LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Liaudies kultūra 2014

PIRMAME VIRŠELYJE:  Karinės uniformos apykaklės ženklelis – Gediminaičių stulpai –
rasti Daugėliškių miško bunkeryje, Raseinių r.
Viršelio idėjos autorius – Audrius Mickevičius.

Liaudies kultūra 2014 Nr. 1

TURINYS:

Apie tautą ir valstybę: Vasario 16-osios šviesa.
Pokalbis su Vytautu RUBAVIČIUM ir Darium KUOLIU - 1

IŠ ARCHYVŲ
Algirdas GRIGARAVIČIUS. Daktaro Jono Basanavičiaus 1918 metų vasario 16 dienos įrašai - 9

PAŽINTYS
„Auszra 16“ – švęsti savaip. Pokalbis su Ugnium LIOGE - 12

MOKSLO DARBAI  PRIGIMTINĖS KULTŪROS SEMINARAS
Aistė PETRAUSKIENĖ, Vykintas VAITKEVIČIUS
Kur laisvė eina, ten laimė seka - 17

IŠ LAISVĖS KOVŲ ARCHYVO
Daugėliškių miško bunkerio paslaptys - 28

MOKSLO DARBAI
Dainius RAZAUSKAS. Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu - 31

IŠLYDINT
Dainius RAZAUSKAS
Debesims prasiskyrus. Joną Trinkūną išlydint - 56

ŽMONĖS PASAKOJA
Pavasarinis kelmų tempimas prieškary Pasvalyje.
Pasakoja Zelma BAČKIENĖ-SAKALAUSKIENĖ - 59

REGIONŲ KULTŪRA
Arūnas VAICEKAUSKAS
Trinkos tampymo ir naikinimo apeigos – kas tai? - 60
Arūnas BALTĖNAS. Užgavenės Platelių apylinkėse - 65
Aukso vainikai Kretingoje - 74

ATMINTIS
Liudvikas GIEDRAITIS. „Ratilio“ daigai - 78

LEIDINIAI 95

 

PIRMAME VIRŠELYJE: Medžio raižinys Šv. Jurgis. Raseinių apskr. Nemakščių valsč.
Nemakščių miest. Raižyta 1870 m.
M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Arūno Baltėno fotografija.

Liaudies kultūra 2014 Nr. 2

TURINYS:

Kuo puošimės Valstybės dieną? 1

Apie tautinį kostiumą
Pokalbis su Terese JURKUVIENE - 2

Apie archeologinį kostiumą
Pokalbis su Daiva STEPONAVIČIENE  - 5

Rengsimės tautiškai ir šiuolaikiškai?
Pokalbis su Jolanta RIMKUTE - 9

MOKSLO DARBAI
Gintaras BERESNEVIČIUS. Lietuvių religija ir - 16
Marija ŠILINSKIENĖ. Griausmavaldis ir gyvatė: pagrindinis mitas indoarijų ir baltų mitologinėse tradicijose - 27

SKAITYMAI
Joseph CAMPBELL. Mitologijos istorinė raida  - 35

MOKSLO DARBAI. PRIGIMTINĖS KULTŪROS SEMINARAS
Vykintas VAITKEVIČIUS. Etnogeografijos keliu, dar kartą atrasti Žemę - 46
Apie etninę ir mokslinę žemės vardų terminologiją. Diskusija - 60
Alma RAGAUSKAITĖ. „Krašto“ samprata lietuvių kalboje - 64

POLEMIKA
Dainius RAZAUSKAS. Karalių nuvainikavimas  - 75

IŠLYDINT
Augustas Kubilius (1933–2014) - 81

GYVOJI TRADICIJA
Apie Julijos slibinus, avinėlius ir deivės Laimos plunksnas - 82

REGIONŲ KULTŪRA
Raudėnų Jurginės - 91


VIRŠELIUOSE: Rasos šventė Kernavėje. 1968 m. Viliaus NAUJIKO nuotrauka.

Liaudies kultūra 2014 Nr. 3

TURINYS:

Pašnektės šnabždas pro šlyną į šviesą. Juozo ŠORIO pokalbis su poetu, nacionalinės premijos laureatu Vladu BRAZIŪNU - 1

MOKSLO DARBAI
Dainius RAZAUSKAS. Lietuviškoji laimės samprata - 9
Justė MICHAILINAITĖ. Sapno vaizdinys lietuvių liaudies dainose - 23
Skaidrė URBONIENĖ. Kryždirbystė XX a: sovietmečio patirtys - 35

MOKSLO ŠALTINIAI
Arnaud PARENT. Botaniko Žano Emanuelio Žilibero pastebėjimai apie XVIII amžiaus pabaigos lietuvių valstietijos gyvenimą - 44

PAŽINTYS
Guntis ŠMIDCHENS: Dainos galia  - 53
Guntis ŠMIDCHENS. Ar būtina buvo dainuoti per Dainuojančią revoliuciją? - 60
Regimantas GUDELIS. Dainų šventės dirigentai: patirtys ir pajautos - 64

PAŽINTYS
Taip Laima lėmė lietuviškai animacijai.
Su animacinių filmų dailininke ir režsiere Jūrate LEIKAITE kalbasi Juozas ŠORYS - 76

MUZIEJAI, PARODOS
Vida OLECHNOVIČIENĖ. Muziejaus žingsniai link Holivudo, arba atsakymas į dažną klausimą: „Ar čia filmuota?“ - 87

LEIDINIAI
Elektroninė knyga „Lietuvių tautinis kostiumas“ - 95

 

VIRŠELIUOSE:  Duoną iš visos Lietuvos ant „Laimės stalo“ sunešė Dainų šventės
„Čia – mano namai“ Folkloro dienos „Laimužės lemta“ dalyviai. 2014 m.
Keiičio Kagio nuotrauka.

