Dainų diena 2018
Kvalifikacija

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai: 2020  2019  2018  2017  2016

Kvalifikacijos tobulinimo renginių medžiaga: 2020  2019  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2020 m. Lietuvos nacionalinio kultūros centro planuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai

 

Sausis–kovas            Seminarų ciklas „Dainuojamasis ir choreografinis folkloras“ vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių vadovams.               

Sausio 10 d.              Vilniuje.

Kovas                        Telšiuose.

Kovas                        Panevėžyje.

Kovas                        Marijampolėje.

Sausis–gruodis         Jungtinio Lietuvos vaikų choro seminarai vaikų chorų vadovams ir muzikos mokytojams.

Sausis–balandis        Vilniuje, Visagine, Šakiuose, Gargžduose.

Spalis–gruodis          Vilniuje, Visagine, Šakiuose, Gargžduose.                             

Vasario 22 d.             Tradicinius šokius populiarinančių mokyklų konkurso „Visa mokykla šoka“ patirties sklaidos seminaras ir šokių mokymai Lietuvos nacionaliniame kultūros centre Vilniuje.

Kovas–gruodis         Kūrybiškumo ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklas „Kultūros vadovų kūrybinė akademija“:

Kovo 16–17 d.         Vieta tikslinama.

Gegužės 4–5 d.       Vieta tikslinama.

Rugpjūčio 24–25 d. Vieta tikslinama.

Rugsėjo 28–29 d.   Vieta tikslinama.

Spalio 19–20 d.      Vieta tikslinama.

Lapkričio 9–10 d.    Vieta tikslinama.

Gruodžio 7–8 d.      Vieta tikslinama.                        

Kovo 3–4 d.            Praktinis seminaras liaudiškų šokių kolektyvų vadovams „2022 m. dainų šventės Šokių dienos jungtinių kompozicijų šokių mokymai“ Vilniuje.

Kovas                     Seminaras „Kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas populiarinant tautinį kostiumą“ Lietuvos nacionaliniame kultūros centre Vilniuje.

Balandžio 12 d.     Kvalifikacijos tobulinimo seminaras folkloro ansamblių vadovams, akcijos „Visa Lietuva šoka“ dalyviams Lietuvos      nacionaliniame kultūros centre Vilniuje.

Balandžio 21–23 d. Lietuvos  kultūros centrų direktoriams, jų pavaduotojams skirtas seminaras.

Balandžio 27–29 d.  Kvalifikacijos tobulinimo seminaras Lietuvos savivaldybių Kultūros skyrių, Kultūros ir švietimo skyrių vadovams.

Gegužės 13–15 d.   Respublikinis etninės kultūros specialistų seminaras.

Balandis–gegužė    Kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklas mėgėjų teatrų vadovams.

Spalis–lapkritis        Kultūros centrų renginių režisieriams ir vedėjams.    

Birželis–spalis         Kvalifikacijos tobulinimo seminaras regionų kultūros centrų vadovams ir renginių organizatoriams:

Birželio 9 d.              Dzūkijos regiono kultūros centre.

Rugsėjo 15 d.           Aukštaitijos regiono kultūros centre.

Spalio 6 d.                Žemaitijos regiono, Klaipėdos krašto regiono kultūros centre.

Birželis                     LNKC Etninės kultūros skyriaus kompleksinė ekspedicija Kauno r.

Rugpjūčio 11–14 d.  Tradicinio muzikavimo kursai Visagine, Meironyse (Ignalinos r.).

Rugpjūčio 18–21 d. Dainų ir šokių ansamblių ir jų grupių vadovų seminaras Trakų kultūros rūmuose.

Rugpjūčio 24–28 d. Liaudies instrumentų mokytojų ir kolektyvų vadovų kūrybinė laboratorija Palangoje.

Rugpjūtis                Chorų vadovų vasaros kvalifikacijos kėlimo kursai „Vasaros akademija“ Vilniuje.

Rugsėjis                 Kūrybinė laboratorija su tautinių instrumentų orkestrų „Trimitatis“.

Rugsėjo 21–26 d.  Respublikiniai choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursai Birštone.

Rugsėjo 18–19 d.  Tradicinis veiklos apžvalgos seminaras Lietuvos mėgėjų teatrų režisieriams Lietuvos nacionaliniame kultūros centre Vilniuje.

Spalis                    Seminaras „Tautinis kostiumas šiandien: aktualijos ir perspektyvos“ Lietuvos nacionaliniame kultūros centre Vilniuje.

Spalis                    Seminaras „Dr. B. Bublytės balso formavimo kūrybinė laboratorija“ vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių vadovams Lietuvos  nacionaliniame kultūros centre Vilniuje.                    

Lapkričio 11–12 d. Respublikinis seminaras „Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas“ už Sąvado kūrimą savivaldybėse atsakingiems specialistams, mokslininkams, bendruomenių atstovams (vieta tikslinama).

Lapkričio 27–28 d. Kvalifikacijos kėlimo kursai vaikų ir jaunimo chorų vadovams „Vaikų chorų kūrybinė laboratorija“ Klaipėdoje

Lapkritis                Tarptautinė konferencija, skirta Tautodailės metams paminėti.

Lapkritis                 Seminaras „Baltų genčių kostiumo rekonstravimo problematika“ Lietuvos nacionaliniame kultūros centre Vilniuje.

Lapkritis                 Dirigavimo įgūdžių tobulinimo seminaras pučiamųjų instrumentų orkestrų dirigentams Vilniuje.

Gruodžio 3–4 d.    Kvalifikacijos tobulinimo seminaras suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų vadovams Lietuvos nacionaliniame kultūros centre Vilniuje.


Informacija bus papildyta