Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Lietuvos folkloro garso publikacijos, išleistos 2006 metais

FOLKLORO GARSO PUBLIKACIJOS IŠLEISTOS 2006 METAIS

 

GARSAJUOSTĖS

Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai

 


KURŠIUKAI (Klaipėda)
Kuršiukai / [atlieka] Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kuršiukai“, Margarita Macijauskienė ir Vaidotas Macijauskas, vadovai. - Klaipėda, 2006.- 1 g.j. (taip pat išleista kompaktinė plokštelė)
KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS

 

Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai

 

An tėvo dvarelio. Lynežerio krašto dainos [atlieka Marytė Martūnienė- Matijoškaitė, Ona Morkūnienė–Nadeikaitė, Veronika Morkūnienė–Badaraitė, Ona Morkūnienė–Avižinytė, Ona Vidzbelienė–Mortūnaitė, Stasė Danilevičienė–Grigaitė, Jadvyga Avižinienė–Mortūnaitė, Antoskė Nadzeikienė–Linkevičiūtė. Sudarė Varsa Zakarienė. - Vilnius: Asociacija Folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai“, 2006. - 1 k. pl.

 
Ir ko man liūdėti. Ukmergės krašto muzikantai / [atlieka Mykolas Davidavičius, Vladas Katinas, Albinas Morkūnas, Steponas nečiūnas, Petras Pilka, Juozas Stunžėnas, Jonas Zabulis. Sudarė Gailutė ir Arvydas Kirdos. - Ukmergė: Ukmergės kultūros centras, 2006.- 1 k. pl.


 

 LIZDUVA (Alytaus r.)
Lizduva. Autentiškos Ryliškių krašto dainos Ryliškių moterų  etnografinis ansamblis. / Lazdijų kultūros centras; [atlieka] Lazdijų  rajono folkloro ansamblis „Lizduva“; [Alvyda Baranauskienė, Eglė Sereičikienė, vadovės.- Alytus: ĮĮ „Ritmas“, 2006. – 1 k. pl.
 

 

SVĖDASŲ ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS (Anykščių r.)
Svėdasų etnografinis ansamblis. [atlieka] Svėdasų kultūros namų etnografinis ansamblis. Anykščiai: „Anykščių kultūros centras“. - 1 k.pl.

 

 


 

Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai


Aušta aušrelė. Dainuoja ir groja Adelija, Stasys ir Alfredas Mickai. / Sudarė Milda Ričkutė.- Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras, 2006 - 1 k. pl.

 


 

 

 

AUDENIS (Klaipėda)
Aš nusieičiau į Klaipėdužę. Klaipėdos krašto dainos / Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro jaunimo folkloro sambūris „Audenis“; Valerija Jankūnaitė, vadovė. – Klaipėda, 2006.- 1 k. pl.

 


 
 


GEGUTALA (Kauno r. )
Gegutala / [atlieka] Kauno r. Garliavos kultūros centro folkloro ansamblis „Gegutala“, Nijolė Grivačiauskienė, vadovė. - Vilnius: BOD, 2006. - 1 k. pl. GOŠTAUTA (Kaunas)
Goštautėla, čiūta rūta. Mūsų kalendorinės švenčių dainos / [atlieka KTU folkloro ansamblis „Goštauta“, Vilma Čiplytė, vadovė. Sudarė Vilma Čiplytė.- Kaunas, 2006.- 1 k. pl.

 

 

 

 

KAUKUTIS (Kaunas)
Kaukutis.  / [atlieka] Kauno „Atžalyno“ vidurinės mokyklos folkloro ansamblis; Birutė Viršilaitė, Asta Kačinskaitė, vadovės. Sudarė  ir parengė Varsa Zakarienė. – Kaunas,  [2006]. -1 k. pl.

 

 

 

 

KURŠIUKAI (Klaipėda)
Kuršiukai / [atlieka] Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kuršiukai“, Margarita Macijauskienė ir Vaidotas Macijauskas, vadovai. - Klaipėda, 2006.- 1 k. pl.

 

 

 

 

JRC 022
KURŠIŲ AINIAI  (Klaipėda)
Bėki, laivuži… / [atlieka ] Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblis „Kuršių ainiai“, Alvydas Vizgirdas, Jolita Vozgirdienė, vadovai.– Vilnius: Juosta Records. – 1 k. pl. + brošiūra (14 p.)


 

 


 

KUPOLĖ (Kaunas)
Kupolė. Lietuvos partizanų dainos/ [atlieka] Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“, Antanas Bernatonis, vadovas. – Kaunas: Mega, 2006.-1 k. pl. -(taip pat išleista garsajuostė) 

  
 
 

Malmaža. /[atlieka] Troškūnų krašto folklorinis ansamblis, [Daiva Gašpuitytė,vadovė]. Anykščia: "Prasmingas garsas", 2006 .- 1 k.pl.

