LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Aguonėlės 2004 respublikinio turo dalyviai

ŠOKA  LIETUVOS  VAIKAI
KONKURSINIO   FESTIVALIO AGUONĖLĖ 
RESPUBLIKINIS  TURAS-
dalyvauja visos vaikų ir moksleivių amžiaus grupės, ansambliai, studijos, teatrai

VAIKŲ  DAINŲ  IR  ŠOKIŲ  ANSAMBLIAI

KANAPĖLĖ – Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos tautinių šokių ansamblis, vadovė Kristina Nainienė

TARŠKUTIS  - Alytaus Jaunimo centro vaikų dainų ir šokių ansamblis, vadovė Rima Moisejenkienė

VIEVERSA – Utenos kultūros centro vaikų ir jaunimo tautinių šokių ir dainų ansamblis, vadovė Roberta Macelienė

VAIKŲ IR JAUNIMO ŠOKIO TEATRAI

Kauno KAZIO GRINIAUS  pagrindinės mokyklos šokio teatras; choreografija Idalijos Braškytės–Matušaitienės, scenografija Birutės Rupšytės, klasių auklėtojos-Birutė Rupšytė, Vilija Ivanovienė, Jurgita Baltrukėnaitė

Rokiškio choreografinės mokyklos vaikų šokio teatras, choreografija Aušros Čepulienės, Rimos Bielovienės, Larisos Kublickienės, Snieguolės Skardžiuvienės


VAIDILUTĖ Kauno kultūros centro vaikų ir jaunimo šokio teatras, vadovas Edmundas Alseika; choreografė J. Grinkaitė; akompaniatorė A. Sendžikienė

VAIKŲ  TAUTINIŲ  ŠOKIŲ  ANSAMBLIAI

 INKARĖLIS – Klaipėdos m. vaikų tautinių šokių ansamblis, direktorė Irena Gelgutienė


GRANDINĖLĖ – Panevėžio m. kultūros centro vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis, meno vadovė Zita Rimkuvienė; vokalinės grupės vadovė Giedrė Jatautytė; Panevėžio r. Naujamiesčio muzikos mokyklos orkestras, vadovai Asta ir Audrius Dervinai

NEMUNĖLIS – Rokiškio choreografijos mokyklos vaikų tautinių šokių ansamblis, vadovai: Aušra Čepulienė, Rima Bielovienė, Snieguolė Skardžiuvienė; instrumentinės grupės vadovas Alvydas Pijalkauskas

KAUŠKUTIS – Mažeikių choreografinės mokyklos šokių ansamblis, vadovai: Jolanta Tendienė…

KALVELIS
– Kauno laisvalaikio centro SENASIS TRESTAS vaikų tautinių šokių ansamblis, vadovė Ilona Jakštytė

ŽELMENĖLIAI – Šiaulių m. kultūros centro vaikų tautinių šokių ansamblis, meno vadovė Aldona Masėnienė

NERIS Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis, meno vadovė Nijolė Ritvienė, choreografė repetitorė Rita Mikalauskienė; kapelos ir vokalo grupės vadovė Aurelija Mikelaitytė

MALŪNĖLIS – Kauno m. moksleivių centro vaikų tautinių šokių ansamblis, meno vadovė Birutė Brazdžiūtė

ŽIRGINĖLIAI -  Plungės r. savivaldybės Kultūros centro vaikų tautinių šokių ansamblis, meno vadovė Laima Monkevičienė

VAIKŲ IR JAUNIMO ŠOKIO STUDIJOS

MAŽASIS SUVARTUKAS  - Plungės rajono savivaldybės Kultūros centro choreografijos studija, vadovė Ilona Baltikauskaitė

ŽIOGIUKAS – Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos tautinių šokių studija, vadovė Violeta Likšienė

LAZDYNĖLIS – Vilniaus Sausio 13-osios vidurinės mokyklos vaikų šokio studija, vadovė Rimutė Zaleckaitė; liaudies instrumentų orkestro vadovas Eugenijus Čiplys, kanklių grupės vadovė Virginija Alenskienė

JAVONĖLIS – Marijampolės muzikos mokyklos vaikų tautinių šokių ansamblis, vadovė Alina Kvietkauskienė

JAUNUČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

Naujosios Akmenės SAULĖTEKIO vidurinės mokyklos jaunučių tautinių šokių grupė, vadovė Aldona Pakeltienė
 
Alytaus m. Vidzgirio vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvo VIDZGIRIEČIAI jaunučių grupė, vadovė Marytė Markevičienė
 
Klaipėdos m. Sendvario pagrindinės mokyklos jaunučių tautinių šokių grupė SUKTUKAS, vadovė Diana Mockuvienė

Kretingos meno mokyklos tautinių šokių kolektyvo RATILĖLIS jaunučių grupė, vadovė Živilė Adomaitienė  

Kretingos darželio-mokyklos PASAKA vaikystės pedagogikos centro tautinių šokių grupė TREPSIUKAS, vadovė Nijolė Gilienė

Šiaulių Didždvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo ŠĖLTINIS jaunučių grupė, vadovai: Violeta ir Romualdas Laugaliai

Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos jaunučių tautinių šokių grupė STRAKSIUKAS, vadovė Lina Abromaitienė

Šiaulių m. vaikų tautinių šokių kolektyvo ŽALNIERIUKAS jaunučių grupė, vadovė Adelė Gružienė

Šilalės meno mokyklos jaunučių tautinių šokių grupė, vadovė Laima Andrejauskienė

Šilutės Žibų pradinės mokyklos jaunių tautinių šokių grupė ŽIBURĖLIS, vadovė Regina Puodžiuvienė

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos jaunučių tautinių šokių grupė, vadovė Erika Ruzgienė

