LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Rugsėjo 20–22 d. kviečiame dalyvauti nuotoliniame Baltijos šalių forume „BALTICA-Web 2021“
2021-09-07

 

Rugsėjo 20–22 d. Lietuvos nacionalinis kultūros centras, bendradarbiaudamas su tarptautinio folkloro ‚Baltica‘ rengėjais Latvijoje ir Estijoje, pirmą kartą rengia nuotolinį forumą „Baltica-Web 2021“, skirtą Baltijos šalių tradicinės kultūros reiškiniams bei istoriniams kultūriniams ryšiams tarp šalių pristatyti bei aptarti. Pranešimus, paskaitas skaitys ir diskusijas ves žinomi Lietuvos, Latvijos ir Estijos folkloro, mitologijos, archeologijos, kalbų, tautodailės, gastronomijos tyrinėtojai, tradicinės kultūros veiklų organizatoriai.

Kviečiame dalyvauti folkloro ansamblių vadovus, etninės kultūros, nematerialaus paveldo specialistus, etnografus ir visus šioje srityje dirbančius tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas bei iki rugsėjo 16 d. užpildyti elektroninę registracijos formą adresu: https://bit.ly/2WYNRlX

Plačiau – festivalio „Baltica“ svetainėje /baltica2021/ 

Dėl kvalifikacijos pažymėjimų kreiptis į Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus tautodailės specialistę Astą Valiukevičienę tel. (8 5) 261 35 53, el. p. asta.valiukeviciene@lnkc.lt

Raštas ir programa

 

PROGRAMA 

11.30 Forumo atidarymas

Rugsėjo 20 d., pirmadienis 

Tema: Lietuvių, latvių, estų (baltų / finougrų) etnogenezė, raida: istoriniai, kultūriniai, kalbiniai ryšiai, tarpusavio įtakos 

12.00–12.45 Archeologinė / istorinė perspektyva

12.00 VYKINTAS VAITKEVIČIUS. Rytų Baltijos šalių piliakalniai: istorinis vaidmuo ir simbolinės reikšmės

12.30 ANTI LILLAK. Estų etnogenezė – žaidimas nenurodytam skaičiui žaidėjų

13.00–13.45 Kalbinė perspektyva

13.00 ALVYDAS BUTKUS. Lietuvių ir latvių kalbos: kilmė, panašumai ir skirtumai

13.30 KRISTIINA ROSS. Bendri estų ir latvių literatūrinių kalbų bruožai

14.00–14.45 Pasaulėžiūros, mitologijos bruožai

14.00 DAIVA VAITKEVIČIENĖ. Baltų pasaulis tarp žemės ir dangaus

14.30 MADIS ARUKASK. Etnogenezė ir archajiški tikėjimai

15.00–15.30 Pertrauka

15.30–16.15 Senųjų amatų dirbiniai, ornamentika, semantika, apeiginis vaidmuo

15.30 VYTAUTAS TUMĖNAS. Baltų apeiginiai liaudies meno dirbiniai, jų vaidmuo,

ornamentika ir simbolika

15.45 LINDA RUBENA. Saulės ženklo naudojimas latvių liaudies taikomojoje dailėje

16.00 INNA RAUD. Estų tautiniai kostiumai kaip paveldas ir jų simbolinė reikšmė rekreaci-jos kontekste

16.30–17.15 Senoji Baltijos šalių gastronomija ir jos apeiginis kontekstas

16.30 RIMVYDAS LAUŽIKAS. Baltiškas maistas šiuolaikinėje gastronomijos tradicijoje: Lietuva ir Latvija

17.00 INNA PÕLTSAM-JÜRJO. Viduramžių gastronomija – reprezentacija ir atmintis

18.00 Lietuvos, Latvijos ir Estijos folkloro koncertas

Dalyvauja: sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“ (Lietuva), folkloro ansambliai „Ratilio“ (Lietuva), „Viļōnīši“ (Latvija), „Leesikad“ (Estija)

Programas pristato Daiva Vyčinienė, Inga Stafecka

 

