LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Tramtatulis 2021

Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas TRAMTATULIS 2019

Laureatų įrašai


Lietuvių liaudies dainos, pasakojimai, instrumentinė muzika

Lithuanian Children and Youth Folklore Contest TRAMTATULIS 2021
Lithuanian traditional folk songs, stories, fairy tales, instrumental music

 Kompaktinėje plokštelėje išgirsite IX Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ laureatų koncerto, vykusio Bernardinų sode, Vilniuje, įrašus. Šį kartą tai buvo vienintelis, visų išsiilgtas gyvas renginys.
Devintasis konkursas skirtas vienos žymiausių pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojos, archeomitologės M. Gimbutienės 100-mečiui paminėti, todėl kai kurie pasakotojai pasirinko mitologines sakmes apie dievybes, mitines būtybes, gamtos galias, vietovardžius, o muzikantai ir dainininkai senąjį folklorą – piemenų, darbo, kalendorinių, šeimos švenčių, vaikų dainas, sutartines ir pan.
2021 m. konkursas buvo neįprastas, nes dėl šalyje paskelbto karantino, kaip ir daugelis renginių, persikėlė į virtualią erdvę.
Tai buvo nauja patirtis ir didelis iššūkis rengėjams, dalyviams, tėveliams ir mokytojams. Konkursui vaikus ruošti ir nuotoliniu būdu mokyti ryžosi ne kiekvienas mokytojas. Atlikėjai filmuotą medžiagą turėjo pateikti organizatoriams, o šie paskelbė savo įstaigų „Youtube“ ar „Facebook“ paskyrose. Dalyvių pasirodymus peržiūrėjo vertinimo komisijos ir išrinko vietinių, regioninių ir nacionalinio rato laureatus.
Šiemet vietiniuose konkurso ratuose dalyvavo 612, į regioninius atrinkti 324, į nacionalinį ratą pateko 150 atlikėjų.
Jaunuosius folkloro atlikėjus ugdantį konkursą organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su miestų, rajonų savivaldybių kultūros ir švietimo skyriais bei kultūros centrais, talkina Kauno miesto etninės kultūros mokytojų būrelis.
Nepaisant karantino apribojimų ir to, kad mokytojai vaikus ruošė nuotoliniu būdu, konkursas subūrė daug puikių dainininkų, muzikantų, pasakotojų. Nacionalinio rato vertinimo komisijai peržiūrėjus vaizdo medžiagą ir ją aptarus nuotoliniu būdu, išrinkti 36 konkurso laureatai, 38 diplomantai, drąsias jauniausias atlikėjas nuspręsta apdovanoti specialiomis dovanėlėmis.
Konkurso simboliai (skulptoriaus Tautvilo Povilionio darbai) už „Tramtatulio“ sklaidą Aukštaitijos ir Žemaitijos regionuose įteikti Šiaurės ir Vidurio Aukštaitijos regioninio rato koordinatorei, LNKC konsultantei, laureatės ir diplomantės mokytojai Linai Vilienei ir Žemaitijos regioninio rato koordinatorei, LNKC konsultantei, laureatų ir diplomantų mokytojai Ritai Macijauskienei.
Kompaktinėje plokštelėje išgirsite 33 dainuojančius, grojančius (pavieniui ir grupėmis) bei pasakojančius laureatus: 4 A amžiaus grupės (3–7 m.): 2 dainininkes, 1 pasakotoją, 1 kanklininkę; 5 B amžiaus grupės (7–10 m.): 2 dainininkes – 1 solistę ir 1 duetą, 2 pasakotojus, 1 lamzdelininkę; 6 C amžiaus grupės (11–14 m.): 3 dainininkes, 3 muzikantus (1 lamzdelininkų duetą, 1 muzikantą, grojantį Peterburgo armonika, 1 smuikininkę); 14 D amžiaus grupės (15–19 m.): 4 dainininkus (3 solistus, 1 sutartinių giedotojų grupę), 6 muzikantus (1 skudutininkių grupę, 2 kanklininkus (1 skambino suvalkietiškomis kanklėmis, 1 penkiastygėmis – sutartinę), 1 smuikininkę, 1 bandonininką, 1 muzikantą, grojusį dviem instrumentais: rusiška ir Peterburgo armonika) ir 3 pasakotojus; 3 mišraus amžiaus grupės: 2 dainininkų grupes (2 tercetus), 1 muzikantų grupę (3 smuikai, basedlė ir bandonija).
