LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Lietuvos folkloro garso publikacijos, išleistos 2004 metais

GARSAJUOSTĖS

Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai

Molėtų krašto muzikantai. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika / [atlieka] Jonas Danilevičius, Vladas Tamašauskas, Jonas Matelionis. Sudarė Arūnas Lunys. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūeros centras, Molėtų krašto muziejus, Vilniaus plokštelių įrašų studija, 2004.- 1 g. j. – (Lietuvių liaudies instrumentinė muzika)Jonas Lechovickas. Cimbolininkas
Lietuvių liaudies instrumentinė muzika / [atlieka]Jonas Lechovickas. Sudarė Arūnas Lunys. -Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, Ignalinos rajono savivaldybė, Vilniaus plokštelių studija, 2004.- 1 g. j. – (Lietuvių liaudies instrumentinė muzika)Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai

OBELĖLĖ (Elektrėnų savivaldybė)
Oi, vėlei būčiau pas tėvelį. Gilučių krašto dainos / [atlieka] Gilučių folkloro ansamblis „Obelėlė“, Lina Janauskienė, vadovė; sudarė Loreta Sungailienė .- Vilnius:Lietuvos liaudies kultūros centras, Elektrėnų savivaldybė, Gilučių seniūnija, 2004.-1 g.j.- (Dainos iš visos Lietuvos)Dainuoja Panočiai /
[atlieka] Panočių gražaus  kaimo dainininkės: Onutė Taraškevičienė, Verutė Valackienė, Aldona Rutkauskienė, Irena Pyšinskienė, Janina Sabaliauskienė, Marytė Sužiedelienė, Zita Čekienė, Janina Liudkevičienė, Janina Pavilionienė, Vaclava Nanertavičienė, Saulė Lazarevičienė, Onutė Valentukevičienė, Valdas Kaukazas, Virginijus Leonavičius; parengė Marija Liugienė.- Vilnius: Baltic Optical Disk, 2004.- 1 g. j. 


KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS

Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai

ISMN M-706239-03-3
Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika. 1935-1941 metų fonografo įrašai / [atlieka] Aukštaitijos kaimų dainininkai ir muzikantai; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė.- Vilnius: LLTI, 2004.-2 k.pl.+ kn. (223p.: gaid.)

 

JRCD 014
Griežia rokiškėnų armonikininkai / [atlieka] Algis Vaitonis, Petras Bagdonas, Vytautas Dagys, Kazys Erbreideris, Pranas Mikulėnas; parengė Arvydas Kirda.- Vilnius: „Juosta Rekords“, 2004.- 1 k.pl.

 

 

 

 


 JORĖ (Vilnius)
Jorė. Lietuvių liaudies dainos ir muzika /  [atlieka] Vilniaus folkloro ansamblis „Jorė“; Rūta ir Gintaras Aleksiūnai. - Vilnius, 2004 .- 1 k. pl. 

 

VSCD –120
REMOLEE (Mažeikų rajonas)
Gėid volungelė. Sedos krašto dainos, pasakojimai, instrumentinė muzika / Mažeikių rajono Sedos kultūros namų folkloro ansamblis “Rėmole”, Lietuvos liaudies kultūros centras; sudarė Jūratė Šemetaitė, [atlieka] Mažeikių rajono Sedos kultūros namų folkloro ansamblis “Remole”, Gintautas Griškėnas, vadovas.-Vilnius: Vilnius plokštelių studija, 2004.-1 k. pl.- (Dainos iš visos Lietuvos)

 

 

LLKC 004
Grajyk, grajyk, muzikėle…Tradiciniai Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos muzikantai / Lietuvos liaudies kultūros centras; parengė Arūnas Lunys; [atlieka] tradiciniai Aukštaitijos muzikantai Vytautas Kralikas, Mykolas Sipavičius,  Jurgis Stankevičius, Vytautas Bimbiras, Jonas Lechovickas, Aleksandras Kriuka; Žemaitijos: Justinas Vasiliauskas, Antanas Janušas, Juozas Gibas, Vytautas Drūtys, Vytautas Galdikas, Kazimieras Citavičius; Suvalkijos: Vincentas Svitojus, Juozas Svitojus, Juozas Jančas, Algirdas Jančas, Leonas Puskunigis, Pranas Janušaitis; Dzūkijos muzikantai: Smetoniški bernai- Vitas Juškauskas, Julius Ramanauskas, Algimantas Ramanauskas, Gintautas Ivanauskas; Danius Taraila, Vytautas Čyžius, Ignas Gumbrys, Juozas Nevidomskas, Pranas Ulbinas, Jonas Chodkevičius, Vladas Balkevičius, Aleksas Dulkė; Dziedų kapela- Albinas Bartnykas, Rolandas Bartnykas, Vytautas Galvanauskas, Romas Mazėtis. – Vilnius: LLKC, 2004. –1 k.pl.- (Lietuvių liaudies instrumentinė muzika).  

                                                                                                       

Lietuvių liaudies dainynas. Karinės istorinės dainos  / autentiški įrašai iš  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto,  Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštynų. Įrašus atrinko Aušra Žičkienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.- 2 k.pl. + (kn. T XVIII: nat.  572 p.)

 


 

 

 

 


Lietuvių liaudies dainynas. Karinės istorinės dainos  / autentiški įrašai iš  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto,  Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštynų. Įrašus atrinko Živilė Ramoškaitė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.- 2 k.pl. + (kn. T XIX: nat.  661 p.)

 

 

 


 

JRCD  016
Šilalės muzikantai. Eržvilko bandonija / [atlieka] Šilalės muzikantai: Vincentas Aušra, Juozas Milkintas, Aleksandras Vaičys, Kazimieras Aušra, Alvydas Vyštartas, Steponas Uksa; Eržvilko bandonininkai: Antanas Stirbys, Alvydas Balčaitis, Leonas Blažys, Antanas Janušas, Petras Petraitis, Antanas Tamošaitis, Stasys Sabonaitis, Romualdas Nacas, Petras Jagminas, Rimantas Kubilius; parengė Arvydas Kirda.- Vilnius: „Juosta Rekords“, 2004.- 1 k.pl. VSCD-118, VSCD-119
ŠEDUVA (Radviliškio rajonas)
Tetirvins subilda. Šeduvos krašto dainos, sakmės, instrumentinė muzika / Folkloro ansamblis “Šeduva”, Lietuvos liaudies kultūros centras, Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka; sudarė Jūratė Šemetaitė; [atlieka] Radviliškio rajono Šeduvos folkloro ansamblis “Šeduva”, Emilija Brajinskienė, vadovė.- Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2004.- 2 k. pl.- (Dainos iš visos Lietuvos)


LLKC- 002
Žydi klesti bijūnėlis. Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir Žemaitijos dainos / Lietuvos liaudies kultūros centras; sudarė Vida Šatkauskienė; [atlieka] folkloro ansambliai: Švenčionių rajono --Lazdinių – Adutiškio, Palmira Krivickienė, vadovė; Varėnos rajono - Marcinkonių,  Rimutė Avižinienė, vadovė; Kalvarijos savivaldybės -  Brukų, Roma Vasikonienė, vadovė; Molėtų kultūros centro - Videniškių , Aldona Četkauskaitė, vadovė; Radviliškio rajono - Šeduvos “Šeduva”, Emilija Brajinskienė, vadovė; Mažeikių rajono – Sedos  “Rėmole”, Gintautas Griškėnas, vadovas.

Solistai: Stanislava Burokienė, Leonija Jočienė, Juzefa Česnulevičienė, Joana Bendaravičienė, Vincentina Ramutė Bendaravičienė, Valerija Mizinienė, Justina Malakauskienė.- Vilnius:LLKC , 2004.- 1k.pl.-( Dainos iš visos Lietuvos)

Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai

ČIUČIURUKS (Telšių rajonas)
Aš pasiejau vėina popa / [atlieka] Telšių r. kultūros centro folkloro ansamblis „Čiučiuruks“, Rita Macijauskienė, vadovė.- Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2004.- 1 k. pl.

 

 

 

 

DAGILIS (Šiauliai)
Graži mūsų šeimynėlė / [atlieka] folkloro ansamblis „Dagilis“.- Šiauliai, 2004.-1 k.pl.

 

  

GASTAUTA (Rokiškio rajonas)
Gastauta / [atlieka] Folkloro ansamblisGastauta“, Nida Lungienė, Egidijus Kundrotas, vadovai.- Vilnius:Vilniaus plokštelių studija.- 1 k. pl.

 


 


INSULA (Telšių rajonas)
Ėr sustumdiau šarkas, varnas / [atlieka] Telšių folkloro ansamblis “Insula”, Milda Ričkutė, vadovė.- Telšiai, 2004. –1 k. pl.

 

 


 

INSULA (Telšiai)
Aukšti kalna. Žemaičių tradicinė muzika / [atlieka] Telšių folkloro ansamblis „Insula“, Milda Ričkutė, vadovė.- Vilnius : Viluka, 2004.- 1 k.pl.

