Baltica festival photo

BALTICA 2024

Baltica 2024 logo

Lietuvių | English

„Baltica“ – vienas svarbiausių tarpvalstybinių nematerialaus kultūros paveldo renginių Lietuvoje. Festivalis Lietuvos iniciatyva nuo 1987 m. pamečiui organizuojamas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, priklauso CIOFF (Tarptautinė folkloro festivalių organizavimo taryba prie UNESCO). Festivalis „Baltica“ skiriamas pasaulio tautų tradicijų įvairovei pažinti ir pristato autentišką folklorą, natūraliai besitęsiančias arba rekonstruotas istorines skirtingų tautų kultūros tradicijas: dainas, šokius, instrumentinę muziką, papročius, amatus, tradicinę virtuvę – visa, kas atspindi kiekvienos tautos savitumą. Žiūrovų pamėgtame festivalio miestelyje demonstruojamos festivalio dalyvių meninės programos, suteikiama galimybė paragauti nacionalinių patiekalų, įsigyti liaudies meno dirbinių, iš arti pažinti pasaulio kultūras, pabendrauti su atvykusiaisiais. Festivalio renginiai – koncertai, eitynės, kūrybinės laboratorijos, pažintinių filmų demonstravimas, vakaronės – vyksta uždarose ir atvirose erdvėse Vilniuje bei gražiose, unikaliose gamtos ar kultūros vietose Lietuvos regionuose. Festivalio programa kaskart atnaujinama apeiginiais elementais, edukacinėmis veiklomis, meniniais projektais, tradicinio ir šiuolaikinio meno jungtimis ir pan.
 
Festivalyje dalyvauja 10–12 užsienio svečių grupių, geriausi Lietuvos folkloro kolektyvai, atlikėjai, kitų tradicijų puoselėtojai – apie du tūkstančius asmenų. Kiekvienas festivalis turi jungiančią temą. 1996 m. tai buvo Baltijos ir Šiaurės šalių regiono folkloras, 1999 m. – pasaulio kultūrų įvairovė, 2002 m. – šeima, bendruomenė, valstybė, visata, 2005 m. – žmogus, 2008 m. – svečiai, svečiavimasis, vaišės, 2011 m. – šeima, 2014 m. – laimė, 2017 m. – gamtos ir žmogaus ryšys. Toks programos konstravimo būdas padeda geriau suvokti savas tradicijas ir svečių kultūras, suteikia galimybių jas lyginti, įžvelgti bendrumus bei unikalias ypatybes.

Dėl pandemijos 2020 m. festivalis „Baltica“ buvo atidėtas, o 2021 m. vyko forumas „Baltica-Web“, skirtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos – festivalio „Baltica“ rengėjų – tradicinės kultūros reiškiniams bei istoriniams, kultūriniams ryšiams aptarti.

 

2024 m. tarptautinis folkloro  festivalis „Baltica“ vyks Lietuvoje birželio 28 – liepos 2 d.

Tema: Apeiga

2024 m. festivaliu „Baltica“ numatyta kreipti dėmesį į dvasinę žmogaus, bendruomenės, visuomenės plotmę ir būdus, kuriais įvairių tautų, etninių grupių kultūros tradicijos siekė harmonizuoti patį žmogų, jo santykį su aplinka, savo likimu, aukštesnėmis sferomis, todėl kertine festivalio ašimi pasirinktas ritualas. Bus siekiama parodyti įvairių tautų papročius, apeigas, praktikas, kurios taikomos tiek išskirtiniais, tiek kasdieniniais žmogaus gyvenimo atvejais: kalendorinėse šventėse, žmogaus gimimo, brandos, vedybų, mirties virsmuose, žemės ūkio, amatų, kitų darbų cikluose, gaminant maistą ir gėrimus, stiprinant fizinę ir dvasinę sveikatą, numatant ateitį ir t.t. Ritualuose persipina žodinė raiška, vokalinė ir instrumentinė muzika, judesys, simboliai, tikėjimai, neretai ir tam tikri magijos elementai. Visa tai įtraukia ir jungia žmones.

Festivalio "Baltica" istorija 1987–2019, 2021.

Next
Baltica festival photo Next