Dėl susiklosčiusių aplinkybių šiemet dauguma atlikėjų dainavo ir grojo pavieniui. Iš 13 laureatų koncerte pasirodžiusių dainininkų tik 4 grupės: 1 antifoninių dainų atlikėjų grupė Gustė Balniūtė ir Meda Šriupšaitė (mokytoja Giedrė Ramunė Pečiulienė) iš Kauno, 1 sutartinių grupė Emilija Venediktovaitė ir Gilmė Dainytė iš Zarasų (mokytoja Diana Skvarčinskaitė), 2 tercetai Augustė Vaiva Klingerytė, Aušrinė Beržytė, Jokūbas Beržinis iš Telšių (mokytoja Rita Macijauskienė), Adrijus Alminas, Viktorija Ramonaitė, Paulina Šatkauskaitė iš Platelių (mokytojai Aliona Alminienė, Aivaras Alminas). Pirmą kartą konkurse skambėjo antifoninės dainos, itin gražiai sutartines giedojo zarasiškės, o žemaičiai pasirinko išties sudėtingas tribalses dainas Mažosios dainininkės Vyduna Vysniauskas iš Klaipėdos (mokytoja Gabija Kochanskaitė) ir Smiltė Kovalenkaitė iš Vilniaus (mokytojai Paulius Kovalenko, Goda Kovalenkienė) išsiskyrė balsų skambumu, vyresnės dainininkės Barbora Gurevičiūtė iš Šakių (mokytoja Raimonda Černevičiūtė), Adelė Vozgirdaitė iš Klaipėdos (mokytoja Gabija Kichanskaitė), Evita Morkūnaitė iš Kaišiadorių r. (mokytoja Laima Morkūnienė) pasižymėjo subtiliu dainavimu, itin stilingai ir skirtingais savitais melodiniais variantais išgražindama žemaitišką vienbalsę dainą dainavo Rusnė Zakaitė iš Telšių (mokytoja Rita Macijauskienė), vyriausieji, paskutinį kartą konkurse dalyvavę dainininkai Saulė Miškinytė iš Varėnos (mokytoja Vaida Naruševičiūtė) ir Laurynas Bauža iš Palangos (mokytoja Diana Šeduikienė) – daugkartiniai laureatai ir diplomantai, užaugę su „Tramtatuliu“ – pasižymėjo ypač brandžiu ir stilingu liaudies dainų atlikimu.
Iš 15 laureatais tapusių instrumentinės muzikos atlikėjų laureatų koncerte dalyvavo 14, iš jų 3 skirtingos sudėties instrumentinės grupės: 1 lamzdelininkų duetas Linas Pilys, Haris Luzanovas iš Pasvalio (mokytoja Asta Grigaliūnienė), skudutininkių grupė Rugilė Aniūnaitė, Auksė Bajoriūnaitė, Monika Trinskytė (mokytoja Asta Grigaliūnienė) ir instrumentinė grupė (3 smuikai, bandonija ir basedlė) Adelė Vozgirdaitė, Simonas Skliarovas, Leonardas Vaišys, Vilius Vozgirdas, Domas Černauskas iš Klaipėdos (mokytojas Alvydas Vozgirdas). Pavieniai muzikantai grojo kanklėmis: suvalkietiškomis skambino Tolmintas Matonis iš Kazlų Rūdos (mokytoja Irena Dulinskaitė), devinstygėmis – mažoji Urtė Surplytė iš Vėžaičių (mokytoja Ramunė Pozingienė), penkiastygėmis – Gabrielė Griciūnaitė iš Biržų (mokytoja Nijolė Kaulinienė); smuiku meistriškai griežė Teklė Vilytė iš Panevėžio (mokytoja Lina Vilienė), lamzdeliu gražiai grojo Ieva Charžauskaitė iš Marijampolės (mokytoja Dalia Venckienė), cimbolais skambino daugkartinė laureatė ir diplomantė Dainė Stanislava Rumbutytė iš Švenčionių r. (mokytojas Stanislovas Rumbutis), rusiška armonika itin muzikaliai griežė taip pat daugkartinis konkurso diplomantas ir laureatas Vidmantas Paleckis iš Kauno (mokytojas Algirdas Kasperavičius), dar vienas daugkartinis „Tramtatulio“ laureatas ir diplomantas Vitas Ilekis iš Kauno (mokytoja Aušra Paliukaitienė), grojantis įvairiais instrumentais, šį kartą griežė bandonija, dviem instrumentais rusiška ir Peterburgo armonikomis puikiai grojo Deividas Pernavas iš Utenos (mokytoja Rima Garsonienė).
Šiemet konkurso laureatais buvo išrinkti 7 skirtingomis tarmėmis ir patarmėmis įvairaus pobūdžio sakmes, pasakas ir pasakojimus porinę atlikėjai. Laureatų koncerte dalyvavo 6 pasakotojai. Kaip visuomet mažieji džiugino nuoširdumu, o vyresnieji įdomiais, įtaigiais pasakojimais.
Įdomu, kad šiemet sulaukėme naujos konkurso kartos. Buvęs „Tramtatulio“  laureatas,  Geriausias  iš  geriausių  liaudies  kūrybos  atlikėjų Paulius Kovalenko drauge su žmona Goda Kovalenkiene paruošė ketverių metų dukrelę dainininkę Smiltę Kovalenkaitę ir ji tapo laureate.
Dėkojame visiems konkurso dalyviams, mokytojams, tėveliams, seneliams, visų konkurso ratų rengėjams bei rėmėjams.
Verta  tikėti  liaudies  kūrybos  galia,  o  ją  vaikams  atrasti  gali  padėti puikūs  mokytojai,  tėveliai,  seneliai.  Pasak  profesorės  Marijos  Gimbutienės, studijuokime ir perimkime iš praeities visa, kas geriausia, nes mums reikia ryšio su žeme, augalais, gyvūnais, o tai yra Senosios Europos kultūra ir visa tai slypi liaudies kūryboje.