 

 

 

 

 

Panemunių regiono armonikieriai / [atlieka] Panemunių regiono armonikininkai. – Šakiai, 2006.- 1 k. pl. Ir 1 DVD 

  

 

 

SMF 006
SUTARAS (Vilnius)
Senos naujienos / [atlieka] tautiška kapelija „Sutaras“; Antanas Fokas, vadovas. Sudarė Antanas Fokas.- Vilnius: UAB „Sutaras“, 2006.- 1 k. pl. +bukletas (24 p.)
 

 


TADUJA (Kelmės r.)
Taduja /  [atlieka] Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis „Taduja“; Osvaldas Gerbenis, vadovas.- Šiauliai: Šiaulių dramos teatro įrašų studija, 2006.- 1 k. pl.
 


 

ŪLA (Vilnius)
Oi tu sakalėli.../ [atlieka] etnomuzikos ansamblis „Ūla“, Janina Bukantaitė, vadovė.- Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2006.- 1 k. pl

 

 


 
 

Teminiai, žanriniai įrašai, bendri kolektyvų projektai


LLKC 0018
Ant krašto marių Palangos miestely. Palangos krašto tradicinė muzika. / [atlieka] Pa-langos kultūros centro folkloro ansamblis „Mėguva“; Zita Baniulaitytė, Diana Šeduikienė, vadovės; Kazimieras Jakubauskas, Vytautas Galdikas, Rimantas Tranauskas, Algirdas Lakštutis, Linas Žulkus; senoji „Mėguivos“  kapela: Kazimieras Jakubauskas, Pranas Domeika, Stasys Sendrauskas, Adelė Palaitienė; “Mėguvos” kapela: Diana Šeduikienė, Antanas Sendrauskas, Danutė Sendrauskienė, Daiva Ščeponavičiūtė, Linas Žulkus, Pranas Domeika; Regina Andriekutė, Jadvyga Kaupienė, Petronėlė Kukanauzienė, Elvyra Skruibienė, Petras Kazlauskas, Kersta Balčius, Kersta Balcerienė, Andreiš Balčius; Eufrozina Baužienė, Ona Daugintaitė; St Vainiūno muzikos mokyklos vaikų folkloro ansamblis, vadovė Zita Baniulaitytė; moksleivių klubo vaikų folkloro ansamblis “Kikilis“, vadovė Diana Šeduikienė.- Vilnius: BOD; Palangos krašto etnoklubas „Mėguva“, Palangos miesto savivaldybė, Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006 k. pl + bukletas (12 p.)

Auga jovaras laukuose. Širvintų krašto tradicinė muzika. / [atlieka Širvintų krašto folkloro ansambliai ir pavieniai atlikėjai. Sudarė Laima Bikulčienė ir Varsa Zakarienė. – Vilnius: BOD, 2006. – 1 k. pl.


 

 

AŽUOŽERIŲ FOLKLORO ANSAMBLIS (Anykščių r.)
Romantika / [atlieka] Anykščių rajono Ažuožerių romantinė grupė, Alvyra Simanonienė, vadovė.- Anykščiai:VšĮ „Prasmingas garsas“ .- 1k.pl.

 

 

 

 

BIRUTĖ ZALANSKAITĖ ( Druskininkai)
Lakštau lakštukė. Senovinės lietuvių dainos. / Dainuoja Birutė Zalanskaitė. – Druskininkai, 2007.  – 1 k.pl.

  


 

UKC-001
Ir ko man liūdėti...Ukmergės krašto muzikantai./ Mykolas Davidavičius, Vladas Katinas, Albinas Morkūnas, Steponas Nečiūnas, Petras Pilka, Juozas Stunžėnas, Jonas Zabulis. - Ukmergė: Ukmergės kultūros centras, 2006, -1k.pl.+ brošiūra (9 p.)

 


Kada sūneliai sugrįš
/ [atlieka]  Veronika Povilionienė; folkloro ansamblis „Blezdinga“, Veronika Povilionienė, vadovė; Lietuvos krašto ministerijos garbės kuopos pučiamųjų orkestras, Edvardas Ališauskas, vadovas.- Vilnius:BOD, 2006.- 1 k. pl. + bukletas 


Kalėdų rytą saulė pražydo. Rugiaveidė. Sedula / [atlieka] Rugiaveidė (Daiva Steponavičienė), kūrybinio folkloro grupė „Sedula“; įgrojo: Audrius Balsys, Daiva Steponavičienė, Saulius Steponavičius, Valerijus Ramoška, Loreta Pugačiukienė, Vytautas Linkevičius, “BANGO BEAT. K“– Vilnius: VšĮ leidybos ir edukacijos centras „BONUS ANIMUS“, 2006.- 1 k. pl. 

