LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Komentaras reaguojant į Linos Šlipavičiūtės paskelbtą informaciją apie sutarties tarp Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir VšĮ „Kiaurai sienas” nutraukimo niuansus
2024-04-08

 

Vasario 1 d. pasirašėme sutartį su VšĮ „Kiaurai sienas" dėl Dainų šventei skirtos neofreskos sukūrimo. Sutartyje numatyta, kad menininkai pateiks eskizus, kuriuos patvirtinus LNKC, VšĮ „Kiaurai sienas” bus sumokėtas avansas. Taip pat sutarta, kad VšĮ „Kiaurai sienas” suderins visus reikiamus leidimus ir pradės kūrinio gamybos darbus, taip pat garantuos freskos priežiūrą ir atnaujinimą 18 mėnesių.
Kovo 5 d. įvyko grupės LNKC specialistų susitikimas su Lina Šlipavičiūte, kurio metu LNKC kolektyvui buvo pristatytos neofreskos idėjos. Po diskusijos buvo prieita prie pasiūlymo, kad dvi koncepcijos turėtų dar būti vystomos ir pristatytos aptarimui ir vertinimui.
Kovo 14 d. menininkė pateikė vienos iš idėjų eskizų projektus, visgi šiems projektams LNKC specialistai nepritarė.
Matydami, kad skiriasi LNKC kolektyvo ir menininkų vizijos bei įsivaizdavimas objekto atžvilgiu, vadovaujantis sutartyje numatytomis galimybėmis, pasiūlėme sutarties nutraukimo variantą ir siūlomą kompensaciją.
Tikimės, kad su menininke pavyks pasiekti abipusiai teisingą sutarimą.