Turinys

Garso įrašai LNKC Mediatekoje

a plokštelė


D grupė (15–19 m.)
1. Sutartinė „Šešiose“, Biržų r.          1:07
Muzikantės (skudučiai)  Rugilė Aniūnaitė, Auksė Bajoriūnaitė, Monika Trinskytė
Pasvalio r. Vaškų gimnazija
Mokytoja Asta Grigaliūnienė
A grupė (3–6 m.)
2. Daina „Kai aš jaunas buvau“, Rokiškio r.        0:29
Dainininkė  Smiltė Kovalenkaitė
Vilnius
Mokytojai Paulius Kovalenko, Goda Kovalenkienė
3. Daina „Atlek varna“, Stalupėnai          1:08
Dainininkė  Vyduna Vysniauskas
Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Kuršiukai“
Mokytoja Gabija Kochanskaitė
4. Šokis „Lemtetiūdis“, Palanga          0:55
Muzikantė (kanklės)  Urtė Surplytė
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Mokytoja Ramutė Pozingienė
5. Pasaka ,,Muštas nemuštų neša“, Ignalinos r.       3:40
Pasakotoja  Emilija Jackevičiūtė
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla
Mokytoja Janė Čiplienė
B grupė (7–10 m.)
6. Šokis „Šeštinis“, Prienų r.          0:43
Muzikantė (lamzdelis)  Ieva Charžauskaitė
Marijampolės kultūros centras
Mokytoja Dalia Venckienė
7. Sakmė „Dėl ka starkui juods lapinys an nugaros“, Rokiškio r.     2:39
Pasakotojas  Simonas Kavaliauskas
Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“
Mokytoja Virginija Kavaliauskienė
8. Daina „Dar aušrelei neaušus“, Kalvarijos sav.      1:46
Dainininkė  Barbora Gurevičiūtė
Šakių r. Griškabūdžio kultūros centras
Mokytoja Raimonda Černevičiūtė
9. Legenda apie Kupiškio piliakalnį, Kupiškio r.       3:14
Pasakotoja  Unė Banionytė
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
Mokytoja Dalia Kaktienė
10. Daina „Oi tu, mano eglute“, Širvintų r.        2:25
Dainininkės  Gustė Balniūtė, Meda Šriupšaitė
Kauno Palemono gimnazijos folkloro ansamblis „Bitula“ ir Kauno 1-oji muzikos mokykla
Mokytoja Giedrė Ramunė Pečiulienė
C grupė (11–14 m.)
11. Šokis „Čigonėlis“, Kupiškio r.          1:43
Muzikantai (lamzdeliai)  Linas Pilys, Haris Luzanovas
Pasvalio Svalios progimnazija
Mokytoja Asta Grigaliūnienė
12. Daina „Lėki varnėli“, Šilutės r.         2:25
Dainininkė  Adelė Vozgirdaitė
Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Kuršiukai“
Mokytoja Gabija Kochanskaitė
13. Daina ,,Oi, strazdeli, strazdeli“, Palanga        1:46
Dainininkė  Rusnė Zakaitė
Telšių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Čiučiuruks“
Mokytoja Rita Macijauskienė
14. Polka ,,Prie berželio“, Utenos r.        1:38
Muzikantas (Peterburgo armonika)  Lukas Gaižutis
Utenos meno mokykla
Mokytoja Rima Garsonienė
15. Daina „Vai, toli toli“, Kaišiadorių r.        1:47
Dainininkė  Evita Morkūnaitė
Kaišiadorių r. Žiežmarių kultūros centras
Mokytoja Laima Morkūnienė
16. Polka, Marijampolės sav.          1:11
Muzikantė (smuikas)  Ema Stravinskaitė
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla
Mokytoja Virginija Kanevičienė