 

Paskutinė gėlė. Aukštaitijos žiedynai [atlieka] Anykščių r. Ažuožerių ansamblis; A. Simanonienė, vadovė; Utenos r. Daugailių ansamblis, Utenos retro grupė“Širdagraužis“, Elena Kiškienė, vadovė; Dūkšto dainų ansamblis, D.Urbonienė, vadovė; Utenos r. Sudeikių ansamblis, L. Gaižauskienė, vadovė.- Anykščiai: Anykščių kultūros centras, 2006.- 1 k. pl.

  

RASA IR JONAS

Saulala raudona / [atlieka] Rasa ir Jonas.- Vilnius, 2006.- 1 k.pl.

 

 
 

 

Rudens romansai.

Šiaulių apskrities liaudies pateikėjų ir muzikavimo grupių romansai/ [atlieka] Radviliškio namų muzikavimo grupė „Sidabrinė mėnesiena“, Vilma Merkytė, vadovė; Joniškio rajono  kultūros centro folkloro ansamblio „Kupars“ romansų atlikėjų grupė, Rita Kipšaitė, vadovė; Šiaulių r. kultūros centro Verbūnų filialo muzikavimo grupė, Ona Baranauskienė, vadovė; Kelmės kultūros centro muzikavimo grupė „Intriga“, Angėlė Jovaišaitė,vadovė; Emilija Brimanaitė–Brajinskienė (Radviliškio r. Šeduva); Salomėja Mykolaitytė–Savickienė (Kelmės r., Vaiguva); Rita Ramonaitė–Jurevičienė (Joniškis); Antanina Milčiutė–Kairienė (Verbūnai, Šiaulių r.). Sudarė Angėlė Jovaišaitė. –Šiauliai: Šiaulių dramos teatro įrašų studija. - 2006.-1 k.pl.

 


SIAUDELA (Biržų r.)
Gardus alutis padarytas. Biržų krašto dainos, instrumentinė muzika/ [atlieka]] Biržų kultūros centro folkloro ansamblis „Siaudela“, Jūratė Garnelienė, vadovė.- Vilnius: BOD, 2006.- 1 k.pl.


 

SKIEMONIŲ LIAUDIŠKOS MUZIKOS ANSAMBLIS (Anykščių r.)
Idant nepražūčiau. Šventos giesmės./ [atlieka] Anykščių rajono liaudiškos muzikos ansamblis „Skiemonys“, Gintautas Eimanavičius, vadovas.- Anykščiai:“Prasmingas garsas“.- 1 k. pl.
 

JRCD 017
Sutartinės (2) / [atlieka] Vilniaus folkloro ansambliai:“Griežikai“, Gaila Kirdienė, vadovė; „Trys keturiose“, Daiva Vyčinienė, vadovė; VISI, Evaldas Vyčinas, vadovas; „Jievaras“, Evaldas Vyčinas, vadovas. Parengė Arvydas Kirda.- Vilnius: 2006.- 1 k.pl.+ brošiūra ( 27 p.)


 Solistų įrašai

 

 

Eit mergeli pajūriais. Klaipėdos krašto dainos / [atlieka] Ana Mažeiva. Sudarė Lina Petrošienė, Jonas Bukantis.- Klaipėda: Klaipėdos universitetas, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, 2006 .- 1 k. pl.+ kn

 

Barbora Buivydaitė. /[atlieka] Barbora Buivydaitė . Sudarė  Loreta Juciutė, Varsa Zakarienė, Virginija Baranauskienė, Vita Ivanauskienė, Daiva Vyčinienė.- Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006.- k. pl. + kn (64 p.)

 

 


 

Marė Kuodžiūtė–Navickienė /[atlieka] Marė Kuodžiūtė–Navickienė. Sudarė Daiva Vyčinienė. – Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006.- 1 k. pl. + kn. (116 p. + natos)

 

 

 

 

 

 

Modernizuoto folkloro įrašai

 

Bitė lingo/ [atlieka] Rasa Sera; Klaipėdos EKC folkloro ansamblis „Kuršių ainiai“, Jolia Vozgirdienė, Deividas Krutkevičius, vadovai; Jevgenij Sege; McKaras; Kristijonas Lučinskas.- Klaipėda:DONIS, , 2008.- 1 k.pl.;

 

 

 

  

 

RASA IR JONAS

Saulala raudona / [atlieka] Rasa ir Jonas.- Vilnius, 2006.- 1 k.pl.

 

 

 

BOD 06-07/1508-KU-2006
Sodalė Folk jazz / Romualdas Malinauskas; [atlieka] R. Malinauskas, P. Vyšniauskas, A. Jankūnas, A. Jofė, E. Jonavičius, L. Ubrikas, D. Grumbinas, G. Paškevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro folkloro ansamblis „Alka“,  V.Morkūnienė ir J. Petrauskas, vadovai . –  Klaipėda, 2006.- 1 k. pl.

