Dainų diena 2018
Būdas 2021

 

Viršelyje:

Pročkelė Antanina Želvienė, Pikeliai, Mažeikių r. 2018 m.
Arūno Baltėno nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 2, 2021

TURINYS:

„Man gražu, kaip jie gyvena“. Pokalbis su fotomenininku Arūnu BALTĖNU | 1

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. Sutvėrimas šalčiu | 13
Jolanta ZABULYTĖ. Kalvio portretas mitologijoje | 21
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Ožys ir jo garsinė aplinka, III dalis: Pakeistas balsas ir „Oželio dainos“ | 32

Marijai Gimbutienei – 100
Viktorija DAUJOTYTĖ. Kad tęstųsi Marijos Gimbutienės skaitymai | 41

Moksliniai tyrimai

Metų šešėlyje. Vyresnio amžiaus žmonių (nu)vertinimas Lietuvoje. Pokalbis su sociologe Gražina RAPOLIENE | 44

Požiūris

Gražina KADŽYTĖ. Žmogaus pilnatvė tęsiasi nuo aušros iki saulėlydžio | 52

Moksliniai tyrimai

Modesta PAKALNYTĖ. Lietuvos parapijų špitolės ir špitolininkai katalikiškosios Apšvietos epochoje | 65

Pažintys

„Mylakit tik lietuvišku alum“. Pokalbis su aludariu Simonu GUTAUTU | 68

Požiūris

Dainius RAZAUSKAS. Asmenvardžių rašyba: „problema“, kurią laikas „išspręsti“. I dalis: lituanistika | 78

Išlydint

Marija ZAVJALOVA. Tamarą SUDNIK palydint (1939 01 17–2021 03 05) | 87

Žmonės pasakoja

,,Purpt iš sterblės ir bėgčiu tolyn kaip pamokinti“. Pasakoja Vanda EINORYTĖ-KUČINSKIENĖ | 89

Viršelyje:

Žiūrai ir Ūla. Arūno BALTĖNO nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 1, 2021

TURINYS:

Marijai Gimbutienei – 100

Ingė LUKŠAITĖ. Ar pažįstame Mariją Gimbutienę? Kelias į tėvynę per tūkstantmečius | 1
Viktorija DAUJOTYTĖ. Marija Gimbutienė: istorija su heroje moterim | 6
Austė NAKIENĖ. Marijos Alseikaitės studijų metų darbai: Vilniaus krašto tautosakos rinkimas ir jos tyrimas | 10

Moksliniai tyrimai

Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Ožys ir jo garsinė aplinka, II dalis: Ožio ragas ir ožio koja | 17
Dainius RAZAUSKAS. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: ČIUŽĖ, arba GUŽĖ | 23

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas

Rūpinantis tautodailės gyvybingumu. Pokalbis su Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininku Jonu RUDZINSKU | 30

Tautodailė

Asta VALIUKEVIČIENĖ. 2021-ųjų metų tautodailės žvaigždės. Šešioliktoji konkursinė ,,Aukso vainiko“ paroda | 35
2020 metų Monikos Bičiūnienės premijos laureatai | 43
Plazdantys gandrų sparnai. Pokalbis su tautodailininku Raimondu ŠALAŠEVIČIUM | 46

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Skirmantė RAMOŠKAITĖ. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado naujienos | 52
„Kiek atmenu, vis zurzu dainas...“ Pokalbis su ilgamete Žiūrų etnografinio ansamblio vadove Marcele PAULAUSKIENE | 60

Atmintis

Iš Jono TRINKŪNO užrašų apie Ūlos kraštą | 70

Lietuvos totorių metams

Lina LEPARSKIENĖ. Lietuvos totoriai: nuo Butrimonių iki Subartonių | 79

Iš Gudijos

Marija VINIKAVA, Irina DYDIŠKO. Baltarusijos Panemunės regiono tradicinis kostiumas. Žiemos kolekcija | 89