LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Baigėsi keturias dienas trukę liaudiškos muzikos kolektyvų vadovų kvalifikacijos kėlimo kursai
2023-09-08

 

Rugpjūčio 21–24 d. Trakų kultūros rūmuose vyko Liaudiškos muzikos kolektyvų vadovų kvalifikacijos kėlimo kursai, sukvietę dainų ir šokių ansamblių ir jų grupių – liaudies instrumentų ansamblių, orkestrų, skudučių ansamblių, ansamblių chorų, šokėjų ir liaudiškos muzikos kapelų – vadovus.

Keturias dienas vykusiuose užsiėmimuose buvo tobulinamos vadovų profesinės kompetencijos. Daug dėmesio skirta liaudiškos muzikos meninių programų ir renginių kūrimui ir įgyvendinimui. Režisierė Leokadija Dabužinskaitė analizavo koncerto rengimą – nuo idėjos iki įgyvendinimo, į koncerto ar renginio programą įtraukiant ir kitus žanrus. Etnologė Irena Nakienė dalijosi mintimis apie repertuaro parinkimą ir programos sudarymą remiantis etnomuzikos, etnochoreografijos ir bendrosios etnokultūros tradicijomis. Paskaitą padėjo iliustruoti ansamblis „Vakarė“. Garsų ir vaizdų žaismės kūrėjas Aras Žvirblys diskutavo apie tautinės muzikos šiandieninės interpretacijos tradiciją ir naujoves, naujas liaudiškos muzikos kalbos tendencijos, kartu su kursų dalyviais analizavo savo muzikinius kūrybinius darbus.

Liaudies muzikos kūrinių interpretacijos dirbtuves moderavo kompozitorius Giedrius Svilainis, lietuvių sceninio liaudies šokio interpretacijų dirbtuves – choreografė L. Dabužinskaitė. Kompozitorė, LMTA Klaipėdos fakulteto docentė Nijolė Sinkevičiūtė vedė praktikumą „Sceninė ritmika“.

Kursų dalyviai įgytą patirtį galės pritaikyti rengdami naujas programas, koncertus, kurdami, aranžuodami kūrinius savo kolektyvams.

Projektas organizuojamas vykdant 2021–2030 m. LR kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ veiklos „Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ LNKC projekto „Kultūros centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ veiklą „Praktinės dirbtuvės kultūros centruose su meno kolektyvais dirbantiems specialistams“.