LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Dvišale sutartimi įtvirtintas Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bendradarbiavimas
2022-03-17

 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto veiklos įvairiose etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo srityse daugelį metų glaudžiai susijusios. Dalyvaujama įstaigų organizuojamose konferencijose, seminaruose, konkursuose, konsultavimo ir ekspertinėse veiklose, keičiamasi archyvine medžiaga, jos tvarkymo, skaitmeninimo patirtimi ir kt.

Centro specialistai su nuoširdžiu dėkingumu mini Gražinos Kadžytės, Povilo Krikščiūno, Nijolės Laurinkienės, Austės Nakienės, Bronės Stundžienės, Jūratės Šlekonytės, Daivos Vaitkevičienės, Rūtos Žarskienės, Aušros Žičkienės ir kitų instituto mokslo darbuotojų indėlį. Esama ir keleto „gyvų“ jungčių – institute ir centro leidžiamame „Būdo“ žurnale dirbantys mokslininkai Dainius Razauskas ir Lina Leparskienė.

Ši savitarpio sąveika, sinergija, teikianti abipusę naudą tiek įstaigoms, tiek plačiau – Lietuvos visuomenei, įtvirtinta š. m. kovo 17 d. centro direktoriaus Sauliaus Liausos ir instituto direktorės prof. dr. Aušros Martišiūtės-Linartienės oficialiai pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi.

Svarbiausias sutartyje apibrėžtas bendradarbiavimo tikslas – etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tradicijų išsaugojimas, įgyvendinant šios srities tyrimus, analizuojant paveldo būklę, numatant tradicijų tęstinumo ir sklaidos metodiką, rūpinantis šioje srityje dirbančių specialistų kompetencija, rengiant visuomenės pažinimą plečiančius projektus bei priemones, formuojant nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą bei tarptautinį šalies tradicijų pristatymą – paraiškų rengimą UNESCO skelbiamiems nematerialaus kultūros paveldo sąrašams, bei vykdant kitas tautinę, kultūrinę, žmogiškąją tapatybę stiprinančias veiklas.

Susitikime aptartos ir kitos bendros būsimos veiklos rengiantis Dainų švenčių šimtmečiui, nagrinėjant mėgėjų teatrų, literatūros ir kultūros istorijos sąveikas. Kalbėta, kaip galima bendromis jėgomis stiprinti lituanistinį paveldą šiuolaikinėje kultūroje. Instituto šeimininkės maloniai aprodė Vileišių rūmus, supažindino su jų istorija ir čia dirbusiomis Lietuvai reikšmingomis asmenybėmis.