LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Regionų kultūros informacijos specialistai
 
 
 

IEVA KRIVICKAITĖ – Regionų kultūros skyriaus vedėja

 

Tel. (8 5) 261 4763
El. p. ieva.krivickaite@lnkc.lt

 

 

JURGITA ALEKNAVIČIENĖ – kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė

Organizuoja kultūros centrų vadovų, kitų kultūros centrų darbuotojų seminarus, analizuojančius su kultūros centrų politika, veiklomis, problemomis susijusius klausimus. Renka statistines ataskaitas iš Lietuvos kultūros centrų, jas sistemina ir skelbia. Administruoja LNKC internetinės svetainės informaciją. Palaiko informacinio konsultacinio pobūdžio ryšius su Lietuvos kultūros centrais ir jų specialistais.

Tel. (8 5) 262 6088
El. p. jurgita.aleknaviciene@lnkc.lt

 

EGLĖ LADIGIENĖ – viešųjų ryšių specialistė

Plėtoja ir įgyvendina LNKC viešųjų ryšių strategiją: planuoja, organizuoja, rengia ir vykdo informacijos perdavimą žiniasklaidai ir visuomenei, pristato LNKC veiklą įstaigos socialiniame tinkle, interneto svetainėje. Organizuoja LNKC atstovų dalyvavimą televizijos ir radijo informacinėse ir kultūrinėse laidose.              

Tel. (8 5) 261 2553
El. p. egle.ladigiene@lnkc.lt 


 

MARTYNA DOMARKAITĖ– projektų vadovė

Rengia ir koordinuoja šalies kultūros pristatymus tarptautiniuose renginiuose, projektus mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovų kvalifikacijos kėlimui, vykdo organizacinį darbą įgyvendinant svarbiausius LNKC renginius, bendradarbiauja su LNKC rėmėjais ir partneriais.

Tel. (8 5) 212 5561
El. p. martyna.domarkaite@lnkc.lt

 

JURGA GAILIŪTĖ – Pasaulio lietuvių bendruomenių kultūros specialistė

Bendradarbiauja su Pasaulio lietuvių bendruomene, dalyvauja organizuojant svarbiausius jos renginius Lietuvoje ir užsienyje. Palaiko informacinio konsultacinio pobūdžio ryšius su užsienio lietuvių bendruomenėmis, mėgėjų meno kolektyvų vadovais. Skatina naujų etninės kultūros ir mėgėjų meno kolektyvų kūrimąsi užsienio lietuvių bendruomenėse, organizuoja Lietuvos tradicinės kultūros pristatymus užsienio lietuvių bendruomenėse. Koordinuoja kultūros specialistų, vykstančių dirbti į užsienio lietuvių bendruomenes, organizacijas ir kultūros įstaigas, veiklą

Tel. (8 5) 261 2553
El. p. jurga.gailiute@lnkc.lt