   

LOKAUŠA (Panevėžio rajonas)
Krekenavos balsai. Krekenavos krašto dainos ir rateliai / [atlieka] Panevėžio rajono Krekenavos folkloro ansamblis „Lokauša“, Lina Vilienė, vadovė; parengė Lina Vilienė.- Krekenava: Krekenavos kultūros centras, 2004.- 1 k. pl. + 1 kn. ( 94 p.: gaid.)

SMF 028
NALŠIA (Vilnius)
Viduj giralės. Rytų aukštaičių dainos ir šokiai / [atlieka] folkloro ansamblis “Nalšia”, Audronė Vakarinienė, vadovė; parengė Audronė Vakarinienė.- Vilnius: “Sutaras”, 2004.- 1 k. pl. 

SEDULA (Šiauliai)
Tylus, tylus vakarėlis. / [atlieka] Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų  folkloro ansamblis „Sedula“, Virginija Gintvilaitė, vadovė.- Šiauliai: Aklųjų ir silpnaregių kultūros namai, 2004.- 1 k. pl.

 

 

 

 

SAKALĖLIS (Alytus)
Sakalėlis / [atlieka] Alytaus miesto „Sakalėlio“ pradinės mokyklosfolkloro ansamblis „Sakalėlis“, Reda Vokietaitienė, Aušra Plytnikaitė, vadovės.- Alytus, 2004.- 1 k. pl.

 

 


 

SMF 026
RADASTA (Vilnius)
Oi, žamas, mažas / [atlieka] Vilniaus etninės kultūros bendrijos folkloro ansamblis, Lijana Šarkaitė, vadovė.- Vilnius: „Sutaro tautiška kapelija“, 2004.- 1 k.pl.


 


431 059-2
SADŪNAI (Zarasai)
Sadūnai. Ups dra la. Liaudiška popmuzika vakaruškoms / [atlieka Gintaras Andrijauskas, Ramūnas Lisinskas, Petras Leleika, Aurelijus Leleika, Giedrius Lileika, A. Mamontovas, V. Riaubiškytė, E. Kučinskas.-Vilnius: Muzikinė partija, 2004.- 1 k.pl.


 

 

LRCD0036
VYDRAGA (Vilnius)
Piktžirnis / [atlieka] Lietuvių folkloro grupė “Vydraga”, Algirdas Klova, vadovas.- Vilnius: Lietuvos radijas, 2004.-1 k.pl.

 

 

VORUSNĖLĖ (Klaipėdos m.)
Ten ant jūračių / [atlieka] Klaipėdos etnokultūros centro ir lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Vorusnėlė“ ir A. Butkus.- Klaipėda .-1 k. pl.

 

 

 

 

Teminiai, žanriniai įrašai, bendri kolektyvų projektai  

ISBN 9955-512-83-0
Dainuoj zuikis, dainuoj lapė / parengė Dalia Vaicenavičienė; [atlieka] Liucija Vaicenavičiūtė, Ieva Ramanauskaitė, Morta Strazdaitė, Julius Vaicenavičius, Veronika Povilionienė, Dalia Vaicenavičienė, Gytis Gasperaitis, Juozas Vaicenavičius, Marius Kačiulis, folkloro ansambliai „Griežikai“, VISI.- Vilnius: „Gimtasis žodis“.- 1 k. pl. + kn. (64 p. +gaid.)

Duokim garo ! Saulutė šviečia, duoti garo kviečia! Gero ūpo dainos / [atlieka] Lietuvos folkloro ansambliai ir muzikantai.- Vilnius: Muzikinė partija.- 2004 .- 1 k.pl.

 


 


LLKC – 003
Gyvi ar gyvi? Paukščių balsai ir jų mėgdžiojimai, lietuvių liaudies dainos, rateliai, sakmės / Lietuvos liaudies kultūros centras; sudarė Jūratė Šemetaitė; [atlieka] vaikų folkloro ansambliai/: Kauno r. Domeikavos vidurinės mokyklos -“Serbentėlė”, Daiva Bradauskienė, vadovė; Kauno 1 – osios muzikos mokyklos - ”Saulala”, Ramunė Pečiulienė, Laima Proškutė, vadovės; Klaipėdos etnokultūros centro - “Kuršiukai”, Margarita Macijauskienė, Vaidotas Macijauskas, vadovai; Klaipėdos etnokultūros centro - “Alkiukai”, Elena Šalkauskienė, vadovė; Rokiškio kultūros centro - “Čirulis”, Dalia Deksnienė, vadovė; Telšių kultūros centro - “Čiučiuruks”, Rita Macijauskienė, vadovė; Vilniaus etninės veiklos centro - “Reketukas”, Irena Strazdienė, vadovė.