 

 

 

                                           UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮRAŠAI

SODAUTO (Bostonas, JAV)
Ten kur anglių kalnai stėri / [atlieka] Bostono etnografinis ansamblis "Sodauto", Gita Merkevičiūtė - Kupčinskienė, Aidas P. Kupčinskas, vadovai.- Bostonas, 2006 .- 1 k. pl.


 

 


 
SKAITMENINĖS KNYGOS (DVD)

 

AIDIJA (Radviliškio rajonas)
Iš kraičio skrynios / [atlieka] Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis „Aidija“, [vadovė Angėlė Virgailienė].- Radviliškis, 2006 .- 1 DVD
Turinys: 1. Iš kraičio skrynios,  2. Medkopys, 3. Vaišių dainos, 4. Užgavėnės, 5. Rasos šventė, 6. Iš kartos į kartą.

 

 

 

  
SMF DVD 002
Kaip moku-taip šoku. Lietuvių tradiciniai šokiai/ Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Šoko: Vilniaus tradicinių šokių klubo šokėjai; LMTAfolkloro ansamblis „Lauksna“; sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“; Trakų r. Kalvių- Lieponių folkloro ansamblis. Griežė: tautiška kapelija „Sutaras“; VU folkloro ansamblio „Ratilio „instrumentinė grupė; armonikininkai: Jonas Krivickas, Saulius Balsys. DVD paruošė Algis Karazija. Projektą koordinavo, šokėjams vadovavo ir šokių aprašymus parengė Raimonda Ragauskienė. Vilnius:Sutaras, 2006.- 1 el. kn.(gaidos, šokių aprašymas. - 21 p.)

 

 


 

ELEKTRONINĖS KNYGOS (DVD)

 

 

ISBN 9955-9661-1-4

Lietuvos etnografijos paveldas vaikams / skirta pradinių klasių mokleiviams, pedagogams, etnologams, muziejininkams, - visiems, kurių veikla reikalauja šios srities pažinimo.- [Kaišiadorys]: Lietuvos liaudies buities muziejus, 2006.- 1 el. kn.
             Elektroninę knygą "Lietuvos etnografijos paveldas vaikams" sudaro Lietuvos liaudies buities muziejuje filmuoti vaidybiniai siužetai (konstruoti naudojant "gyvosios istorijos" interpretavimo būdą su autentiškais drabužiais vilkinčiais interpretatoriais), kuriuose už kadro pateikiami juos paaiškinantys įgarsinti trumpi pasakojimai. Greta pristatoma ir filmuota situacija, kaip tam tikras daiktas, darbas, veiksmas ar situacija, palyginimo principas- seniau- dabar. Dalyje siužetų filmavosi patys vaikai, taip susipažindinami su muziejuje saugomu paveldu, kartu tapdami projekto dalyviams ir kūrėjams.

 

 Lietuvių tautinis kostiumas / Lietuvos liaudies kultūros centras; parengė Danutė Keturakienė (drabužių iškarpų brėžiniai, jų aprašai), Laisvė Ašmonaitienė (ornamentų ir audinių piešiniai), Teresė Jurkuvienė (tekstai apie liaudies drabužius, kostiumų aprašai), Rymantas Penkauskas (kostiumų ir jų dalių nuotraukos), Sigitas Jonkus ((HTML puslapiai, audinių ir drabužių detalių nuotraukos).  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006.  1 ektroninė knyga. 

Plačiau....

 

 

 

SKAITMENINĖS PLOKŠTELĖS (DVD) 

 


Karšuvos krašto kryždirbystė. / Parengė Pagramančio regioninis parkas. 2006.- 1 DVD

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 9955-698-14-4
Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai. / sudarė ir parengė Daiva Vaitkevičienė; duomenis analizavo ir aprašė: Irena Žilienė, Dangirutė Giedraitytė; programavo Petras Skirmantas, Rimas Kazlauskas; redagavo ir vertė: Birutė Jasiūnaitė, Jurijus Novikovas, Marija Romanova, Beata Piasecka, Gražina Benotienė, Žemyna Trinkūnaitė, Vykintas Vaitkevičius, Milda Norkaitienė; garso įrašų red. Skirmantas Sasnauskas. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. - 2006 1 sk. kn. + bukletas (44 p.)
Pateikiama unikali lietuvių tautosakos medžiaga – per 1600 užkalbėjimų (gydomosios, ūkinės, socialinės ir kitokios paskirties maginių formulių).Parengė Inga Kriščiūnienė
Regionų kultūros informacijos poskyris
Lietuvos liaudies kultūros centras