LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Kviečiame dalyvauti respublikiniuose choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Birštone
2021-08-25

 

Lietuvos nacionalinis kultūros centras š. m. rugsėjo 20–24 d. Birštono kultūros centre (Jaunimo g. 4) rengia respublikinius choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursus. Jų tikslas yra tęsti tautinės kultūros tradicijas, kaupti mėgėjų meno veiklos patirtį, aktyvinti vaikų, moksleivių, studentų ir suaugusiųjų šokių grupių veiklą, sudaryti sąlygas Lietuvos ir išeivijos vadovams keistis patirtimi, tobulėti, aptarti choreografų veiklos aktualijas.

Kursuose vyks teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, bus skaitomos paskaitos, mokomasi 2024 m. Lietuvos dainų šventės Šokių dienos ir naujų sceninių šokių, tikslinamas 2022 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės Šokių dienos repertuaras, pristatomi šalies choreografijos renginiai.

Kursų pradžia – rugsėjo 20 d. 14 val.

Kviečiami dalyvauti miestų ir rajonų valstybinių ir privačių kultūros įstaigų ar studijų, universitetų, kolegijų, gimnazijų ir bendrojo ugdymo mokyklų jaunučių, jaunių, jaunuolių, merginų, jaunimo, vyresniųjų ir senjorų liaudiškų šokių ansamblių ir šokių grupių vadovai, šokių mokytojai. Taip pat dalyvauti kursuose kviečiami užsienio lietuvių šokių kolektyvų vadovai.

Kursų dalyviams privalu užsiregistruoti nurodytoje formoje: https://forms.gle/oDo8viKmgPXeKUBF7

Nakvyne pasirūpina patys dalyviai.

Informaciją apie renginį teikia Lietuvos nacionalinio kultūros centro Mėgėjų meno skyriaus choreografijos specialistės Živilė Adomaitienė ir Gražina Kasparavičiūtė tel. (8 5) 261 2011, 261 4706, 8615 73 258, el. p. zivile.adomaitiene@lnkc.lt, grazinakas@gmail.com

RAŠTAS