LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Aukso paukštė 2015 - Teatrai

Nominacija
 
 GERIAUSIAS MOKSLEIVIŲ (JAUNIMO) TEATRAS IR VADOVAS
 

Laureatas
 
Raseinių meno mokyklos mokomasis teatras „Svajoklis“
(vadovės Albina Damašauskienė ir Akvilė Damašauskaitė)

 

Raseinių meno mokyklos mokomąjį teatrą „Svajoklis“ 1995 m. įkūrė ir jam vadovauja režisierė Albina Damašauskienė, teatrine veikla su vaikais ir jaunimu mieste užsiimanti nuo 1983 m. „Svajoklį“ kasmet lanko 30–35 moksleiviai: 7–13 metų vaikų grupė ir 14–19 metų jaunimo grupė. Per 20 veiklos metų sukurti jau 25 spektakliai, ryškiausi yra „Sužadėtuvės“ pagal Moriso Meterlinko kūrinius, „Pranešimas apie kelią“ pagal Džeką Keruaką ir U. Plancendrofą, „Auksinė žuvelė“ rusų pasakos motyvais, „Kolosališka apgaulė“ pagal Sinzianos Pop romaną „Serenada trimitui“, „Jūratė ir Kastytis“ pagal Maironio poemą, „Kur tu, Kukuti?“ pagal Marcelijaus Martinaičio kūrybą, „Kova“ pagal Ričardo Bacho alegorinę apysaką „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.

Kolektyvas turi partnerių Lenkijoje, Italijoje, Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje, Turkijoje, Slovėnijoje, Austrijoje, dalyvavo teatro laboratorijose Švedijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Airijoje, bendradarbiauja su Kozencos miesto (Italija) „Teatro dell Aquario“, Lenkijos Liubartuvo miesto jaunimo klubo MDK teatru. „Svajoklis“ nuo2005 m. kasmet dalyvaudavo Europos Sąjungos programose „Veiklus jaunimas“, nuo2014 m. – programoje „Erasmus+“.

Tradicinį respublikinį vaikų ir jaunimo teatrų festivalį „Svajoklio dienos“ teatras rengė nuo 1995 iki2010 m., vėliau savo veiklą nukreipė į teatrą kaip socialinį reiškinį, „gebėjimų ugdymo ir kompetencijų kalvę“, stiprindamas teatro edukacinį poveikį vaikams ir jaunimui.

Kasmet teatras organizuoja vietiniam jaunimui savaitines teatro laboratorijas, kur per teatro metodus jauni žmonės įgyja bendrųjų kompetencijų ir žinių apie teatro meną, mokosi tarpkultūrinio pažinimo, išbando savo jėgas vaidyboje. Kai kurie jaunuoliai vėliau sėkmingai įsitraukia į „Svajoklio“ veiklą. Nemažai ugdytinių pasirenka teatrinio meno studijas kolegijose, universitetuose, vaidina mėgėjų teatruose.

Teatras kasmet Raseiniuose organizuoja teatro šventę „Artistų klubas“, kalėdinius renginius, atviras teatro pamokas. 2011 m. „Svajokliui“ suteikta I kategorija pagal meninį lygį, veiklą ir rezultatus, 2013 m. teatras pelnė Raseinių savivaldybės „Auksinio lūšiuko“ apdovanojimą „Už Raseinių krašto garsinimą meno srityje“, 2011, 2013 ir2015 m. pelnyti Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis“ diplomai ir laureatų statulėlės.2014 m. kolektyvas dalyvavo Dainų šventės „Čia mano namai“ Teatro dienoje „Dyvų dyvai“, respublikinėje šventėje „Tegyvuoja teatras“ buvo nominuotas kaip „Ryškiausias jaunimo teatrinės kultūros skleidėjas“.

Teatras yra Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos narys.

Albina Damašauskienė (g. 1960-03-28 Raseinių r., Rainiškių km.) 1982 m. baigė Valstybinės Konservatorijos Klaipėdos fakultetus ir įgijo režisierės specialybę. 2008 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, gavo edukologijos magistro laipsnį.1997 m. jai suteikta teatrinio meno mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija. Ji yra ir konsultantė neformaliojo vaikų švietimo klausimais, sukūrė formalųjį švietimą papildančias teatrinio meno programas meno ir muzikos mokykloms. Ji siekia jauniems žmonėms suteikti teatrinio meno kompetencijų, ugdyti bendražmogiškas vertybes, skatinti kūrybiškumą, pilietiškumą, savarankiškumą, bendravimo gebėjimus, pasitikėjimą savimi, drąsą, toleranciją. Jos hobiai – teatras, buvimas gamtoje, buvimas su gyvūnais, literatūra, muzika, kelionės. Vadovės credo: „Auk ir augink!“

 