Rugsėjo 21 d., antradienis

Tema: Ankstyvosios dainuojamojo, choreografinio, instrumentinio folkloro formos ir jų

apeiginis kontekstas darbo, kalendoriniuose, šeimos papročiuose

10.00–12.45 Dainuojamoji tradicija

10.00 DAIVA VYČINIENĖ. Lietuvių dainuojamoji tradicija

11.00 ILZE CEPURNIECE. Latvijos dainuojamoji tradicija

12.00 JANIKA ORAS. Estijos dainuojamoji tradicija 

13.00–14.00 Pertrauka

14.00–14.45 Instrumentinė muzika

14.00 VALDIS MUKTUPAVELS. Baltijos šalių instrumentinė muzika

15.00–15.45 Choreografinis folkloras, sinkretinės formos

15.00 DALIA URBANAVIČIENĖ. Lietuvių choreografinio folkloro raida ir pagrindiniai bruožai

15.15 SANDIS ZUČIKS. Latvių choreografinis folkloras

15.30 SILLE KAPPER. Estų tradiciniai šokiai

16.00–17.00 Persirengėlių tradicijos kalendorinėse, šeimos, darbo apeigose

16.00 DALIA URBANAVIČIENĖ. Senųjų persirengėlių papročių įvairovė Lietuvoje

16.30 KRISTI PUMBO. Persirengėlių tradicijos – išnykusios ar tebegyvos?

18.00 Lietuvos, Latvijos ir Estijos vestuvių tradicijų vakaras

18.00 INGRID RÜÜTEL. Tradicinių Kihnu vestuvių gaivinimo patirtis

18.35 LORETA SUNGAILIENĖ. Tradicinių vestuvių paveldas Lietuvoje – kas gyva ir ak-tualu?

19.10 DACE MARTINOVA, LIDIJA JANSONE. Tradicinės suitų vestuvės

 

Rugsėjo 22 d., trečiadienis

Tema: Folkloro tradicijų išsaugojimo patirtys Baltijos šalyse

10.00–10.45 Festivalio „Baltica“ vaidmuo ir susijusios patirtys Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

10.00 VIDA ŠATKAUSKIENĖ. Festivalis „Baltica“ Lietuvos folkloro renginių kontekste

10.15 GITA LANCERE. Festivalio „Baltica“ vaidmuo Latvijoje – praeitis, dabartis, ateitis

10.30 KRISTIN KUUTMA. Festivalis „Baltica“ Estijoje

11.00–11.45 Folkloro perdavimo, mokymo ir mokymosi būdai, metodai

11.00 DALIA URBANAVIČIENĖ. Tradicinių šokių atgimimas: vakaronės, stovyklos,

klubai, akcijos

11.15 MĀRA MELLĒNA. Tradicijos šiandien: paveldėtos, atgaivintos, istoriškai pakeistos? Vietos tradicijų mokymosi, perdavimo ir populiarinimo patirtis vaikų ir jaunimo nefor-maliojo švietimo programoje „Pulkā eimu, pulkā teku“

11.30 KRISTA SILDOJA. Kaimo gyvenimas ir muzikinė tradicija Mooste vietovėje Pietryčių Estijoje

12.00–12.45 Tradicijų atkūrimo, gaivinimo ir plėtros renginiai, projektai, ilgalaikės programos ir jų poveikis

12.00 SIGNE PUCENA. Asociacijos „Serde“ patirtis nematerialaus kultūros paveldo srityje

12.15 EGLĖ VALENTĖ. Lygiadienių šventimo atkūrimas: ugnies skulptūros

12.30 HELLE-MARE KÕMMUS. Kaip pristatyti tai, ko niekada nematėte? 

13.00–14.00 Pertrauka

14.00–14.45 Sėkmingi komunikacijos, viešinimo, visuomenės įtraukties sprendimai

14.00 HELIN PIHLAP. Renginys internete – ne kliūtis, o galimybė

14.15 SANDIS ZUČIKS. www.dancukratuve.lv – folkloro interneto platformos sėkmės

istorija

14.30 DAIVA VYČINIENĖ. Sutartinių sklaidos patirtys

15.00–17.00 Diskusija: Archajiškų folkloro formų gyvavimas mūsų dienomis – teorinės ir

praktinės prielaidos, aktualumas, problemos, grėsmės

  

18.00 Akcija „Visa „Baltica“ šoka“ Bernardinų sode, Vilniuje, ir visoje Lietuvoje, Latvijoje,

Estijoje*

Dalyvauja folkloro ansambliai „Nalšia“, „Poringės“, Ratilio“, „Dolija“, „Reketukas“

20.00 Meninio projekto „Protėvių audos“ transliacija internetu ir ekrane Bernardinų sode,

Vilniuje*

 

Rugsėjo 20–21 d.

20.00–21.00 Meninė instaliacija „Šviesa protėviams“ Bernardinų sode, Vilniuje

 

Paskaitos ir renginiai transliuojami internetu LNKC „Youtube“ ir festivalio „Baltica“ „Facebook“ paskyrose, pažymėti * – vyks gyvai ir bus transliuojami internetu

 

Galimi programos pakeitimai