Dainų diena 2018
2004 metų etninės kultūros leidinių bibliografija

BENDRASIS SKYRIUS

Antikos kultūros bruožai : [paskaitų konspektas] / Valentina Šimkuvienė, Regina Tamulaitienė ; Šiaulių universitetas. - 2-asis patais. ir papild. leid. - Šiauliai : Lucilijus, 2004 . - 80 p. 

Antropologinė žemaičių charakteristika / Povilas Višinskis ; sudarytojas Gintautas Česnys ; [iš rusų ir lenkų kalbų vertė Vytautas Vitkauskas]. - Vilnius : Valstybės žinios, 2004 . - 183 p.

Etninė kultūra : Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys / redakcinė kolegija: Angelė Vyšniauskaitė (pirmininkė). - Vilnius : Etninės kultūros globos tarybos sekretoriatas, 2004. -  96 p.

Kelionių antropologija / Šiaulių universiteto Kultūrinės antropologijos centras ; [sudarytojas Gintautas Mažeikis]. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004 . - 170 p.

Kultūros paminklai : mokslinių straipsnių rinkinys / Kultūros paveldo centras ; redakcinė kolegija: V. Karčiauskas, kolegijos pirmininkas. – Vilnius: Savastis, 1994-
     [Nr.] 10 (2003). - 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 213 p.

Kultūrologija : [straipsnių rinkinys] / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; [redakcinė kolegija: Antanas Andrijauskas (pirmininkas) … . - Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003- .
T. 10: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai / [sudarytojas Vytautas Berenis]. - 2003 , Vilnius : Petro ofsetas. - 463 p.

Kultūros vadyba : profesionalaus meno teorija ir praktika / sudarytojai Hermann Rauhe, Christine Demmer ; iš vokiečių kalbos vertė Austėja Merkevičiūtė. - Vilnius : Tyto alba, 2004. - 573p.

Kupiškis : kultūra ir istorija : [almanachas] / redaktorė Eugenija Urbonienė. - Kupiškis : V. Stefanovičiaus personalinė įmonė, 2004-
     Nr. 1 (2003). - 2004 ([Kupiškis] : V. Stefanovičiaus PĮ). - 89] p.

Kūrybos metraštis : Lietuvos liaudies kultūros centro informacinis leidinys /  sudarė Aleksandras Šidlauskas. - Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2004-

2003. - 2004 (Vilnius : Karminas). - 159 p.

Lietuvos kultūros paveldo atgimimas  / Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Kultūros paveldo centras ; sudarytoja Irma Grigalaitienė . - Vilnius : Savastis, 2004. - 111 p. :

Lietuvos muziejai iki 1940 metų : Lietuvos muziejų raida XVI-XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje / Nastazija Keršytė ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus. - 230 p.

Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės s / Algimantas Miškinis ; Kultūros paveldo centras, Kultūros paveldo institutas. - Vilnius : Savastis, 1999- 
         T. 3: Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai : monografija. - 2004 . - 557 p.

Mažosios Lietuvos enciklopedija  / Mažosios Lietuvos fondas. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000- 
          T. 2: Kas - Maž. - 2003. - 843 p.

Muzikos enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: Juozas Antanavičius (pirmininkas) … . - Vilnius : Lietuvos muzikos akademija : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000- 
         T. 2: I-N. - 2003 (Kaunas : Spindulys). - 592 p.

Nuo muzikos link žodžio / Saulius Gerulis. - Vilnius : Lietuvos muzikos akademija , 2004 (Vilnius : BMK). - 119 p.

Projektų valdymas ir rengimas su MS Project : mokomoji knyga / Marija Aukštuolienė ; Vilniaus kolegija. - Vilnius : Vilniaus kolegija, 2004 . - 117 p.

Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas / "Žiemgalos" draugija, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedra ; sudarytojas Robertas Jurgaitis . - Vilnius : [Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla], 2004. - 160 p.

Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas ; redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Stasys Vaitekūnas … Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2000-
         Nr. 14 (2003): Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai. IV / sudarytoja Audronė Kaukienė. - 2003 .- Klaipėda : KU l-kla. – 119 p. 
         Nr. 17 (2003): Šiuolaikinė edukologija : teorija ir praktika / redaktorė ir sudarytoja Rūta Marija Andriekienė. - 2003 .-Klaipėda : KU l-kla. - 110 p.

Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas ; redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Stasys Vaitekūnas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2000-
         Nr. 18 (2004): Edukologija / tomo redaktorius ir sudarytojas Vidimantas Raudys. - 2004 (Klaipėda : Klaipėdos univ. l-kla). - 135 p.

Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas ; redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Stasys Vaitekūnas … [et al.]. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2000-
          Nr.19 (2004): Metodologinės įžvalgos anglų kalbos mokyme ir mokymesi / sudarytojos Violeta Navickienė, Laimutė Servaitė. - 2004.– 167 p.

Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas ; redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Stasys Vaitekūnas … [et al.]. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. -
             Nr. 20 (2004): Muzikinis ugdymas mokykloje: tradicijos ir inovacijos. - 137 p.
             Nr. 21(2004): Muzikologiniai diskursai: nuo choralo iki dodekatonikos. – 158 p.

Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas ; [redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Stasys Vaitekūnas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004- 
            Nr. 22 (2004): Pradinė mokykla: ugdymo turinys ir socialinė integracija. - 2004. - 172 p.

Visuotinės kultūros istorija : [vadovėlis] / Jean-Franēois Braunstein, Bernard Phan ; [iš prancūzų kalbos vertė Virginijus Baranauskas, Genovaitė Dručkutė, Kęstutis Žilionis]. - Vilnius : Kronta, 2004. - 351 p.

Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001.-
     T 5: Dis - Fatva. I-IV tomo papildymai. - 2004 . - 800 p.

RELIGIJA IR MITOLOGIJA

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai / sudarė Norbertas Vėlius. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, [1996]-
     T. 3: XVII t / [tekstų įvadai ir komentarai]: Irena Balčienė, Arvydas Baronas, Alfredas Bumblauskas. - 2003 (Kaunas : Spindulys). - 839 p.

Etnografija : metraštis / Lietuvos nacionalinis muziejus. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. 2004. -
      Nr. 11 / sudarė Birutė Kulnytė, Elvyda Lazauskaitė, Vacys Milius. - 2004. - 296 p.

Lietuvių mitologija. - Vilnius : Mintis, 1995-2004
        T. 3 / sudarė Norbertas Vėlius ir Gintaras Beresnevičius. - 2004 (Kaunas : Aušra). – 605 p. -

Perkūnragis /Rolandas Užubalis. - Vilnius :UAB "Petro ofsetas", 2004.-123 p.

ARCHEOLOGIJA

Lietuvos archeologija / Lietuvos istorijos institutas ; [redaktorių kolegija: Algirdas Girininkas … . - Vilnius : Diemedis, 2004. -
          T. 25. - 2004 (Vilnius : Sapnų sala). - 269 p.

Pajuosčio pilkapynas : monografija / Mykolas Michelbertas ; Vilniaus universitetas. Archeologijos katedra. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. - 167p.

Palemono mazgas : Palemono legendos periferinis turinys : religinė istorinė studija / Gintaras Beresnevičius. - Vilnius : [UAB Sapnų sala, 2003 . - 110 p.

Panevėžio rajono piliakalniai / Petras Juknevičius, Rūta Juknevičiūtė. - Panevėžys : [P. Juknevičius], 2003. - 16 p.

Žiemgaliai V-XII amžiuje / Ilona Vaškevičiūtė; Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. - 151p.

FOLKLORAS

Audžiau abrūsėlį : [Joniškėlio etnografinio ir pagyvenusių žmonių kolektyvo "Abrūsėlis" veiklos 40-mečiui] / Bronislava Černiauskienė. - Panevėžys : UAB Nevėžio spaustuvė, 2004. - 57, [2] p.

Skambantys kankleliai / [sudarė Algytė Merkelienė, Asta Motuzienė]. - Utena : UAB Utenos Indra, 2003. - 59 p. 

Vaikai žaidžia - dainos skamba  : dainelės ikimokyklinio amžiaus vaikams, lietuvių liaudies skaičiuotės-žaidimai, mįslės pradinių klasių mokiniams, dainelės Valdorfo pedagogikos pagrindais dirbantiems darželiams / Irena Steišūnienė. - 2-asis leid. - Vilnius : UAB "Gelspa", 2004 . – 81 p.

