LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Aukso vainikas 2021

 

 

Kasmet, nuo 2005 m., liaudies meistrai kviečiami dalyvauti Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamame parodoje – konkurse „Aukso vainikas“. Parodomis palaikomos ir populiarinamos tos kūrybos kryptys, kurių šaknys remiasi Lietuvos etninėmis tradicijomis. Tokie kūriniai – tai mūsų šalies aukso fondas, užtikrinantis tolesnį liaudies meno gyvybingumą ir tąsą. Vertinama už geriausius penkerių metų laikotarpiu sukurtus vaizduojamojo (skulptūra, tapyba, grafika, karpiniai), taikomojo (tekstilė, keramika, medžio dirbiniai, kalvystė, juvelyrika, paprotiniai dirbiniai – margučiai, verbos, sodai) meno ir kryždirbystės (kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės ir kt.) darbus.

Pretendentų atranka vyksta dviem etapais: pirmajame ture geriausi meistrai išrenkami dešimtyje apskričių, o antrajame, respublikiniame, ture trys iš jų – po vieną taikomosios, vaizdinės dailės ir kryždirbystės atstovą – paskelbiami geriausiais metų meistrais.

NUOSTATAI
KATALOGAS

Sausio 6-ąją, per Tris karalius, iškilmingame reginyje Molėtų kultūros centre aukso vainikais karūnuoti geriausi šalies liaudies meistrai.

 

Vaizdinė dailė:

I vieta – Vytautas Jaugėla (Plungės r.) už medžio skulptūras

II vieta – Vytautas Jackūnas (Plungė) už medžio skulptūras

III vieta – Adolfas Andriejus Viluckis (Kretinga) už medžio skulptūras

Taikomoji dailė:

I vieta – Vita Babičienė (Vilnius) už juostas

II vieta – Irena Vapšienė (Kupiškis) už pintinius dirbinius

III vieta – Janinai Blažukienė (Vilkaviškis) už suvalkietiškas prijuostes

Kryždirbystė:

I vieta – Evaldas Kapčius (Vilnius) už kalviškas saulutes

II vieta – Edvardas Mačaitis (Šakių r.) už kalviškas saulutes

III vieta – Alvydas Pocius (Šilalė) už medinius kryžius 

Specialūs diplomai:

Zenonui Bulgakovui (Alytus) už stiliaus savitumą ir kolekcijos vientisumą. (tapyba)

Ričardui Grekavičiui (Kauno r.) už meistrystę ir ornamentiką. (kalviškos saulutės)

Galinai Švedienei (Plungės r.) už žemaitiško kostiumo puoselėjimą. (tautinio kostiumo audiniai)

Alfonsui Mauliui (Šilalės r.) už savitą šventųjų įvaizdžio pateikimą. (medžio skulptūra)

Sigitai Milvydienei (Šiauliai) už konceptualią kolekciją. (tautinės juostos)

Vytautas Jaugėla, medžio skulptūros  
Vita Babičienė, juostos  
Evaldas Kapčius, kalviškos saulutės  

 

 

Informaciją teikia tautodailės specialistė Solveiga Petkevičienė, el. paštas solveiga.petkeviciene@lnkc.lt