LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Teatrai - Aukso paukštė 2021

 

Nominacija „Geriausias suaugusiųjų teatras ir vadovas“


LAUREATAS

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamasis teatras ir vadovai Martynas Januška, Airida Lementauskienė

 

Skrajojamasis teatras, oficialiai gyvavęs 1911–1914 m., Mažeikiuose atkurtas 2010 m. Šatrijos Raganos premijos laureato, mokytojo eksperto Martyno Januškos iniciatyva, palaikant Mažeikių kultūros centro direktorei Kristai Kinčienei. Pirmojo lietuviško vakaro Mažeikiuose, įvykusio 1905 m., prisiminimą atgaivino 2010 m. liepos 6 d. naujai suvaidintas Juozo Vaičkaus pastatytas spektaklis pagal Žemaitę ir Gabrielę Petkevičaitę-Bitę ,,Velnias spąstuose“ (rež. M. Januška). 2011 m. su spektakliu pagal Balio Sruogos komediją ,,Dobilėlis penkialapis“ debiutavo režisierė Airida Lementauskienė. Šiuo metu teatre vaidina 42 įvairių profesijų aktoriai, kurių amžius nuo 21 iki 82 metų.

2014 m. J. Vaičkaus Skrajojamasis teatras su spektakliu „Jau saulelė“ dalyvavo Lietuvos dainų šventės Teatro dienoje „Dyvų dyvai“. 2015 m. režisierė A. Lementauskienė pastatė sakralinį spektaklį ,,Jobas“ pagal Karolio Wojtylos dramą, kurį vaidino Mažeikių, Šiaulių, Klaipėdos, Tytuvėnų, Naujosios Akmenės, Kurtuvėnų, Juodkrantės ir Vilniaus bažnyčiose. Spektaklis rodytas Lenkijoje – Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo, Vidugirių kaimo bažnyčiose, Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilikoje. 2018 m. Lietuvos dainų šventei mažeikiškiai parengė kompoziciją ,,Amžinas ilgesys“ pagal Vydūno kūrybą. Tais pačiais metais M. Januška režisavo spektaklį „Rožės pražydėjimas tamsoj“ pagal Romualdą Granauską. Spektaklis apdovanotas Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ laureato diplomu ir statulėle. 2021 m. net du teatro spektakliai – „Sidabrinės rožių akys“ pagal Šatrijos Raganą (rež. A. Lementauskienė) ir „Medėja“ pagal Jeaną Anouilh ir Euripidą (rež. Martynas Januška) – tapo „Atspindžių“ diplomantais. 2021 m. A. Lementauskienė virtualioje erdvėje pristatė kompoziciją ,,Sėlinančios su vilkais“ pagal Dalios Morozovaitės poeziją ir Clarissos Pinkolos Estes knygą ,,Bėgančios su vilkais“, spektaklį „Karūna ir smėlis“, skirtą Barboros Radvilaitės 470-osioms mirties metinėms paminėti. M. Januška sukūrė spektaklius ,,Ir aš einu“, skirtą Vytauto Mačernio kūrybai, ,,Ivinskio obelys“, skirtą pirmojo lietuviško kalendoriaus autoriui Laurynui Ivinskiui, ,,Mūsų gerasis“ pagal Žemaitės kūrybą.

2012 m. Skrajojamasis teatras J. Vaičkui atminti ir jo teatro darbams įprasminti pradėjo organizuoti kasmečius mėgėjų teatrų ir poetų sambūrius, kurie tapo respublikinėmis ,,Teatro Skrajonėmis“. Šventė suburia bendraminčius – šalies mėgėjų teatro kolektyvus, tekstų, dainų, fotografijų autorius, tautodailininkus, kurie džiaugiasi galimybe pasidalyti savo kūryba, šiltu bendravimu ir bendradarbiavimu.

