LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Kultūros centrų vadovų pasitarime aptarti Dainų švenčių ir Kultūros centrų įstatymai bei pasirengimas Dainų šventei
2023-05-25

 

Gegužės 25 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre vyko Lietuvos kultūros centrų direktorių pasitarimas, kuriame  aptartas naujai priimtas Lietuvos Respublikos Dainų švenčių tradicijos įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas ir kiti poįstatyminiai aktai. Taip pat pristatyti pasiruošimo 2024 m. birželio 29 – liepos 6 d. Vilniuje ir Kaune vyksiančios šimtmetį mininčios Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ darbai: Dainų šventės viešinimo komunikacija, apžiūrų organizavimas, savivaldybių koordinatorių funkcijos, mėgėjų meno kolektyvų, pageidaujančių dalyvauti Dainų šventėje, registracija ir kt.

Susirinkusiuosius sveikino kultūros viceministras Albinas Vilčinskas ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa. Dainų švenčių tradicijos įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus apžvelgė Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyr. specialistė Irena Kezienė. Kultūros centrų įstatymą ir poįstatyminius aktus pristatė Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėja Birutė Kazlauskienė. 2024 m. Dainų šventės koncepciją, komunikacijos gaires bei pasirengimo veiklų, apžiūrų organizavimą, savivaldybių koordinatorių funkcijas, valstybės ir savivaldybių įsipareigojimus apžvelgė LNKC Regionų kultūros skyriaus vedėja Ieva Krivickaitė bei LNKC direktoriaus pavaduotoja regionų kultūros veikloms Inga Kriščiūnienė.

Pasitarime dalyvavo per 90 Lietuvos kultūros centrų vadovų iš daugiau kaip 50 Lietuvos savivaldybių.