 Solistai: Emilija Brajinskienė, Eglė Dailidytė, Dalia Djačenkovaitė, Ieva Gembutaitė, Lina Jaraitė, Stanislovas Kavaliauskas, Antanas Kazlauskas, Rimantas Klimas, Jonas Kniūras, Dominyka Kriščiūnaitė, Adomas Kriūkovas, Lina Kvajauskaitė, Mantas Lukošius, Neringa Lukošiūtė, Loreta Mukaitė-Sungailienė, Paulius Paškevičius, Ieva Pečiukaitė, Audronė Pociūtė, Rūta Poniškaitytė, Veronika Povilionienė, Dominykas Prikockis, Aistė Siraštanovaitė, Morta Strazdaitė, Indrė Šemetaitė, Julius Vaicenavičius, Remigijus Vakarinas, Viktorija Zaleckytė. - Vilnius: LLKC , 2004.- 1 k.pl..- (Gyvoji tradicija)


LLKC –006
Kicu kicu bė bė. Lopšinės, žaidinimai. / Lietuvos liaudies kultūros centras; parengė Jūratė Šemetaitė ; [atlieka] Rytis Ambrazevičius, Laima Aukštuolienė, Laura Babijonienė, Emilija Brajinskienė, Janina Bukantaitė, Pelegija Gailiūnienė, Julijona Gramalienė, Jūratė Jasulevičiūtė, Lina Kirsnytė, Dominyka Kriščiūnaitė, Raminta Kriščiūnaitė, Paulina Laučinskienė, Rūta Lukoševičiūtė, Vytautas Musteikis, Alfonsa Skubrienė, Artūras Šatkauskas, Julytė Šatkauskaitė, Jūratė Šemetaitė, Bronė Šorienė, Irena Tarvydienė, Zita Tautvydienė, Lina Totorytė, Dalia Vaicenavičienė, Adelė Verseckienė. – Vilnius : LLKC, 2004. – 1 k.pl. – Taip pat išleista garsajuostė, 1996 m..- (Gyvoji tradicija)

ISBM 9986-503-49-3
Kokių giedosim, kokių sutarysim. Sutartinių pradžiamokslis /parengė Daiva Račiūnaitė–Vyčinienė [atlieka] „Trys keturiose“.- Vilnius: Lietuvos muzikos akademija.- 2004.- + kn. (119 p. +gaid.)LLKC – 001
Kupole rože. Sekminių – Joninių dainuojamoji tautosaka / Lietuvos liaudies kultūros centras; parengė Loreta Mukaitė- Sungailienė; [atlieka] Vilniaus folkloro ansamblis “Griežikai”, Gaila Kirdienė, vadovė; Pilių tyrimo centro Lietuvos pilys kūrybinio folkloro grupė “Sedula”, Daiva Steponavičienė; Vilniaus etninės veiklos centro vaikų folkloro ansamblis “Reketukas”, Irena Strazdienė, vadovė; Telšių kultūros rūmų vaikų folkloro ansamblis “Čiučiuruks, Rita Macijauskienė, vadovė; Kauno Domeikavos vid. m-klos vaikų folkloro ansamblis “Serbentėlė”, Daiva Bradauskienė, vadovė; Vilniaus jaunimo veiklos ir meno centro folkloro ansamblis “Linksminė”, Džiuljeta Pivoriūnienė, vadovė; Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblis “Nalšia”, Audronė Vakarinienė, vadovė; Vilniaus Taurakalnio kultūros centro folkloro ansamblis “Jorė”, Rūta ir Gintaras Aleksiūnai, vadovai; Švenčionių rajono Lazdinių- Adutiškio folkloro ansamblis, Palmira Krivickienė, vadovė; Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis “Vilnelė”, Laima Purlienė, vadovė; įv. dainininkai ir muzikantai.- Vilnius: LLKC, 2004.- 1 k. pl.+ 1 kn. (460. p:+ gaid.).- (Gyvoji tradicija)

JRCD 015
MUZIKANTAI IŠ PA UTENOS (Utena)
3x2 (Panevėžys)
Romansai, jaunimo ir meilės dainos. Tik nerami mana širdis / parengė Arvydas Kirda; [atlieka] folkloro grupės: „Muzikontai iš pa Utenos“, [Rima Garsonienė, vadovė] ir 3x2, [Gvidas Vilys, vadovas].- Vilnius: Juosta Records, 2004.-1 k.pl