Kolektyvas domisi J. Vaičkaus gyvenimu ir kūryba, jo ryšiu su Mažeikiais, bendradarbiauja su Mažeikių muziejumi ir šalies teatrologais. Režisieriaus M. Januškos iniciatyva parengta prof. Aušros Martišiūtės-Linartienės studija ,,Juozas Vaičkus: lietuvių teatro ir kino spiritus movens“. Knyga įprasmins kraštietį J. Vaičkų kaip pirmojo lietuviško vakaro Mažeikiuose ir Kauno gubernijoje organizatorių, profesionalaus teatro pradininką ir bendrovės „Lietfilm“ įkūrėją.

Teatro režisieriai aktyviai bendradarbiauja su šalies švietimo ir kultūros įstaigomis, teatro
aktoriai Juozapas Kukštas, Paulius Mylė, Hrismantas Gonta, Ingrida Jestromskienė, Irena Pocienė, Vidmantas Erlickas ir kiti yra įvairių projektų ir švenčių dalyviai, pelnę įvertinimų ir nominacijų respublikiniuose renginiuose.

Režisierius M. Januška daug dėmesio skiria Mažeikių krašto kultūros veikėjams, rengia įvairias programas poetams Vytautui Mačerniui, Henrikui Nagiui, Antanui Vienažindžiui, Alfonsui Bukontui, rašytojai Šatrijos Raganai, daraktoriui Kazimierui Jagminui, Laurynui Ivinskiui, Gabrieliui ir Stanislovui Narutavičiams atminti. 2020 m. režisieriaus iniciatyva suburta Trečio amžiaus universiteto Mažeikiuose teatro trupė ,,Vaičkiukai“ ir pastatytas spektaklis ,,Namų areštas“ pagal Edmundą Untulį. Šio teatro aktoriai integruojami į Skrajojamąjį teatrą.

Režisierė A. Lementauskienė ieško naujų, interaktyvių teatro raiškos metodų ir jų

panaudojimo galimybių kūrybiniame procese su mėgėjų teatro aktoriais, asmeninio ir profesinio
tobulėjimo grupėmis. Veda edukacinius užsiėmimus „Žaidžiame teatrą“ švietimo ir socialinių
įstaigų darbuotojams, scenos kalbos užsiėmimus teatro pedagogams Mažeikių švietimo centre,
Kauno kunigų seminarijos klierikams. Dalyvauja labdaringuose renginiuose, savanoriauja Mažeikių globos namų vasaros stovykloje Šventojoje.

Nuo 2012 m. J. Vaičkaus Skrajojamasis teatras yra Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos narys.
Kolektyvo siekiamybė – dalyvauti 2022 m. tarptautinėje mėgėjų teatrų šventėje ,,Skrajonės“.

 

Martynas Januška (g. 1953 m. sausio 2 d. Skuodo r., Vizgaudžių k.) 1976 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos pedagogikos fakultetą ir įgijo Lietuvių kalbos ir literatūros (su papildoma pedagogikos ir režisūros specialybe) kvalifikaciją. Vadovas siekia išsaugoti mėgėjų teatro tradicijas, įvairiais būdais kelti atlikėjų kvalifikaciją, integruoti įvairias raiškos priemonės, ugdyti žiūrovą priimant profesionalųjį meną.
Kolektyvui vadovauja nuo 2010 m.

Vadovo kredo: Tęsti režisieriaus J. Vaičkaus teatrines tradicijas ir populiarinti nacionalinę dramaturgiją bei grožinę literatūrą.

 

Airida Lementauskienė (g. 1979 m. lapkričio 12 d. Mažeikiuose) 2002 m. baigė Klaipėdos universiteto Humanitarinio fakulteto pagrindines studijas pagal lietuvių filologijos ir režisūros studijų programą, įgijo filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo bei mokyklinio teatro režisieriaus profesinę kvalifikaciją. Nuo 2021 m. LMTA studijuoja teatro meno magistro studijas. Vadovė tiki, kad teatras – unikali galimybė pažinti save ir kitą, atskleisti įvairiaspalvę žmogaus prigimtį, taip ugdant empatiją, bendruomeniškumą ir kūrybiškumą. Kolektyvui vadovauja nuo 2011 m.