Varėnos moksleivių kūrybos centro šokių kolektyvo MIKITUKAS jaunučių šokių grupė, vadovė Jolanta Stankevičienė

JAUNIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

Alytaus m. Vidzgirio vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvo VIDZGIRIEČIAI jaunių grupė, vadovė Marytė Markevičienė

Birštono kultūros centro jaunių tautinių šokių grupė, vadovė Birutė Brazdžiūtė

Birštono kultūros centro jaunių tautinių šokių grupė, vadovė Virginija Bankauskienė

Joniškio meno mokyklos jaunių tautinių šokių grupė, vadovas Vitoldas Krajinas

Jurbarko kultūros centro tautinių šokių kolektyvo NEMUNĖLIS jaunių grupė, vadovė Jolanta Telišauskienė

Kretingos meno mokyklos tautinių šokių kolektyvo RATILĖLIS jaunių grupė, vadovė Živilė Adomaitienė

Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos jaunių tautinių šokių grupė TRYPTAS, vadovė Magdalena VENCKŪNIENĖ

Šiaulių Didždvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo ŠĖLTINIS I jaunių grupė, vadovai Violeta ir Romas Laugaliai

Šiaulių m. Didždvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo ŠĖLTINIS II jaunių grupė, vadovai Violeta ir Romualdas Laugaliai

Šiaulių m. vaikų tautinių šokių kolektyvo ŽALNIERIUKAS jaunių grupė, vadovė Adelė Gružienė

Šilalės meno mokyklos jaunių tautinių šokių grupė, vadovė Digma Kononovienė

Vilniaus m. Gerosios Vilties vidurinės mokyklos jaunių tautinių šokių kolektyvo VILTUKAS jaunių grupė, vadovė Jūratė Urbonienė

JAUNUOLIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

Alytaus r. Butrimonių kultūros namų ir vidurinės mokyklos šokių studijos GOJELIS jaunuolių grupė, vadovė Birutė Sereičikaitė

Naujosios Akmenės SAULĖTEKIO vidurinės mokyklos jaunuolių tautinių šokių grupė, vadovė Aldona Pakeltienė

Jurbarko kultūros centro tautinių šokių kolektyvo NEMUNĖLIS jaunuolių grupė, vadovė Jolanta Telišauskienė

Klaipėdos m. VARPO vidurinės mokyklos jaunuolių tautinių šokių grupė, vadovai Nijolė ir Vaidotas Gyliai

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos jaunuolių tautinių šokių grupė, vadovė Svetlana Vilimavičienė

Šiaulių m. Didždvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo ŠĖLTINIS jaunuolių grupė, vadovai Violeta ir Romualdas Laugaliai

Šiaulių m. vaikų tautinių šokių kolektyvo ŽALNIERIUKAS jaunuolių grupė, vadovė Adelė Gružienė

Vilniaus m. Gerosios Vilties vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvo VILTUKAS jaunuolių grupė, vadovė Jūratė Urbonienė

Vilniaus m. Grigiškių meno mokyklos jaunuolių tautinių šokių grupė PADŪKĖLIS, vadovė Aniceta Česnakauskienė

Varėnos moksleivių kūrybos centro šokių kolektyvo MIKITUKAS jaunuolių šokių grupė, vadovė Jolanta Stankevičienė

MERGINŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

Naujosios Akmenės kultūros centro mergaičių tautinių šokių grupė, vadovė Birutė Viktoravičiūtė

Joniškio r. Žagarės vidurinės mokyklos mergaičių tautinių šokių grupė, vadovas Andrius Petkauskas

Klaipėdos r. Gargždų muzikos mokyklos tautinių šokių kolektyvo SŪKURĖLIS merginų grupė, vadovės Birutė Oželienė ir Aurelija Urbaitienė

Klaipėdos m. Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos merginų šokių grupė, vadovė Loreta Damijonaitytė

Klaipėdos m. šokių studijos ŽILVINO VAIKAI merginų grupė, vadovė Gitana Puzinienė

Marijampolės moksleivių kūrybos centro merginų šokių grupė VILGA, vadovė Virginija Sagulina

Šiaulių r. Kuršėnų kultūros centro merginų šokių grupė, vadovė Loreta Lideikienė

Varėnos kultūros centro ir moksleivių kūrybos centro kolektyvo MIKITUKAS jungtinė merginų šokių grupė, vadovė Jolanta Stankevičienė

Vilkaviškio AUŠROS vidurinės mokyklos merginų šokių grupė, vadovė Birutė Žadvydienė

JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

Akmenės kultūros centro jaunimo tautinių šokių grupė, vadovė Nijolė Milaševičienė

Naujosios Akmenės kultūros centro jaunimo tautinių šokių grupė, vadovė Birutė Viktoravičiūtė

Ignalinos r. vaikų jaunimo tautinių šokių grupė LELIJĖLĖ, vadovė Eglė Ragaišienė

Joniškio kultūros rūmų jaunimo tautinių šokių grupė, vadovas Vitoldas Krajinas

Kauno m. SANTAROS gimnazijos jaunimo tautinių šokių grupė, vadovas Kazimieras Kondratavičius

Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos jaunuolių tautinių šokių grupė, vadovė Danutė Savčiuk

Molėtų laisvalaikio centro jaunimo tautinių šokių grupė ALANTA, vadovė Audronė Ališkevičiūtė

Šiaulių m. Didždvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo ŠĖLTINIS jaunimo tautinių šokių grupė, vadovai Violeta ir Romas Laugaliai

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės-Mickevičiaus vidurinės mokyklos jaunimo šokių grupė SUKČIUS, vadovė Regina Sakalauskienė

Vilniaus m. Gabijos gimnazijos jaunimo tautinių šokių grupė, vadovė Jurgita Galdikienė