 Dainos

Dainuoj zuikis, dainuoj lapė. Lietuvių liaudies dainos vaikams /Daineles parinko ir parengė spaudai Dalia Vaicenavičienė.- Vilnius: Gimtasis žodis.- 2004.- 64p. + 1 k.pl.

Gervėčių melodijos [Natos] / sudarė ir parengė Vida Daniliauskienė, Joana Giedrė Razmukaitė. - Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 2003. – 190 p.+ 1 kom. plokštelė

Lietuvių liaudies dainynas / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas] ; redakcinė komisija: Leonardas Sauka (pirmininkas). - Vilnius : Vaga, 1979-           T. 17: Karinės-istorinės dainos / parengė Vita Ivanauskaitė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė ; redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė - vyr. redaktorė . - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 . - 633 p. : nat. + 1 garso diskas (CD)

Oi ūžkit, gauskit [Natos] : Raseinių krašto dainos, žaidimai, rateliai, šokiai / Lietuvos liaudies kultūros centras, Raseinių rajono kultūros centras ; sudarė Loreta Mukaitė-Sungailienė. - Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2004 . - 202 p. +1 k. pl.-  (Dainos iš visos Lietuvos) 

Instrumentinė muzika

Skudučiavimas Šiaurės Rytų Europoje : monografija / Rūta Šimonytė-Žarskienė. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 .- 211 p.

 Šokiai, rateliai, žaidimai

Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai : metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams / sudarė Alina Kirvaitienė. - Šiauliai :K.J. Vasiliausko įmonė Lucilijus, 2004. - 111 p.

Žodinė tautosaka

Iškasiu šulnelį : Anelės Prakapienės pateikta tautosaka / sudarė Jaunius Vylius. - Marijampolė , 2004 – 95 p.

Sveiki gyvi : smulkioji Utenos krašto tautosaka ir talalinės / parengė Leonora Buičenkienė. - Utena : UAB Utenos spaustuvė, 2003. - 132 p.

Tautosakos darbai : Lietuvių tautosakos archyvo leidinys / redaktorius Jonas Balys. - Kaunas : Lietuvių tautosakos archyvas, 1935-1940, 1992- . - Nuo 1992 priešantraštė.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. - Red.: Leonardas Sauka, 1992-  
     T.18 (25) / parengė Austė Nakienė. - 2003 (Vilnius : Spauda). - 270p.
     T. 19 (26) / parengė Lina Būgienė. - 2003 (Vilnius : Spauda). - 331p.

 

ETNOGRAFIJA

Angelė Vyšniauskaitė : [etnografė] : bibliografijos rodyklė, 1949-2004 / Lietuvos istorijos institutas ; sudarė Marija Grigaitytė ir Vacys Milius. - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004 . - 70 p.

Ethnic culture : traditions and innovations / Romualdas Apanavičius]. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2004. - 439 p.

Latvių mitologija / Pėteris Šmitas ; iš latvių k. vertė Dainius Razauskas. - Vilnius : Aidai, 2004 . - 238 p.

Lietuvių pasaulėjauta : papročiai, apeigos, ženklai / Jonas Trinkūnas. - Vilnius : Diemedis, 2004 . - 127 p.

Pirtis kaimo kultūroje / Stasys Daunys ; Lietuvos liaudies buities muziejus. - Rumšiškės (Kaišiadorių r.) : Lietuvos liaudies buities muziejus,2003- .
     D. 1: Liaudies papročiai. - 2003 . - 155 p.

Raštai / Jonas Balys ; parengė Rita Repšienė ; redakcinė komisija: Kazys Grigas. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998-2003. -
     T. 4 / [redakcinė komisija: Vacys Milius. - 2003 Vilnius : Spauda. -  291 p. 

 KRAŠTOTYRA

Dabitų kaimas [Šakių rajonas]/ Birutė Stankaitytė. - Šiauliai: Lucilijus, 2004. - 174 p.

Gimtieji Tiltai ir jų žmonės [Trakų rajonas] / Elena Žilinskienė ; [redakcinė grupė: Alvyda Kazakevičiūtė; Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. - Vilnius : UAB Laiko spalvos, 2004 . - 135 p.

