Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Struktūra

Struktūrinė schema


VADOVYBĖ

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

Folkloro specialistai
Tautodailės specialistai
Nematerialaus kultūros paveldo specialistai
Žurnalo „Būdas“ redakcija
Papročių ir apeigų specialistai

MĖGĖJŲ MENO KŪRYBOS SKYRIUS

Muzikos specialistai
Teatro specialistai
Choreografijos specialistai

REGIONŲ KULTŪROS SKYRIUS

Regionų kultūros informacijos specialistai
        Lietuvos kultūros centrai
Leidybos ir dizaino specialistas
Liaudies kūrybos archyvas
Informacinių technologijų specialistai
Garso įrašų studija

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS