LNKC logotipas

Dainų diena 2018
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

RIMANTAS DULKĖ – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 261 0995
El. p. rimantas.dulke@lnkc.lt

ALFREDAS MICKUS – specialistas vadybininkas

Tel. (8 5) 212 4033
El. p: alfredas.mickus@lnkc.lt
RENATA RADAVIČIŪTĖ – kalbos tvarkytoja

Tel. (8 5) 261 4509
El. p: renata.radaviciute@lnkc.lt
INGRIDA MUŠEIKIENĖ – administracinės veiklos koordinatorė

Tel. (8 5) 261 1190, 261 2540
El. p: ingrida.museikiene@lnkc.lt
ENRIKA STANEVIČIENĖ – personalo, raštvedybos specialistė

Tel. (8 5) 261 2103
El.p: enrika.staneviciene@lnkc.lt

VYTENIS KARSOKAS – Viešųjų pirkimų specialistas

Tel. (8 5) 262 6155
El.  p: vytenis.karsokas@lnkc.lt

RIMANTAS MOTIEJŪNAS – budėtojas

Tel. (8 5) 261 3774

GALINA ŽILIENĖ – budėtoja

Tel. (8 5) 212 0530

VIKTORAS ZAKARAS – vairuotojas

Tel. (8 5) 261 0995

SIGUTIS DAMBRAUSKAS  – vairuotojas

Tel. (8 5) 261 0995

Skyriaus nuostatai