Liaudies kultūra 2014 Nr. 4

TURINYS:

Viktorija DAUJOTYTĖ. Prigimtoji žemėjauta Žemaitės kūryboje 1

Apie Žemaitę ir jos gimtinę. Į Juozo ŠORIO klausimus atsako Žemaičių dailės muziejaus Plungėje direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta SKURDAUSKIENĖ 19

MOKSLO DARBAI
Rasa BERTAŠIŪTĖ. Tarpukario kaimo architektūra ir šiuolaikinė paveldosauga - 26

DAINŲ ŠVENTĖ
Tradicija, telkianti tautą.
Diskusija, skirta Dainų šventės 90-mečiui. - 35
Pasidairymas po Laimos sodybą. Dainų šventės Folkloro dieną pristato kūrybinės grupės vadovė Vida ŠATKAUSKIENĖ - 44
Rita BALKUTĖ. Žolininkų pamokymai ir parodymai: „Ką žolynai kalba apie Laimę“ - 50

PARODOS
Marija KUODIENĖ. Iš meilės namams ir pasauliui - 58

NUOMONĖS
Austė NAKIENĖ. Dainų šventės našta - 66

SKAITYMAI
Harold BIEZAIS. Latvių Dievas - 68

PAŽINTYS
Antanas GASPERAITIS. Aukštaitiškų kryžių architektas Antanas Deveikis - 77

LEIDINIAI
Kryždirbystė Lietuvoje. DVD pristatymas - 95


VIRŠELIUOSE:  Briauniaus ežero apylinkės ir Bajorų kapinyno kasinėjimo vieta
iš paukščio skrydžio (Kietaviškių seniūnija, Elektrėnų sav.).
Giedriaus Kuliešiaus nuotrauka.

Liaudies kultūra 2014 Nr. 5

TURINYS:

Atrasti Lietuvą. Pokalbis su archeologu, J. Basanavičiaus premijos laureatu Vykintu VAITKEVIČIUM 1

DAINŲ ŠVENTĖ
Stanislovas JUKNEVIČIUS.Dainų šventės ir lietuvių tautinė tapatybė - 16

PAŽINTYS
Baltų genčių lemties judesiai. Juozo ŠORIO pokalbis su choreografe, režisiere, šokėja Agnija ŠEIKO - 20

DAINŲ ŠVENTĖ
Petras BIELSKIS. Odė saulelei - 28

MOKSLO DARBAI
Dainius RAZAUSKAS. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: pirmosios dvylika eilučių - 32
Laima LAPĖNAITĖ. Būrų darbai ir rūpesčiai Kristijono Donelaičio „Metuose“ - 45
Jonas VAIŠKŪNAS. „Ožio ceremonijos“ kosmologinė prasmė  - 55
Vita DŽEKČIORIŪTĖ. Baimės ir išgąsčio psichofizinė raiška lietuvių tradicijoje - 64
Gintarė DUSEVIČIŪTĖ. Šiuolaikinė miestiečio ir kaimiečio samprata - 73

ATMINTIS
Zita PIKELYTĖ. Tarp laiko ir atminties: Jono AMBRAŠKOS fotografijos - 79

KONFERENCIJOS
Vytautas TUMĖNAS. Minint Europos etnologų ir folkloristų asociacijos (SIEF) 50-metį - 84

ŽMONĖS PASAKOJA
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ. Arūnas BALTĖNAS. Šilinių dzūkų grybai - 86

LEIDINIAI
CD Dainos apie oželį - 95


VIRŠELIUOSE:  Marijos LIUGIENĖS vertas sodas. Iš 2013 metais Lietuvos
nacionaliniame muziejuje surengtos parodos „Sesė sodų sadina“.
Arūno BALTĖNO fotografija.

Liaudies kultūra 2014 Nr. 6

TURINYS:

Apie Ramuvą, Vydūną ir dvasios gyvatą. Pokalbis su 2014 m Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu Vaclovu BAGDONAVIČIUM - 1

PAŽINTYS
VYDŪNAS. Kelios sąlygos tautai augti. Ištrauka iš veikalo „Mūsų uždavinys“ - 13
Ingė LUKŠAITĖ. Pasakojimas apie Matą PRETORIJŲ - 16

MOKSLO DARBAI
Vidmantas MAČIULSKIS. Lietuvininkų etninė choreografija: regioninis šokių - 26
Dalia URBANAVIČIENĖ. Lietuvių choreografinio folkloro klasifikavimo raida ir problemos - 37
Lina LEPARSKIENĖ. Trakų erdvė vietos gyventojų pasakojimuose: pasaulis už miesto vartų - 48

NUOMONĖ
Kazimieras GARŠVA. Lietuvos tarmių ryšys su etnografiniais regionais ir jų metais - 61

SKAITYMAI
Carl Gustav JUNG. Triksteris - 66

PAŽINTYS
Juozo ŠORIO pokalbis su fotografu Virgilijum JANKAUSKU. Du takai į arba pro Tolminkiemio bažnytėlę - 73

ŽMONĖS PASAKOJA
Loreta LICHTAROVIČIENĖ. Miciūnų saulalė - 86
Kūčių vakaras Gervėčių krašte. Arūno BALTĖNO fotografijos - 92

LEIDINIAI
CD Advento – Kalėdų dainos - 94


Projektą „Tradicinės kultūros tąsa, kaita ir kartotė šiuolaikinėje kultūroje II“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Lietuvos kultūros taryba remia projektą „Etninės kultūros paveldas ir gyvoji tradicija: problemos, tyrimai, interpretacijos“.