b plokštelė


D grupė (15–19 m.)
1. Padavimas „Kaip atsirado Dusios ažaras“, Lazdijų r.      1:58
Pasakotojas  Martynas Čepulis
Lazdijų kultūros centro folkloro ansamblis „Bitelė“
Mokytoja Neringa Rasiulienė
2. Daina „Už jūrių marių“, Palanga         2:28
Dainininkė  Dorotėja Bernotė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus
Mokytoja Goda Kovalenkienė
3. Šokis „Šocas“, Marijampolės sav.        0:58
Muzikantas (kanklės)  Tolmintas Matonis
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla
Mokytoja Irena Dulinskaitė
4. Pasakojimas „A kur saulałė miegoc aina?“, Švenčionių r.    2:48
Pasakotoja  Renata Sliesoraitytė
Švenčionių kultūros centras
Mokytojas Rimantas Ankėnas
5. Sutartinė „Du žaliu berželiu“, Biržų r.        1:39
Muzikantė (kanklės)  Gabrielė Griciūnaitė
Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“
Mokytoja Nijolė Kaulinienė
6. Sutartinė „Anos šalies svočia“, Rokiškio r.        0:45
Dainininkės  Emilija Venediktovaitė, Gilmė Dainytė
Zarasų r. savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Čiūta“
Mokytoja Diana Skvarčinskaitė
7. Pasakojimas „Nekask kitam duobės, bo pats įgriūsi“, Šiaurės Lietuva  4:41
Pasakotojas  Rokas Kaziliūnas
Pasvalio kultūros centro Vaškų skyrius
Mokytoja Renata Kaziliūnienė
8. Daina ,,Ko gi ūža ciej sodeliai“, Varėnos r.        3:36
Dainininkė  Saulė Miškinytė
Varėnos kultūros centras
Mokytoja Vaida Naruševičiūtė
9. Polka „Skambutis“, Lazdijų r.          1:25
Muzikantė (smuikas)  Teklė Vilytė
Panevėžio vaikų folkloro ansamblis „Sierčikai“
Mokytoja Lina Vilienė
10. Daina ,,Valiuoj mana dalgelis“, Raseinių r.        2:23
Dainininkas  Laurynas Bauža
Palangos moksleivių klubo vaikų folkloro ansamblis „Kikilis“
Mokytoja Diana Šeduikienė
11. Fokstrotas „Į Palangą“, Tauragės r.        1:49
Muzikantas (bandonija)  Vitas Ilekis
Kauno Maironio universitetinė gimnazija
Mokytoja Aušra Paliukaitienė
12. „Maistriuko polka“, Švenčionių r.        1:23
Muzikantė (cimbolai)  Dainė Stanislava Rumbutytė
Švenčionių kultūros centro Adutiškio skyrius
Mokytojas Stanislovas Rumbutis
13. Polka, Utenos r.            1:36
14. Valsas, Molėtų r.            1:58
Muzikantas (rusiška armonika, Peterburgo armonika)  Deividas Pernavas
Utenos meno mokykla
Mokytoja Rima Garsonienė
15. „Senelio valsas“, Druskininkai          2:27
Muzikantas (armonika)  Vidmantas Paleckis
Kauno „Vyturio“ gimnazija
Mokytojas Algirdas Kasperavičius
M grupė (mišraus amžiaus)
16. Daina ,,Ein dukrelė“, Plungės r.         1:50
Dainininkai  Augustė Vaiva Klingerytė, Aušrinė Beržytė,
Jokūbas Beržinis
Telšių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Čiučiuruks“
Mokytoja Rita Macijauskienė
17. Daina „O jo jo joj strazdas dejava“, Akmenės r.      1:07
Dainininkai  Adrijus Alminas, Viktorija Ramonaitė,
Paulina Šatkauskaitė
Plungės r. Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Platelių filialas
Mokytojai Aliona Alminienė, Aivaras Alminas
18. „Motužės polkutė“, Kretingos r.         1:57
Instrumentinė grupė:  Adelė Vozgirdaitė, Simonas Skliarovas,
Leonardas Vaišys, Vilius Vozgirdas, Domas Černauskas
Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Kuršiukai“
Mokytojas Alvydas Vozgirdas


