Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių ataskaitų formos

Kultūros centrų informacija 

RAŠTAS

Forma Nr. 1  2023 m. Kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių metinės veiklos ataskaitos forma
 
Forma Nr. 1A  2023 m. Kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių, BENDRA metinės veiklos ataskaitos forma
 
Forma Nr. 2  2023 m. Įstaigos, atliekančios kultūrines funkcijas, metinės veiklos ataskaitos forma

Forma Nr. 2A  2023 m. Įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas, BENDRA metinės veiklos ataskaitos forma

Kultūros centrai, turintys juridinio asmens teises, ir kitos įstaigos, atliekančios kultūrines funkcijas, statistines ataskaitas savo steigėjui teikia iki 2024 m. sausio 5 d.

Bendros 2023 m. visų rajono kultūros centrų veiklos ataskaitos, parengtos kultūros sritį kuruojančio savivaldybės administracijos padalinio vadovo ir suderintos su savivaldybės administracijos direktoriumi, Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui teikiamos iki 2024 m. sausio 11 d.

Dėmesio!!
Labai prašome nepykti ir ignoruoti I. PASTATAI formos pirmus du stulpelius apie suteiktas kategorijas.
Kategorijos teisiškai nebegalioja, tačiau šiais metais formų nekeitėme, nes kitais metais bus daugiau pakeitimų.

Užpildytas statistines ataskaitų formas prašome siųsti Excel dokumentu ir skenuotas Pdf formatu ar pasirašytas elektroniniu parašu, el. paštu: jurgita.aleknaviciene@lnkc.lt

Ataskaitų formų taisymai ir kiti išaiškinimai (2021 m.)

Daugiau informacijos: Jurgita Aleknavičienė, tel. (8-5) 262 6088