LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Etnoinstrumentologinė ekspedicija 2015

Etnoistrumentologinės ekspedicijos pradėtos rengti nuo 1987 m. Nuo 2002 m. jas rengia Lietuvos liaudies kultūros centras.

2015 m. rugpjūčio 4 – 7 d. Biržų rajone surengta 27-oji etnoinstrumentologinė ekspedicija. Aplankyta 7 seniūnijos: Biržų, Vabalninko, Obelių, Smilgių, Parovėjos, N. Radviliškio, Papilio. Anketų, vaizdo, garso, foto pagalba užrašyti 30 pateikėjų. Ekspedicijoje dalyvavo 12 dalyvių iš Vilniaus, Varėnos, Utenos, Panevėžio, Biržų. Ekspedicijoje surinktos medžiagos kopijos bus perduotos Biržų savivaldybės kultūros centrui. Originalai saugomi LLKC archyve. Ekspediciją rengė Lietuvos liaudies kultūros centras ir Biržų rajono savivaldybės kultūros centras. Lapkričio 13 d. Vilniaus mokytojų namų svetainėje numatomas koncertas „Griežia Biržų krašto muzikantai“ kuriame dalyvaus rajono geriausieji tradicinės muzikos atlikėjai.