LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Darbuotojų kontaktai

 

  VADOVYBĖ    

Saulius Liausa

Direktorius

(8 5) 261 1190

saulius.liausa@lnkc.lt

Vida Šatkauskienė

Direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms

(8 5) 261 2540

satkauskiene@lnkc.lt

Inga Kriščiūnienė Direktoriaus pavaduotoja regionų kultūros veikloms

(8-5) 261 2594

ekinfo@lnkc.lt
  ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS    
Jūratė Šemetaitė Etninės kultūros skyriaus vedėja  (8 5) 261 4467 semetaite@lnkc.lt
Folkloro specialistai      
Arūnas Lunys Instrumentinio folkloro specialistas

(8 5) 262 5958

a.lunys@lnkc.lt

Audronė Vakarinienė

Choreografinio folkloro specialistė

(8 5) 212 0570

folkloras@lnkc.lt

Tautodailės specialistai      
Asta Valiukevičienė Tautodailės specialistė (8 5) 261 3553 asta.valiukeviciene@lnkc.lt
Solveiga Petkevičienė Tautodailės specialistė (8 5) 261 3553 solveiga.petkeviciene@lnkc.lt
Danutė Keturakienė Tautinio kostiumo specialistė

(8 5) 262 9569

kostiumas@lnkc.lt

Gražina Vaičiūnaitė Specialistė-vadybininkė

(8 5) 262 5958

grazina.vaiciunaite@lnkc.lt

Nematerialaus kultūros paveldo sąvadas      
Loreta Sungailienė Nematerialaus kultūros paveldo specialistė (8 5) 210 7669

l.sungailiene@lnkc.lt

Damilė Bagdonavičienė Nematerialaus kultūros paveldo specialistė (8 5) 210 7669   damile.bagdonaviciene@lnkc.lt
Žurnalo „Būdas“ redakcija      
Saulė Matulevičienė Vyriausioji redaktorė

(8 5) 261 3412

saule.matuleviciene@lnkc.lt

Dainius Razauskas Redaktorius

(8 5) 261 3161

dainius.razauskas@lnkc.lt

Juozas Šorys

Redaktorius

(8 5) 261 3161

juozas.sorys@lnkc.lt

Lina Leparskienė

Atostogose iki 2023-08-09

 

 
Rasa Kalinauskaitė

Redaktorė

(8 5) 261 3161

rasa.kalinauskaite@lnkc.lt
  MĖGĖJŲ MENO SKYRIUS    
Jolanta Kisielytė-Sadauskienė Mėgėjų meno skyriaus vedėja (8 5) 261 2939 j.kisielyte@lnkc.lt
Muzikos specialistai      
Tomas Kreimeris Chorų specialistas

(8 5) 261 0996

tomas.kreimeris@lnkc.lt

Aistė Valentaitė Chorų specialistė

(8 5) 261 2530

aiste.valentaite@lnkc.lt
Gerimantas Statinis  Pučiamųjų orkestrų specialistas

(8 5) 261 0996 

gerimantas.statinis@lnkc.lt
Teatro specialistai      
Irena Maciulevičienė Teatrų specialistė

(8 5) 261 2100

teatras@lnkc.lt

Ramūnas Abukevičius

Teatrų specialistas

(8 5) 261 2100

ramunas.abukevicius@lnkc.lt

Choreografijos specialistai      
Živilė Adomaitienė Choreografijos specialistė

(8 5) 261 2011

zivile.adomaitiene@lnkc.lt

Gražina Kasparavičiūtė Choreografijos specialistė

(8 5) 261 4706

kasparas@lnkc.lt

  REGIONŲ KULTŪROS SKYRIUS    
Ieva Krivickaitė Regionų kultūros skyriaus vedėja

(8 5) 261 4763

i.krivickaite@lnkc.lt

Regionų kultūros informacijos specialistai      
Jurgita Aleknavičienė Kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė

(8 5) 262 6088

j.aleknaviciene@lnkc.lt

Eglė Ladigienė Viešųjų ryšių specialistė

(8 5) 261 2553

egle.ladigiene@lnkc.lt

Martyna Domarkaitė Projektų vadovė

(8 5) 261 4763

martyna.domarkaite@lnkc.lt

Jurga Gailiūtė Pasaulio lietuvių bendruomenių kultūros specialistė (8 5) 261 2553 jurga.gailiute@lnkc.lt
Audronė Lasinskienė Dizainerė

(8 5) 261 4159

leidyba@lnkc.lt

       
Liaudies kūrybos archyvas      
Povilas Laužadis Liaudies kūrybos dokumentavimo specialistas

(8 5) 262 6155

 povilas.lauzadis@lnkc.lt
       
Informacinių technologijų specialistai      
Paulius Jurkus Informacinių sistemų automatizavimo inžinierius

(8 5) 261 4786

it@lnkc.lt

Jonas Tumasonis-Adominis Fotografas, vaizdo operatorius

(8 5) 261 4786 

j.tumasonis@lnkc.lt

Justinas Ladyga Garso režisierius vadybininkas

(8 5) 261 3774

 justinas.ladyga@lnkc.lt

  FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS    
Regina Zarankienė Vyriausioji buhalterė

(8 5) 261 2101

r.zarankiene@lnkc.lt

Lilija Tolomanova Buhalterė

(8 5) 261 2101

l.tolomanova@lnkc.lt

  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS    

Rimantas Dulkė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

(8 5) 261 0995

ukis@lnkc.lt

Renata Radavičiūtė

Kalbos tvarkytoja

(8 5) 261 4509

redaktore@lnkc.lt

Alfredas Mickus

Specialistas-vadybininkas

(8 5) 212 4033

alfredas.mickus@lnkc.lt

Ingrida Mušeikienė

Administracinės veiklos koordinatorė

(8 5) 261 1190, 261 2540

lnkc@lnkc.lt

Enrika Stanevičienė Personalo, raštvedybos specialistė

(8 5) 261 2103

personalas@lnkc.lt

Vytenis Karsokas Viešųjų pirkimų specialistas  (8 5) 262 6155 vytenis.karsokas@lnkc.lt
Nijolė Marcinkevičienė Budėtoja

(8 5) 261 3774

 
Rimantas Motiejūnas Budėtojas

(8 5) 261 3774

 
Viktoras Zakaras Vairuotojas

 (8 5) 261 0995

 
Sigutis Dambrauskas Vairuotojas

(8 5) 261 0995

 

Galina Žilienė

Budėtoja

(8 5) 212 0530