LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Surengta etninės kultūros ekspedicija Šakių rajone
2022-07-07

 

Birželio 29 – liepos 1 d. Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC) Etninės kultūros skyriaus specialistai dalyvavo kompleksinėje ekspedicijoje Šakių rajone. Ekspedicija organizuota bendradarbiaujant su Šakių r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.

Ekspedicijos dalyviai aplankė 28 pateikėjus, gyvenančius Bliuviškiuose, Kiduliuose, Sudarge, Plokšiuose, Griškabūdyje, Lekėčiuose, Adomiškėse, Daukantiškėse, Veršių ir Pavirangių k., Šakių m., rinko įvairių etninės kultūros sričių medžiagą: dainuojamojo, pasakojamojo ir instrumentinio folkloro, kalendorinių, šeimos švenčių, gimtuvių, vaikų auginimo, krikštynų, ganymo papročių, informaciją apie kulinarinį paveldą, žoliavimą bei liaudies žiniją, ūkio darbus, medžio drožybą, kalvystę, margučių marginimą, audimą ir kt.

LNKC ir Šakių r. savivaldybės specialistai susipažino su „Zanavykų ragaučiumi“ – unikalia „Kuchmistrų“ (Zyplių dvaro virtuvė) organizuojama degustacija zanavykų kulinarinio paveldo keliais ir Šakočio kepimo bei žoliautojų tradicijomis, kurias puoselėja ir jaukiuose Kulinarinio paveldo namuose pristato Lekėčių bendruomenės moterų klubas. Privatų etnografijos muziejų Lekėčiuose ir savo surinktą ūkio padargų, įrankių ir kitokių eksponatų kolekciją pristatė senosios tradicinės stogdengystės puoselėtojas Gintas Čekauskas.

Ekspedicijos dalyviai lankėsi ir Zyplių dvare bei gausią zanavykų etnografinę ekspoziciją turinčiame Zanavykų muziejuje, pamatė spalvingą Vaiguvos lauko galeriją, įkurtą Plokščių "revoje" esančioje upėje-gatvėje.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro specialistai ir Šakių r. švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Eglė Plančiūnienė aptarė tolimesnį bendradarbiavimą ir numatė bendras įstaigų veiklas nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo bei sklaidos srityse.