LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Argentinoje nuaidėjo šokių šventė ,,Ten, kur Nemunas banguoja“
2022-12-23

 

Š. m. gruodžio 17 d. Argentinoje, Beriso mieste, vyko šokių šventė ,,Ten, kur Nemunas banguoja“,  skirta  Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ lietuvių tautinių šokių kolektyvų „Skaidra“ ir „Nemunas“ 50-ies metų kūrybinės veiklos jubiliejui paminėti.

Renginys sutraukė per 400 šokėjų iš viso pasaulio, per 1200 žiūrovų. Šventėje dalyvavo jaunimo ir suaugusiųjų tautinių šokių grupė „Švyturys“ (Klivlandas, JAV), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“  (Baltimorė, JAV), lietuvių liaudies šokių grupė „Grandis“ (Čikaga, JAV), tautinių šokių grupė „Suktinis“ (Čikaga, JAV), lietuvių tautinių šokių ansamblis „Ugnelė“ (Vilnius, Lietuva), Klaipėdos Žvejų rūmų tautinių šokių sambūris „Vėlunga“ (Klaipėda, Lietuva), lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Baltija“ (Stokholmas, Švedija), lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Gintaras“ (Montevidėjas, Urugvajus), „Laisvos Lietuvos“ draugijos lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Laisvės akmuo“ (Tandilis, Argentina), Lietuvių centro kolektyvai: vaikų „Spindulys“, jaunimo „Inkaras“ ir vyresniųjų „Perkūnas“ (Buenos Airės, Argentina), Ukrainos lietuvių bendruomenės „Prosvita“ šokių kolektyvas „Zirkas“ (Berisas, Argentina), Ukrainos lietuvių bendruomenės „Prisikėlimas“ („Renacimiento“) šokių kolektyvas „Yuravli“ (Berisas, Argentina),  lenkų šokių kolektyvas „Poznan Przyjaciel“ (Berisas, Argentina), baltarusių šokių grupė „Chaika“ (Berisas, Argentina), tarptautinis folkloro ratelis (Buenos Airės, Argentina), lietuvių draugijos „Nemunas“ šokių kolektyvai: vaikų „Skaidra“, jaunimo „Nemunas“, vidutinio amžiaus „Griaustinis“ ir veteranų „Pipiras“ (Berisas, Argentina). 

Šventėje pristatyti 22 šokiai, tarp jų Vidmanto Mačiulskio „Kaip du paukšteliai“, „Jadvygos polka“, „Linksmapolkė“, istoriniai lietuvių šokiai „Aštuonnytis“, „Malūnas“, „Jievaro tiltas“, „Ant kalno karklai“, „Paskutinė Polka“, „Suktinis“ ir kt. Vaikai ir veteranų kolektyvai turėjo savo dalį – smagiai šoko „Pelėdą“ ir „Kalvelį“.

Renginyje dalyvavo Beriso miesto savivaldybės meras Fabianas Cagliardi, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa, Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komiteto pirmininkė Jūratė Caspersen, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Šokio katedros vedėjas prof. dr. Vidmantas Mačiulskis, Lietuvių tautinių šokių instituto pirmininkė Violeta Smieliauskaitė Fabianovich, Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ valdybos ir Ruošos komiteto pirmininkas Alfredo Dulke.

 

Šventės metu Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius S. Liausa Argentinos lietuvių tautinių šokių kolektyvui „Nemunas“ (vadovas Nicolas Cabrera Dulke), 2021 m. pelniusiam mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimų „Aukso paukštė“ nominaciją Geriausias užsienio lietuvių mėgėjų meno kolektyvas ir vadovas, įteikė „Aukso paukštės“ statulėlę.

Šokių šventę „Ten, kur Nemunas banguoja“ organizavo Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos „Nemunas“ valdyba kartu su Ruošos komitetu, parėmė Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvių fondas (JAV), Beriso miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas, Tautos fondas ir Lietuvos kultūros taryba.