LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Tradicinio muzikavimo kursai 2007

        Š. m. rugpjūčio 14 - 17 d. Birštono kultūros centre vyko tretieji tradicinio muzikavmo smuiku ir armonika, o rugpjūčio mėn. 21 - 24 d. Palūšėje (Ignalinos r.) -  antrieji cimbolais ir dūdmaišiu kursai. Juose tobulino savo žinias ir įgūdžius 35 (Birštone) ir 18 dalyvių (Palūšėje), atvykę iš Kauno r., Kauno m., Kazlų Rūdos, Vilniaus m., Birštono m., Šiaulių m., Elektrėnų sav., Prienų, Pasvalio, Ignalinos, Švenčionių r., Klaipėdos m. Dalyvių amžius įvairus - nuo moksleivių, studentų, kultūros darbuotojų iki pensinio amžiaus. Tai  lankantys vaikų muzikos mokyklas, folkloro ansamblius, dirbantys kultūrinį ar kitą darbą muzikantai. Kursuose dėstė ir savo patirtimi dalinosi Algirdas Klova, Audronė Vakarinienė, Roma Ruočkienė, Algirdas Seniūnas, Česlovas Kriščiūnas (Birštone), Evaldas Vyčinas ir Fiodar Kashkurevich (Palūšė). Ypač noriu pasidžiaugti, kad Palūšėje savo patirtimi dalinosi šiuo metu vienas ryškiausių cimbolininkų -  Jonas Lechovickas iš Gilūtų k., Ignalinos r. Kursų metu buvo rengiami dėstytojų ir kursų dalyvių koncertai.

             Už rūpestį ir šilumą, kurie mus lydėjo visą kursų laiką, kursų dalyvių vardu noriu padėkoti Birštono kultūros centrui, jo direktoriui Zigmui Vileikiui, Algirdui Seniūnui ir Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijai, direktoriui Eminueliui Leškevičiui, Daliai Savickaitei .

Muzikinio folkloro poskyrio
vyriausiasis specialistas
Arūnas Lunys