Gyvenimo mokykla : Prienų kraštas: istorija, žmonės, kūryba / [sudarytojas Juozas Palionis]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2004. - 140 p.

Ilguva amžininkų atsiminimuose / sudarė Albinas Vaičiūnas. - Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 2004. - 78 p.

Išgirskime amžių kuždesį / Viktorija Lapėnienė ; Švenčionių rajono Nalšios muziejaus Reškutėnų filialas. - Vilnius : UAB Firidas, 2004 . - 111 p.

Kaimo turizmas : knyga sodybų šeimininkams / Adelė Astromskienė, Regina Sirusienė ; Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos kaimo turizmo asociacija. - Kaunas : UAB Judex, 2004 . - 304 p.

Kelias namo /Vytautas Kaziela.- Utena : J. Raškevičiūtės įmonė Kintava, 2003. - 70p.

Kietaviškės [Kaišiadorių rajonas / sudarė D. Gudelienė, R. Matonienė, J. Černiauskienė]. - Vilnius : Jandrija. - 23 p.

Kuktiškės / Genovaitė Šnurova. - Utena : UAB Utenos spaustuvė, 1997-2004. -
Kn. 2 / . - 2004 (Utena : Utenos sp.). - 277 p.

Kvėdarna / [sudarytojai Kazys Misius, Albina Auksoriūtė, Povilas Krikščiūnas ; vyriausiasis redaktorius Kazys Misius]. - Vilnius : Versmė, 2004. - 1147, p.

Mūsų gimtinė : Ažytėnai ir Lenčiai [Kėdainių rajonas] / sudarytoja Teklė Ritikaitė-Balsevičienė. - Kėdainiai : UAB Spaudvita, 2003. - 189p.

Mūsų Dovilai [Klaipėdos rajonas] / Zita Genienė, Janina Valančiūtė. - Kaunas : [UAB Judex], 2004. - 106 p.

Panevėžys : miestas, kuriame gyvenu / [tekstas Virginijos Januševičienės ; fotografijos Tomo Stasevičiaus, Gintaro Lukoševičiaus, Andriaus Repšio ...}. - Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2004.- 20 p.

Papilė / [sudarytojai Vida Girininkienė, Leopoldas Rozga, Rita Regina Trimonienė ... vyriausioji redaktorė Vida Girininkienė]. - Vilnius : Versmė, 2004-
           D. 1. - 2004 (Kaunas : Spindulys). - 1072,  p.

Piliakalnių papėdėj : atsiminimai apie Velikuškes [Zarasų rajonas] / Danutė Venslovaitė. - Vilnius : UAB Rotas, 2004 . - 145 p.

Pūčkoriai - Vilnios perlas / Rūta Baškytė ; Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija. - Vilnius : UAB Logotipas, 2003 . - 42 p.

Plungės kraštas / Stasys Stropus. - Vilnius : UAB Mokslo aidai, 2004-
         D. 1: Babrungo, Kulių, Nausodžio, Stalgėnų seniūnijos 1253-2003. - Vilnius : Mokslo aidai. - 363 p.

Rietavo savivaldybė [Plungės rajonas]. - [Klaipėda] : Rietavo savivaldybės administracija .- 2004. - 44 p.

Rokiškio kraštas : [fotoalbumas / sudarytojas Petras Blaževičius ; nuotraukų autoriai Gintautas Dainys, Laimutė ir Aloyzas Januliai ... . - Vilnius : Atkula, . - 64 p.

Sukaupti kraštotyros lobiai : Šiaulių apskrities viešosiose bibliotekose ir jų filialuose saugomų kraštotyros darbų katalogas, 1990-2002 / Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ; sudarytojos Danutė Darbutienė, Audronė Kiršinaitė. - Šiauliai : Šiaulių Aušros muziejaus leidykla, 2003 . - 46 p.

Šiaulėnai [Radviliškio rajonas / sudarytojas ir redaktorius Aleksandras Šidlauskas ; redakcinė komisija: Irena Seliukaitė - pirmininkė … [et al.]. - Vilnius : UAB Baltijos kopija, 2004 . - 623 p.

Šiluva / [teksto autorės G. Pečkaitienė, B. Kulpinskaitė ; nuotraukos A. ir L. Janulių, D. Pikšrienės . - Vilnius : Atkula, 2004.- 31 p.

