Dainų diena 2018
Mėgėjų meno renginiai Lietuvoje

AktualūsLNKC | Lietuvos mėgėjų meno


2019 m. Lietuvos mėgėjų meno renginiai (visų meno šakų, žanrų mėgėjų meno kolektyvų svarbiausi, stambiausi (tarptautiniai, respublikiniai, regioniniai, rajoniniai)

Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2018-2020 m. renginių sąrašas (LR ministro įsakymas 2017-07-14 Nr. ĮV-845)


2018 m. 2017 m.  2016 m.  2015 m.  2013 m.   2012 m.  2011 m.