LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Būdas 2023

 

Viršelyje: Vilnius. 2014 m. Arūno Baltėno nuotrauka

„Būdas“ Nr. 6, 2023

TURINYS:

Darius KUOLYS. Lietuviškas Vilnius: ar tokio būta? | 1

Tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Iš (po) uolos pasilieja versmė | 17
Oksana JUDAKOVA. Viliaus Orvido kūryba kaip lietuviškas autsaiderių meno atvejis | 26

Atmintis
Arūnas SVERDIOLAS. Mano tėvas Salomonas Sverdiolas | 39

Pažintys
Iš Kernų kero. Pokalbis su žemaičiu poetu ir eseistu Justinu KUBILIUMI | 45

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
Vykintas VAITKEVIČIUS. Girios medeliai – mano broleliai | 60
Šyvio šokdinimas. Pokalbis su Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus etnologu Andriumi MILINKEVIČIUMI | 70
Arūnas VAICEKAUSKAS Šyvio šokdinimo apeigos Užnemunėje | 78

Leidiniai
Margarita MATULYTĖ. Amžiaus projektas – Lietuvos kryždirbystė Adomo Varno rinkinyje | 82
Austė NAKIENĖ. „Metų ratas“ – muzikinio folkloro archyvo duomenynas | 92

 

 

Viršelyje: Impilties (Įpilties) piliakalnio (Kretingos r.) lauko tyrimų dalyviai, centre – Jonas Puzinas. 1933 m. Saugoma Vytauto Didžiojo karo muziejuje (ng. Fa22178/37)

„Būdas“ Nr. 5, 2023

TURINYS:

Vykintas VAITKEVIČIUS. Bandymas atkurti Šventaragio mitą | 1
Atmintis
Rasa KALINAUSKAITĖ. Regėjimais steigiama tikrovė: antikinis Sigito Lasavicko Vilnius kaip atminties bendruomenės namai | 17

Moksliniai tyrimai

Virginijus SAVUKYNAS. Taurus viešpats | 33

Dainius RAZAUSKAS. Akmeninė širdis | 54

Šarūnė VALOTKIENĖ.
Iš archeologijos fotografijos istorijos: kasinėjimų kasdienybė už geležinės uždangos
(1948–1968 m.) | 62
Dalia BERNOTAITĖ­BELIAUSKIENĖ. Mato Slančiausko piešiniai ir aprašai
šiauliškių drabužiams pažinti XIX a.–XX a. pr. II dalis | 81

 

 

Viršelyje - Rūdininkų giria. 2020 m. Mindaugo Survilos nuotrauka

„Būdas“ Nr. 4, 2023

TURINYS:

Rasa KALINAUSKAITĖ. Apie šventumą ir kitas lietuviškas miško patirtis: pokalbis su „Sengirės fondo“ valdybos nariu Mindaugu LAPELE | 1

Kraštovaizdžio skaitymas

Vykintas VAITKEVIČIUS. Seniausios žinios apie šventus miškus Lietuvoje | 15

Moksliniai tyrimai
Petras KALNIUS. „Sūduviai“ dabartinėje Lietuvoje: neotribalistinė tapatybės vizija | 30

Atmintis
Lina LEPARSKIENĖ. Rolandas Petkevičius – Gervėčių ekspedicijos šamanas | 47

Moksliniai tyrimai
Rolandas PETKEVIČIUS. Lietuvių tradicinė medicina Gervėčių apylinkėse XX–XXI a. | 51

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Austė NAKIENĖ. Ką reiškia sadauto, dobilio, ratilio? Rimutės JABLONSKYTĖS-RIMANTIENĖS tyrimo „Lietuvių priegiesmiai“ ištrauka | 73

Atmintis
Gražina KADŽYTĖ. Siuvėjo susiūti sąsiuviniai – Lietuvių mokslo draugijos turtas | 82

Moksliniai tyrimai

Dalia BERNOTAITĖ-BELIAUSKIENĖ. Mato Slančiausko piešiniai ir aprašai šiauliškių drabužiams pažinti XIX a.–XX a. pr. I dalis | 86

Knygos
Nijolė LAURINKIENĖ. Gintaro Beresnevičiaus „Dausos“ – Italijoje | 93

 

 

Viršelyje: Napoleonas Orda, Aloyzas Miserovičius. Barboros Radvilaitės pilies griuvėsiai. XIX a. pab. (fragmentas). Saugoma Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje

„Būdas“ Nr. 3, 2023

TURINYS:

Vykintas VAITKEVIČIUS. Simbolių archeologija: XIII–XIV a. įvijų ornamentas | 1
Vilniui – 700

Rasa KALINAUSKAITĖ. Iš žemės išnyranti istorija. Apie atradimus Radvilų rezidencijoje prie Neries pasakoja archeologas Ignas SADAUSKAS | 12

Rasa KALINAUSKAITĖ. Naujoji „Radvilų valda“: įvaizdis ir autentika | 29

Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Pavirsti akmeniu | 47
Rimvydas LAUŽIKAS. Renavo dvaro senasis vaismedžių sodas | 56

Skaitymai
Aurelija NIKITENKO. Pelkių regresija: nuo šventvietės iki velnių buveinės | 65

Pažintys
Įklimpę į Valakėlių molį. Pokalbis su dainininkais, muzikantais, liaudies meistrais Lina ir Albertu BARTAŠIAIS | 74

Išlydint. Zitai KELMICKAITEI (1951 10 19–2023 05 27) atminti
Antanas GUDELIS. Sujungti medžių viršūnes | 86
Romualda TRUNCIENĖ. Zita Kelmickaitė ir „Ratilio“ | 89

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
Festivaliui „Skamba skamba kankliai“ jau penkiasdešimt metų! Keišos KAGI nuotraukos | 91

 

 

Viršelyje: Eduardo Gizevijaus paveikslo fragmentas - lietuvės šventiniais rūbais. XIX a.

„Būdas“ Nr. 2, 2023

TURINYS:

Lietuvybė kaip įkaltis. Iš Karaliaučiaus krašto kronikos.
Pokalbis su Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės pirmininku Sigitu ŠAMBORSKIU | 1

Kraštovaizdžio skaitymas
Vykintas VAITKEVIČIUS. Rambyno šventvietės griūtis | 11

Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Užtvenkta tėkmė | 25
Rima PALIJANSKAITĖ. Vydūno ir Karlo Gustavo Jungo religijos psichologija | 34

Atmintis
Egidijus GAIDAUSKAS. Įsrutis | 45
Vilniui – 700
Birutė Rūta VITKAUSKIENĖ. Nepatogios mintys apie Vilniaus paveldą ir paveldėtojus | 55

Skaitymai
Džeimsas HILMANAS. Psichologinis politeizmas | 62
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
Papildytas nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas | 68

Pažintys
Įsiklausyti į molį. Pokalbis su tautodailininku Vytautu VALIUŠIU | 76

Skaitymai
Jurijus OTKUPŠČIKOVAS. "Remeslas" ir "ragana" | 84

Žmonės pasakoja
Jeigu galvoju apie gyvenimą, niekaip užmigt negaliu... Pasakoja
Dubingių senolė Ona TURBAITĖ-GADLIAUSKIENĖ | 90

 

Viršelyje: Valdovų rūmai, Vilniaus arkikatedra bazilika ir jos varpinė.
2021 m. sausis. Gyčio Grižo nuotrauka

„Būdas“ Nr. 1, 2023

TURINYS:

Dainius RAZAUSKAS. Vilnius – tai karalystė | 1
Kraštovaizdžio skaitymas
Gedimino pilis ant Padievaičio piliakalnio. Pokalbis su archeologu Gintautu ZABIELA | 5

Vykintas VAITKEVIČIUS. Gedimino sostas | 13
Vilniaus gimtadieniui
Kaip laikaisi, senasis Vilniau? Pokalbis apie tris Vilniaus dešimtmečius | 26

Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija
Žvaigždininkas nuo Šventelės. Pokalbis su Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu Jonu VAIŠKŪNU | 53


Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Kas bėga be kojų…per Vilnių? Tradicinis vandens tėkmės ir gyvos būtybės bėgimo gretinimas, vedantis prie naujos Vilniaus vardo sampratos | 63

Vilius MINGILAS. Vandens įvaizdis Vlado Braziūno knygoje „Stalo kalnas“. Mitinio gyvybės ciklo analizė  | 72

Tautodailė

„Aukso vainikais“ karūnuotieji | 78

Regionų kultūra

Kap stovai parėdzyci, kožna varłė – audėja. Apie šilų dzūkų audimo tradiciją pasakoja
platformos „Parėdzymai“ kūrėjai ir Kašėtų bei Lynežerio kaimų audėjos | 85