Ten, kur teka Vešeta / [sudarė Vida Ramoškienė]. - Upytė .- Panevėžys : UAB Nevėžio spaustuvė, 2004. - 82 p.  

Tėviškės padangė : Mižonys [Lazdijų rajonas] / Bronislovas Misevičius. - Vilnius,2003, - 268 p.

Verkiai : praeitis, dabartis, svajonės / Romas Pakalnis ; Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija. - Vilnius :UAB Logotipas, 2003.- 56 p.

Žagarė / parengė Vida Paulauskienė, Birutė Skiparienė, Zigmas Zalagėnas . - Kaunas : UAB Arx Baltica, 2004. - 30 p.

Žiemgala : turisto vadovas / [Valentina Alekseriūnaitė, Tomas Butautis, Kazimieras Garšva; parengė Vytautas Šernas. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2003 . - 150 p.

Žemalė - meilė mūsų / Jonas Laurinavičius. - [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas Gija, 2004 . – 43 p.

Žemės vaisiai : istorinė publicistika apie Panevėžio rajono, Velžio seniūnijos, Dembavos kaimo bendruomenės įsikūrimo pradžią / Vidutė Emilija Sereikienė. – Jonava,  2003. - 179 p.

ISTORIJA

Aukštaitijos privatūs, žinybiniai ir visuomeniniai muziejai / sudarytojas Petras Blaževičius. - Vilnius : Atkula, 2004. - 79 p.

Kauno istorijos metraštis / [redkolegija: Zigmantas Kiaupa (redkolegijos pirmininkas). - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003-2004
       T. 4. - 2003. - 214 p.
       T. 5. - 2004. - 356 p.

Šiaulių metraštis / redakcinė kolegija: Patricija Bielskienė (pirm.). - Šiauliai : Šiaulių Aušros muziejus, 2003
         Kn. 9 . – 262 p.

TAUTODAILĖ

Antanas Tamošaitis : gyvenimo ir kūrybos kelias / Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė . - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. - 242 p.

Audimas rankinėmis staklėmis / A. Aleliūnienė. - Panevėžys : UAB Nevėžio spaustuvė, 2004 (Panevėžys : Nevėžio sp.). - 139 p.

Dzūkiškos juostos : Alytaus kraštotyros muziejuje / sudarytojai Virginija Arutiunova, Giedrius Bernatavičius, Kostas Poškus. - Kaunas : Viešoji įstaiga Linos pasaulis, 2004. - 75 p.

Keramika : [metodinė priemonė] / Aldona Visockienė ; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004 . - 23 p. : iliustr. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).

Karpiniai  /Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė..- Utena : UAB Utenos Indra, 2004.- 112 p.

Monika Bičiūnienė / [sudarytojas Rimas Bičiūnas ; Monikos Bičiūnienės pasakojimus užrašė Alma Skruibytė . - Vilnius : Tautodailės leidybos ir informacijos centras. - 158 p.

Tautodailės metraštis / [Lietuvos tautodailininkų sąjunga]. - Vilnius : Tautodailės leidybos ir informacijos centras : Dictum, 2003. -
     Nr. 9 (2003): Kauno kraštas. - 2003 ([Vilnius] : UAB Garsų pasaulis poligr. centras). - 56 p.

Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros paminklai / [sudarytojas V. Dėdynas ; fotografai G. Jokūbaitis, P. Jacevičius, V. Venslovaitis]. - Šakiai  : UAB Judex, 2003 . - 36 p.

Kaimo amatai : [pasakojimai apie kaimo amatininkus, tautodailininkus, medžio ir akmens meistrus] / parengė Antanina Venckūnienė. - Kaunas : A. Stunžėno firma Kitos spalvos, 2003. - 38 p.

Parengta pagal Bibliografijos ir knygotyros centro sudarytą “Ekspresinformaciją apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje” 

PASTABA: Bibliografijoje skelbiame ir tuos leidinius, kurie dėl įvairių priežasčių išleisti metais vėliau negu planuota arba pavėluotai paskelbti “Ekspres informacijoje”

Parengė Inga Kriščiūnienė
Lietuvos liaudies kultūros centras