Dainų diena 2018
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

RIMANTAS DULKĖ – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 261 0995
El. p. ukis@lnkc.lt

Alfredas Mickus – specialistas vadybininkas

Tel. (8 5) 212 4033
El. p: alfredas.mickus@lnkc.lt
RENATA RADAVIČIŪTĖ – kalbos tvarkytoja

Tel. (8 5) 261 4509
El. p: redaktore@lnkc.lt
INGRIDA MUŠEIKIENĖ – administracinės veiklos koordinatorė

Tel. (8 5) 261 1190, 261 2540
El. p: lnkc@lnkc.lt
ENRIKA STANEVIČIENĖ – personalo, raštvedybos specialistė

Tel. (8 5) 261 2103
El.p: personalas@lnkc.lt
Linas Kanapienis – Viešųjų pirkimų specialistas

Tel. (8 5) 262 6155
El.  p: linas.kanapienis@lnkc.lt

RIMANTAS MOTIEJŪNAS – budėtojas

Tel. (8 5) 261 3774

NIJOLĖ MARCINKEVIČIENĖ – budėtoja

Tel. (8 5) 261 3774

GALINA ŽILIENĖ – budėtoja

Tel. (8 5) 212 0530

VIKTORAS ZAKARAS – vairuotojas

Tel. (8 5) 261 0995

MANTAS LEKARAUSKAS – vairuotojas

Tel. (8 5) 261 0995

Skyriaus nuostatai