LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Skelbiamos 2022 m. kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių ataskaitų formos
2022-12-13

 

Kasmet Lietuvos nacionalinis kultūros centras renka kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių veiklos statistinius duomenis.
Šiais metais statistinių ataskaitų formos nebuvo keičiamos.
Prašome pateikti 2022 m. kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių veiklos duomenis – užpildyti atitinkamas statistines ataskaitų formas.

Kultūros centrai, turintys juridinio asmens teises, ir kitos įstaigos, atliekančios kultūrines funkcijas, statistines ataskaitas savo steigėjui teikia iki 2023 m. sausio 4 d.

Bendros 2022 m. visų rajono kultūros centrų veiklos ataskaitos, parengtos kultūros sritį kuruojančio savivaldybės administracijos padalinio vadovo ir suderintos su savivaldybės administracijos direktoriumi, Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui teikiamos iki 2023 m. sausio 9 d.

Užpildytas statistines ataskaitų formas prašome siųsti Excel dokumentu ir skenuotas Pdf formatu ar pasirašytas elektroniniu parašu, el. paštu: j.aleknaviciene@lnkc.lt

 

RAŠTAS

Kultūros centro ir jo padalinių metinės veiklos ataskaitos forma (Forma Nr. 1)
Kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių bendra metinės veiklos ataskaitos forma (Forma Nr.1A)
Įstaigos, atliekančios kultūrines funkcijas metinės veiklos ataskaitos forma (Forma Nr. 2)
Įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas bendra metinės veiklos ataskaitos forma (Forma Nr. 2A)

 

Daugiau informacijos teikia:
Jurgita Aleknavičienė 
Kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė
tel. (8-5) 262 6088, el. p.: j.aleknaviciene@lnkc.lt