LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Pasaulio lietuvius suvienijo Europos lietuvių kultūros dienos Norvegijoje
2022-06-06

Baigėsi tris dienas Norvegijoje vykusios Europos lietuvių kultūros dienos. Susitikime dalyvavo per 200 pasaulio lietuvių iš vienuolikos šalių. Vyko kultūros forumas, diskusijos apie tapatybės išsaugojimą, diasporos kultūros politiką, pasirengimą Dainų šventėms, meninių kolektyvų pasirodymai bei pirmųjų Lietuvių namų Norvegijoje oficialus atidarymas.

Atidarymo šventėje susirinkusiuosius sveikino kultūros viceministras Albinas Vilčinskas: „Lietuvių namų atidarymas yra ir džiuginantis, ir nuoširdžiai gerbtinas reiškinys vien todėl, kad rodo diasporoje gyvenančių lietuvių susitelkimą ir bendrystę. Rugalande vykstančios lietuvių kultūros dienos augina didelį lūkestį ne tik lietuvių bendruomenėms, gyvenančioms Europoje, bet ir mums, esantiems čia – namuose, Tėvynėje. Tokios iniciatyvos turi didelį pilietinį ir tapatumo užtaisą, kurį privalome ne tik matyti, bet ir skatinti. Didžiausia pagalba ir padėka visai Norvegijos lietuvių bendruomenei, pasaulio lietuvių bendruomenės lyderiams ir kiekvienam, kuris prisidėjo prie šių namų ir šios šventės užgimimo“.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa akcentavo tautos kultūros, tradicijų, kalbos išsaugojimo svarbą, kvietė lietuvybę skleisti lietuviška daina, šokiu, dėvint tautinį kostiumą, puoselėjant pasauline vertybe tapusią Dainų ir šokių švenčių tradiciją. „Prieš 100 metų natūraliai susiformavusi ir iki didžiausio Lietuvos kultūros reiškinio išaugusi Dainų šventė jungia viso pasaulio lietuvius, ugdo visuomenės kūrybines galias, patriotinio bendrumo jausmą. Tauta, stipri savo kultūrine tapatybe, pajėgi susivienyti ir apsiginti“, – pabrėžė S. Liausa.

 

Renginyje kalbėta apie diasporos bendradarbiavimą su Lietuvos institucijomis, svarstyta, kaip sudaryti palankesnes sąlygas pasaulio lietuviams pažinti nacionalinę kultūrą ir kaip naudotis jos ištekliais. Atkreiptas dėmesys į diasporoje gyvenančių menininkų svarbą Lietuvai, nes jie garsina Lietuvos vardą ir kultūrą. Dalytasi vertinga tradicijų išsaugojimo bei sklaidos patirtimi, pabrėžtas bendradarbiavimas švietimo ir kultūros srityse, jaunosios kartos ugdymas lituanistinėse mokyklose.

Šventinėje vakaronėje pristatyta Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautinių kostiumų kolekcija, koncertavo Europos kraštų lietuvių bendruomenių mėgėjų meno kolektyvai, folkloro grupė „Ratilai“ iš Lietuvos.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuotas projektas Europos lietuvių kultūros dienos – tai naujas tęstinis kultūros reiškinys, skirtas Europos lietuvių kultūrinei veiklai puoselėti ir skatinti, kasmet keliausiantis po skirtingas Europos šalis. Tikimasi, kad susitikimai padės aktyvinti Europos kraštų lietuvių bendruomenių veiklą, skatins lietuvius burtis į meno kolektyvus, ruoštis ir dalyvauti Dainų šventėse Lietuvoje, taip pat taps puikia proga meno kolektyvų vadovams susitikti su Lietuvos institucijų atstovais aptarti diasporos tautinio identiteto puoselėjimo klausimus, o meno kolektyvams savo pasirodymais įvairiuose Europos miestuose garsinti Lietuvos vardą ir jos kultūrą.

Renginį organizavo Rugalando lietuvių bendrija, Pasaulio lietuvių bendruomenė ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras.