kultūros centras ; sudarė Rytis Ambrazevičius ; [atlieka] Jadvyga Adamonienė, Zofija Lankelienė, Paulina Laučinskienė, Janina Paguželskienė, Adelė Verseckienė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1999. – 1 g.j. – (Dainos iš visos Lietuvos).

Turinys: A 1.Tai kieno gražus kaimas (vestuvininkų apdainavimas) ; 2. Aš esu mergelė (jaunosios graudinimo) ; 3. Oi lyja lietus (šienapjūtės) ; 4. An tėvulio dvaro (našlaičių) ; 5. Oi linko linko žalia vyšnelė (piršlybų) ; 6. Byzgia kulkos kai bitełės (karinė) ; 7. Vidury dvaro meška karo (lalauninkų) ; 8. Lėkė sakalėlis (avižapjūtės) ; 9. Uai jūs gerkit, ma sveteliai (šeimos) ; 10. O kad aš gertau dieną naktelį (piršlybų) ; 11. Saldzi gardzi arielkėlė (vaišių). B. 12.Pjausim ožį veseilei (vestuvininkų apdainavimas) ; 13.Kad šėriau žirgelį (jaunojo sutiktuvių) ; 14. Parveža martelį, parbarškina (marčios sutiktuvių) ; 15.Bepigu gerc,ulioca (sugultuvių) ; 16. Šitų ženykų seniai pažinom (vestuvininkų apdainavimas) ; 17. O kai aš buvau pas savo motulį (šeimos) ; 18. Uai, nekukuok, gegužėla, anksti (šeimos) ; 19. Oi tu sakałėli (meilės) ; 20. Arškėtėli garbuonėli (meilės).


 Nuo seno Dzūkija minima kaip dainingiausias, turtingų tradicijų Lietuvos kraštas. Dzūkija-Dainava garsėja savo senaisiais dainininkais-solistais, folkloro ansambliais. Žiūrų, Marcinkonių, kiti folkloro ansambliai žinomos žvaigždės Lietuvos padangėje.

Šioje kasetėje pristatome paprasčiausią Dzūkijos pakraščio kaimą. Gražūs gatviniai Mištūnai (Šalčininkų r. Pabarės apyl.) lietuviško ploto paribyje; į rytus nuo čia jau kalbama lenkiškai. Kaip ir bet kuriame paprastame dzūkų kaime, Mištūnuose dar gyvai prisimenamos senosios dainos, jos skamba įvairiomis progomis. Mištūniškės dainuoja ne tik sau, bet ir kitiems čia veiklos ratą suka nepailstančios Paulina Laučinskienė ir Adelė Verseckienė.

Lietuvos liaudies kultūros centro folklorininkai Mištūnuose 1992-1993 metais surengė tęstinę kompleksinę ekspediciją. Greta kitokios tautosakinės ir etnografinės medžiagos užrašyta per 300 dainų. LLKC bendradarbiai tapo nuolatiniai Mištūnų svečiai, o mištūniškės dažnai koncertuoja Vilniuje Dainų šventėje, festivaliuose ‘‘Baltica, ‘‘Skamba skamba kankliai´.

Kasetėje išgirsite dalelę turtingo repertuaro. Daugiausia užrašyta ir į kasetę pateko, be abejo, vestuvinių dainų; gausiai išlikę vestuvininkų apdainavimai (čia žr. 12, 16). Kalendorinių dainų tik viena kita. Poetinio teksto platumu pasižymi savitas lalavimas (7). ‘‘Byzgia kul'kos kai bitełės´ gana reta karinė daina (6).

Vienas dainas moka ir mėgsta visa kaimo bendruomenė (bene mėgstamiausia skambioji ‘‘Arškėtėli garbuonėli´), kitas tik ‘‘ansamblio´ solistės. Tarp jų išsiskiria aštuoniasdešimtmetė Jadvyga Adamonienė, kurios dainavimas tarsi atstovauja savitam senajam klodui.


Mištūnai village (Šalčininkai District) is situated in ethnic region Dzūkija, that boasts the richest wealth of songs in Lithuania. Folk songs from this village are presented in the cassette. Here you will find archaic songs that were performed on different occasions, most of them at weddings. They are still alive in the memory of the elder generation of Mištūnai, as well as in concert programs during folklore festivals and other events.

Rytis AMBRAZEVIČIUS