  

SMF 025
Oi ūžkit, gauskit. Raseinių krašto liaudies dainos / Lietuvos liaudies kultūros centras, Raseinių rajono kultūros centras; sudarė Loreta Mukaitė – Sungailienė; [atlieka] Raseinių krašto dainininkai, muzikantai, pasakotojai; kultūros centro folkloro ansamblis “Degulė”, Asta Nikžentaitienė, vadovė; Gylių laisvalaikio salės folkloro ansamblis, Adelė Abraitienė, vadovė; Kalnujų folkloro ansamblis “Šaltuona”, Onutė Mickuvienė, vadovė .- Vilnius: “Sutaras”, 2004.- 1 k. pl. + kn. (202 p.: gaid.)- (Dainos iš visos Lietuvos)

Solistų įrašai


Mikas Matkevičius / [atlieka] Mikas Matkevičius, parengė Virginija Baranauskienė, Varsa Liutkutė .-Vilnius: Muzikos akademija, 2004. 1 k.pl.–(Dainų karaliai ir karalienės)

 

 


 

Tėvulio prievartėliuos / [atlieka] Veronika Povilionienė.- Vilnius: Baltic optical disc, 2004.- 1 k.pl.

 

 

 


 

Veronika. Dzūkų dainos. Lithuanian folk songs. / [atlieka] Veronika Povilionienė.- Vilnius: : Baltic optical disc, 2004.- 1 k.pl.

 

 

 


 

Modernizuoto folkloro įrašaiATALYJA (Vilnius)
Močia / [atlieka] modernaus folkloro grupė “Atalyja”; Ernestas Jepifanovas, Ugnius Keturka, Darutė Matulionytė, Audronė Pociutė, Gedimina Šalkauskaitė, Indrė Umbrasaitė, Eirimas Velička, Gediminas Žilys, Salvijus Žeimys, Rytis Ambrazevičius, Vaidas Kisielius, Viktoras Magilo-Žano, Tomas Varnagiris, Marius Zaleckas, . – Vilnius: Dangus, 2004. - 1  k.pl.

 

 


LYLA
Bitinėlio raga / [atlieka] grupė LYLA ir Veronika Povilionienė.- Kaunas: studija MA.- 2004.- 1 k.pl.

 

 

 

 

 

ELEKTRONINĖS KNYGOS


Ganymo gaidos. Lietuvių vokalinis piemenų folkloras / Lietuvos muzikos akademija, Etnomuzikologijos katedra, Gedimino Jakučio magistro darbas (darbo vadovė doc. Laima Burkšaitienė).- Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2004.- 1 el. kn.

 

 ELN-2004-10034 

Lietuvių etninė kultūra. Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje. Skaitmeninė mokomoji priemonė, skirta gyvūnų liaudies kalendoriniuose papročiuose vietai ir prasmei / Pedagoginis profesinės raidos centras; projekto vadovė Ona Verseckienė; Teksto autoriai: prof.dr. Libertas Klimka.-lietuvių kalendoriniai papročiai, papročių semantika; Gražina Kadžytė- tautosaka; Dr. Gaila Kirdienė – folkloras; doc. Genovaitė Kacėnaitė, dr. Dalia Karatajienė, Danutė Skromanienė- tradicinės kultūros refleksija. Filmus kūrė Ona Verseckienė, Vladas Kostiugovas.- Vilnius: UAB „Elektroninės leidybos namai“. - 1 el.kn..
Liaudies magija: užkalbėjimai, maldelės, pasakojimai, XX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvoje / Lietuvos liaudies kultūros centras. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su Rusijos mokslų akademijos Pasaulinės literatūros instituto Šaltinių tyrinėjimo ir informacinių technologijų skyriumi; parengė Rita Balkutė.- Vilnius: LLKC, 2004.- 1 el. kn.- (Gyvoji tradicija) 

  DVD (skaitmeninė vaizdo plokštelės)


Vesėlios anoj šaly . Etnografinis vaidinimas / scenarijaus autorė Vanda Rastenytė–Balsienė, vaidina Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkiemis“, vadovė Alma Pustovaitienė, režisierė Vilija Morkūnaitė, operatorius Algis Gustas, montavo : UAB Skaitmeninė vizija.- Kupiškis, 2004.- 1 sk. vaizd.pl.

 

 

 

 

 


 Parengė: Inga Kriščiūnienė
Etninės kultūros informacijos poskyris