Akvilė Damašauskaitė (g. 1991-11-20 Raseiniuose) Raseinių meno mokykloje baigė fortepijono ir teatrinio meno specialybes. 2014 m. ji baigė Lietuvos edukologijos universitetą ir įgijo teatro ir kino pedagogikos bakalauro laipsnį, mokytojos kvalifikaciją. Teatre „Svajoklis“ dirba nuo 2013 m. Jos savarankiškas, debiutinis ir labai sėkmingas jaunimo spektaklis – 2015 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis“ laureatas „Kova“ pagal Ričardo Bacho alegorinę apysaką „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“. Akvilė padėjo Raseiniuose įgyvendinti daugelį „Svajoklio“ jaunimo mainų nacionalinių ir tarptautinių projektų, dalyvavo projektuose Švedijoje, Airijoje, Lenkijoje, Italijoje, mokėsi aktorinio meistriškumo Stambulo Aydin universitete. Akvilės hobiai yra teatras, vitražų piešimas, gamta, stalo žaidimai, filmai ir knygos. Vadovės credo: „Užsivėrus durims, atsiveria langas!“ 

Nominacija
 
 GERIAUSIAS VAIKŲ TEATRAS IR VADOVAS

Laureatas
 
Anykščių kultūros centro
 Troškūnų vaikų ir jaunimo teatro studija MES
(vadovė Jolanta Pupkienė)


Studija „Mes“ įkurta 1991 m., kai Troškūnų kultūros namuose pradėjo dirbti dar Klaipėdos fakultetuose besimokiusi būsima režisierė Jolanta Pupkienė. 20 aktyvių, labai vaidinti norėjusių vaikų kartu su vadove kūrė savas tradicijas, rengė pažintinius teatro vakarus, kartu šventė gimtadienius, organizavo įvairias teatro popietes. Nuo1994 m. studiją sudaro jau dvi grupės: vaikų nuo 8 iki 14 metų ir jaunimo grupė nuo 15 iki 19 metų amžiaus; narių skaičius mažai kinta – kasmet vaikų grupėje – 25–30, jaunimo – 10–18 narių.

2005 m. studija pradėjo aktyvią teatrinę veiklą. Kasmet kiekviena grupė pastatydavo po vieną ar du spektaklius, su jais dalyvaudavo šalies teatro festivaliuose, apžiūrose, edukacinėse programose, teatrinėse stovyklose.

Kolektyvas sukūrė 34 spektaklius, ryškiausi yra „Pepė Ilgakojinė“ pagal to paties pavadinimo Astridos Lindgren knygą, „Aš vejuosi vasarą“ pagal Violetos Palčinskaitės pjesę, „Obuolių pasakos“ ir „Angelų pasakos“ pagal Vytauto V. Landsbergio istorijas, „Eglė, žalčių karalienė“ pagal Salomėjos Nėries poemą, „Kvailių kaimas“ pagal Ero Salolo istorijas, „Seku, seku pasaku...“ pagal Jono Basanavičiaus pasakas ir „Vėjo botagas“ pagal Galinos Germanavičienės pjesę.

Su spektakliais studija lankėsi Ignalinoje, Ukmergėje, Plungėje, Šiauliuose, Palangoje, Kupiškyje, Joniškyje, Klaipėdoje, Jonavoje, Jurbarke, Kaune, Vilniuje, ne kartą dalyvavo festivaliuose ir edukaciniuose projektuose Lenkijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje. Studija ne kartą laimėjo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventės „Šimtakojis“ diplomus ir laureatų statulėles (2013, 2015), du kartus tapo pretendentais „Aukso paukštės“ apdovanojimui gauti.

Studija „Mes“ ir režisierė Jolanta Pupkienė Troškūnuose organizuoja tarptautinį teatro festivalį „Troškimai“, kasmet vykdo teatrinių improvizacijų projektą „Pasaulis pagal mus“ ir teatro terapijos stovyklą „Šviesos ratu“. Studijos visada prisideda prie Anykščių miesto šventės renginių, šalies šventės „Bėk, bėk, žirgeli“, rajono eglės įžiebimo, kalėdinių projektų.2015 m. studija apdovanota Anykščių rajono savivaldybės mero padėka „Už Anykščių krašto garsinimą bei vaikų ir jaunimo teatrinės kultūros sklaidą Lietuvoje ir užsienio šalyse“.

Jolanta Pupkienė (g. 1969-06-21 Jakšiškių km., Anykščių r.) 1994 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus ir įgijo teatro režisierės specialybę. Pagrindiniai jos kūrybos tikslai – „išugdyti visavertę asmenybę, gebančią fantazuoti, reikšti savo mintis, bendrauti“. Pasak jos, „kiekvienas vaikas yra mažas pasaulis, kurį būtina suprasti ir vadovai privalo sugebėti padėti susivokti tame pasaulyje ir išmokyti gebėjimus pritaikyti praktikoje. Teatras gali būti vaiko asmenybės formavimo, saviraiškos bei savišvietos, savirealizacijos galimybė“.

Vadovės credo: „Reikia eiti ten, kur sunku, nes kur lengva gali nueiti kiekvienas.“