LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Aguonėlės 2004 nuostatai

Lietuvos vaikų ir moksleivių  šokių grupių, ansamblių, šokio teatrų ir  studijų konkursinio festivalio
A G U O N Ė L Ė – 2 0 0 4
   NUOSTATAI

  2005 metais bus minimas lietuviško sceninio šokio 100-metis, kai pirmą kartą Kretingos apylinkėse šešios merginos pašoko “Aguonėlę”. 
  2004-aisiais metais vyks 17-oji “Aguonėlė”, šį kartą kviečianti ir šokių teatrus bei studijas, ji į savo ratą įsuks per 15 tūkstančių šokėjų, muzikantų, dainininkų.

  Bendroji nuostata

  Konkurso “Aguonėlė-2004” tikslas - siekti toliau ugdyti ir puoselėti tautinio šokio tradicijas. Skatinti choreografų ir šokio mokytojų kūrybingumą, ugdyti vaikų meninę brandą, estetinį suvokimą, išryškinant ir viešai parodant geriausias moksleivių grupes, ansamblius, šokio teatrus bei studijas.

  Dalyviai

  Konkurse gali dalyvauti valstybinių ir privačių kultūros įstaigų bei studijų, bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinių, papildomo ugdymo, kitų įstaigų vaikų tautinių šokių grupės, ansambliai, šokių teatrai, studijos.

  Konkurso dalyviai skirstomi į grupes:
  -jaunučių,
  -jaunių,
 -jaunuolių,
  -mergaičių,
  -jaunimo (iki 16 metų),
  -vaikų tautinių šokių ansamblių,
 -šokio teatrųi,
  -studijų.
  Grupių šokėjai varžosi  tarpusavyje.

  Repertuaras

  Vaikų šokių ansambliai, studijos ir  šokio teatrai parodo laisvai pasirinktą 30 minučių programą.  Instrumentiniai ir vokaliniai kūriniai, įtraukti į programą, neturi viršyti 10 minučių. Šokėjai (jaunučiai, jauniai, jaunuoliai, mergaitės, jaunimas) turi pašokti tris šokius, kurių vienas privalo būti iš 2005 m. moksleivių dainų šventės. Pageidautina, kad vyrautų savo krašto šokiai, dainos, muzika, o programa būtų teminė.

  Rekomenduojama, kad šokiams akompanuotų tautinės muzikos instrumentų grupės.

  Laikas ir vieta

  I ratas  vyks rajonuose ir miestuose 2004 m. sausio-vasario mėn.
  II ratas – keturiuose regionuose kovą-balandį.
  III ratas, respublikinis, vyks gegužės-birželio mėn. Vilniuje.

  Konkurso organizavimas

  I ratą organizuoja miestų ir rajonų kultūros bei švietimo skyriai. Jų sudarytos vertinimo komisijos atrenka dalyvius į II ratą ir iki kovo 1 dienos jo organizatoriams nusiunčia anketas.
  Tolesnį pasirodymą vertins “Aguonėlės” vertinimo komisija, kuri atrinks iš kiekvienos grupės  pirmųjų trijų vietų laimėtojus.

    Šokių ansambliai, šokių teatrai ir studijos varžosi tik respublikiniame (III) rate.

  Vertinimas ir skatinimas

  Šokių grupės, ansambliai, šokio teatrai ir studijos vertinami pagal šokėjų ir programos meninį lygį, sceninę kultūrą, repertuaro parinkimą, kūrybingumą, grupės savitumą, įdomiausią programą. Konkurso laimėtojai bus apdovanojami specialiais šio konkurso diplomais ir prizais, kuriuos įsteigs Lietuvos Respublikos kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, Liaudies kultūros centras, įvairios organizacijos.

Koordinatorė S. Einikytė
Tel. (8~5) 2 612011