LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Aukso vainikas 2021

 

Kasmet, nuo 2005 m., liaudies meistrai kviečiami dalyvauti Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamame parodoje – konkurse „Aukso vainikas“. Parodomis palaikomos ir populiarinamos tos kūrybos kryptys, kurių šaknys remiasi Lietuvos etninėmis tradicijomis. Tokie kūriniai – tai mūsų šalies aukso fondas, užtikrinantis tolesnį liaudies meno gyvybingumą ir tąsą. Vertinama už geriausius penkerių metų laikotarpiu sukurtus vaizduojamojo (skulptūra, tapyba, grafika, karpiniai), taikomojo (tekstilė, keramika, medžio dirbiniai, kalvystė, juvelyrika, paprotiniai dirbiniai – margučiai, verbos, sodai) meno ir kryždirbystės (kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės ir kt.) darbus.

Pretendentų atranka vyksta dviem etapais: pirmajame ture geriausi meistrai išrenkami dešimtyje apskričių, o antrajame, respublikiniame, ture trys iš jų – po vieną taikomosios, vaizdinės dailės ir kryždirbystės atstovą – paskelbiami geriausiais metų meistrais.

NUOSTATAI

KATALOGAS

 

  Sausio 6-ąją, per Tris karalius, iškilmingame reginyje Molėtų kultūros centre aukso vainikais karūnuoti geriausi šalies liaudies meistrai.


Vaizdinė dailė:

I vieta – Vytautas Jaugėla (medžio skulptūros)

II vieta – Vytautas Jackūnas (medžio skulptūros)

III vieta – Adolfas Andriejus Viluckis (medžio skulptūros)


Taikomoji dailė:

I vieta – Vita Babičienė (juostos)

II vieta – Irena Vapšienė (pinti dirbiniai)

III vieta – Janinai Blažukienė (suvalkietiškos prijuostės)


Kryždirbystė:

I vieta – Evaldas Kapčius (kalviškos saulutės)

II vieta – Edvardas Mačaitis ((kalviškos saulutės)

III vieta –  Alvydas Pocius  (mediniai kryžiai)


Specialūs diplomai:

Zenonui Bulgakovui (tapyba) už stiliaus savitumą ir kolekcijos vientisumą.

Ričardui Grekavičiui (kalviškos saulutės) už meistrystę ir ornamentiką.

Galinai Švedienei (tautinio kostiumo audiniai) už žemaitiško kostiumo puoselėjimą.

Alfonsui Mauliui (medžio skulptūra) už savitą šventųjų įvaizdžio pateikimą.

Sigitai Milvydienei (tautinės juostos) už konceptualią kolekciją.
   
Vytautas Jaugėla, medžio skulptūros  
Vita Babičienė, juostos  
Evaldas Kapčius, kalviškos saulutės  

 

 

Informaciją teikia tautodailės specialistė Solveiga Petkevičienė, el. paštas solveiga.petkeviciene@lnkc.lt