Vadovės kredo: „Gyvenimas – tai didžiulė scena, kurioje kiekvienas ką nors vaidina“ (W. Shakespeare‘as).


 

Nominacija „Geriausias vaikų, jaunimo (moksleivių) teatras ir vadovas“

LAUREATAS

Alytaus jaunimo centro dramos studija „Skrajokliai“ ir vadovai Ieva Ivanauskienė, Jonas Gaižauskas

 

Alytaus jaunimo centro dramos studija „Skrajokliai“, vadovaujama Ievos Ivanauskienės ir Jono Gaižausko, įkurta 2011 m. Studiją lanko 40 moksleivių nuo 12 iki 18 metų. Studijoje mokomasi ne tik vaidinti, bet ir dainuoti, šokti. Per 10 studijos gyvavimo metų sukurta 10 spektaklių, miuziklų. Ryškiausi: „Legenda apie Alytį“, „Eglė žalčių karalienė“, „Baltaragio malūnas“, „Mama Mia“. „Kolumbo gimtadienis“.

„Skrajokliai“ – nuolatiniai tarptautinio vaikų ir jaunimo teatrų festivalio „Wigrascek“ Suvalkuose, Lenkijoje, dalyviai – 2019 m. už spektaklį „Kolumbo gimtadienis“ laimėjo I vietą. 2018 m. atstovavo Lietuvai tarptautiniuose jaunimo teatrų festivaliuose „Moj teatr – moj kapriz“ (pelnė Didįjį prizą už miuziklą „Eglė žalčių karalienė“) ir „Babje leto“ (nominuoti „Už vokalines galimybes“, „Už režisūrą“, „Už meninę pilnatvę“) Estijoje. 2019 m., minint lietuvybės puoselėjimo metus, pakviesti į Čikagą, JAV, – Amerikos lietuvių bendruomenėms rodė miuziklą „Baltaragio malūnas“. Nuo 2014 m. Alytuje studija organizuoja tarptautinį vaikų ir jaunimo teatrų festivalį „Akimirkos“.

2019 m. ir 2021 m. Alytaus jaunimo centro dramos studijos „Skrajokliai“ spektakliai „Baltaragio malūnas“ ir „Mama mia“ tapo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis“ laureatais. 2020 m. Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ kolektyvas pelnė diplomus už spektaklio „Baltaragio malūnas“ muzikinį, garsinį sprendimą, scenografiją, ryškiausią nacionalinės dramaturgijos interpretaciją. 2021 m. filmavosi vaidybiniame filme „Mažas didelis stebuklas“.

 

Ieva Ivanauskienė (g. 1973 m. lapkričio 5 d. Alytuje) 1992 m. Marijampolės aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę, 1997 m. Šiaulių pedagoginiame institute – bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2006 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo Teatro edukologijos magistro laipsnį.

Pomėgiai: šokti lotynų muzikos ritmu, keliauti ir skaityti.

 

Jonas Gaižauskas (g. 1957 m. liepos 19 d. Druskininkuose) 1982 m. baigė Vilniaus inžinierinį statybos institutą, studijavo autotransporto ekonomiką. 2006 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo mokytojo kvalifikaciją ir Teatro edukologijos magistro laipsnį.

Pomėgiai: sodininkauti, plaukti baidarėmis, skaityti.

 

Studijos vadovai tiki, kad pažinti teatro paslaptis gali kiekvienas. Jie stengiasi kuo daugiau vaikų įtraukti į teatrinį ugdymą bei padėti jiems pamėgti teatrą, tapti jo dalimi.

Vadovų kredo: žaisk, pažink save ir teatrą.