 2021 m. konkursas skirtas archeomitologės Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti

Marija Alseikaitė-Gimbutienė (1921–1994) – viena žymiausių lietuvių kilmės pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtoja, archeomitologė.
Gimė 1921 m. sausio 23 d. Vilniuje, lietuvių inteligentų šeimoje. Tėvai aktyviai domėjosi lietuvių tautosaka ir menais – tai paliko ryškų pėdsaką jos atmintyje.
M. Gimbutienės darbai žinomi ir vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tai išskirtinė  asmenybė  ir  plataus  akiračio  archeologijos,  religijotyros,  etnologijos, kalbotyros bei menotyros tyrėja. Jos vardas ir idėjos nepraranda aktualumo įvairių sričių mokslo darbuose, visuomenės diskusijose. M. Gimbutienės indėlis į archeologijos, kalbotyros ir kultūros tyrimus solidus – mokslininkė parašė 23 monografijas, savo mokslinius atradimus publikavo 300 mokslo straipsnių. Lietuvių kalba išleistos jos knygos: „Senoji Europa“, „Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene“, „Baltų mitologija. Senovės lietuvių deivės ir dievai“, „Baltai priešistoriniais laikais: etnogenezė, materialinė kultūra ir mitologija“, „Laimos palytėta“.
M. Gimbutienė padėjo pagrindus naujajai Senosios Europos istorijos sampratai. Ji ne tik aprašo praeities radinius, kaip yra pratę daryti archeologai, bet ir, pasitelkusi tautosakos, mitologijos duomenis, mėgina perskaityti jų simbolines reikšmes, atskleisti pasaulėžiūrinį, religinį turinį. Taip M. Gimbutienė pradeda naują mokslo sritį, kurią pavadina archeomitologija, ir atveria savitą civilizaciją, gyvavusią Europoje 7000–3500 m. prieš mūsų erą. Profesorė atrastą civilizaciją pavadina Senąja Europa, arba Deivės civilizacija. Pasak jos, Deivė ir yra motina Gamta, Žemė: ji teikia gyvybę, ją palaiko ir galiausiai susigrąžina į save. Ši civilizacija esą buvusi taikos ir žmonių Aukso amžius.
Savąjį sudėtingą mokslininkės kelią M. Gimbutienė pradėjo keliaudama per Lietuvos kaimus, rinkdama tautosaką (užrašė apie 5 tūkst. dainų) ir ją pažindama. Profesorė nesiūlė atgaivinti senų laikų, bet patarė juos studijuoti ir visa, kas geriausia, perimti: „Mums reikia ryšio su žeme, augalais ir gyvūnais, o tai ir yra Senosios Europos kultūra“.
M. Gimbutienė Vilnių vadino svarbiausiu savo gyvenimo miestu. Pasak jos, patys brangiausi metai prabėgo tarp barokinių Vilniaus bažnyčių, Vilniaus priemiesčių gamtos apsuptyje, namuose Vilniuje, kur nuolat dainuotos lietuviškos dainos. Todėl ir laureatų koncertas vyko šiame mieste.Kompaktinėje plokštelėje išgirsite 2021 m. konkurso „Tramtatulis“ laureatų koncerto, vykusio Bernardinų sode, Vilniuje, įrašus. Skirtingų Lietuvos regionų įvairių žanrų lietuvių liaudies dainas, pasakas, sakmes, pasakojimus, tradicinės instrumentinės muzikos kūrinius atlieka vaikai ir jaunuoliai nuo 4 iki 19 metų.

Lithuanian Children and Youth Folklore Contest

This CD consists of the recordings from the concert of the winners of the Lithuanian children and youth contest TRAMTATULIS 2021 for performing folklore, which took place in the Bernardine Garden, Vilnius. Lithuanian folk songs of various genres, fairy tales, legends, stories and traditional instrumental music pieces from different regions of Lithuania and are performed by children and youth from 4 to 19 years of age.


Sudarytoja Jūratė Šemetaitė
Fotografas Andrius Morkūnas
Garso režisierius Justinas Ladyga
Redaktorė Renata Radavičiūtė
Parengta 2021 m. Lietuvos nacionalinio kultūros centro garso įrašų studijoje


 © Jūratė Šemetaitė, 2021
Ⓒ Ⓟ Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2021

Apie konkursą ir laureatų garso įrašai:
lnkc.lt/tramtatulis